Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку

Педагогіка: історія і сьогодення » Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку

При проведенні багатьох наукових досліджень було виявлено, що розвиток музичних здібностей, формування основ музичної культури потрібно починати в дошкільному віці. Музичний розвиток надає нічим не замінний вплив на загальний розвиток дитини: формується емоційна сфера, удосконалюється мислення, дитина стає чуйною до краси в мистецтві і життя. Тільки розвиваючи емоції, інтереси, смаки дитини, можна долучити її до музичної культури, закласти її основи. Дошкільний вік є надзвичайно важливим для подальшого оволодіння музичної культурою. Якщо в процесі музичної діяльності буде сформовано музично-естетичну свідомість, це не пройде безслідно для подальшого розвитку людини і її загального духовного становлення.

Музична діяльність включає в себе не тільки сприйняття музики, співи, та рухи під музику а й виконавство музики самими дітьми. За допомогою співу та гри на музичних інструментах можна розвинути не тільки музичні вміння та навички, а й уяву, творчі здібності. На базі цих умінь дитина виконує подальші розумові операції: порівняння, аналіз, зіставлення, запам'ятовування - і, таким чином, розвивається всебічно.

Одне з найважливіших завдань заняття з музики — активізувати дітей, забезпечити їхній музично-творчий розвиток. У процесі багатогранного музикування значне місце відводиться творчій діяльності, яка стимулює активність дошкільнят, сприяє самостійному розвитку дитячих здібностей.

Заохочувати дітей до самостійної творчості – запорука успіху кожного музичного вихователя. Ще в 20-ті роки Б.Асаф'єв відмітив про необхідність виховувати творчий тип мислення, застосовуючи елементи творчої діяльності. Він підкреслював: "кожний, хто хоч трохи відчув у мистецтві радість творчості., зможе сприймати й цінувати усе хороше."

Творчий процес тренує та розвиває пам'ять, мислення, активність, спостережливість, цілеспрямованість, логіку. Творчість пов'язана з самостійними діями, з умінням оперувати знаннями, застосовувати їх на практиці. Все, що творчо засвоїв учень, стає міцним надбанням, а життя дитини збагачується новими почуттями.

Перш ніж навчати дошкільників грати на музичних інструментах музичний вихователь спочатку повинен перевірити рівень знань дошкільнят: наявність музичного слуху. Це перевіряється за допомогою певних музичних вправ. (Спів, плескання ритмічного малюнку, заданого музичним керівником ). Потім керівнику належить ознайомити дітей з музичними інструментами, використавши метод наочності — показавши дітям картки з зображенням музичних інструментів або продемонструвати їх . Після цього музичний вихователь повинен показати як слід грати на інструменті і як він звучить. Діти поступово запам’ятовують звучання того чи іншого інструмента, як він виглядає і як на ньому потрібно грати. Щоб цього досягти потрібно займатися з дітьми індивідуально, знайти підхід до кожної дитини, слід залучати та прививати дітям любов до музики, досягти того, щоб кожна дитина підходила до виконання музичного твору серйозно та вкладала у цей твір усю себе. Це буде сприяти розвитку музичного слуху у дитини та розвитку творчої активності.

Актуальність теми: На сьогоднішній день в деяких дитячих навчальних закладах на заняттях з музики діти не навчаються грі на музичних інструментах тому, що більша увага надається співу, музично-ритмічним рухам та дидактичним іграм. Деякі музичні керівники не приділяють великої уваги розвитку творчих здібностей дітей за допомогою музичних інструментів. Тому, найчастіше, дитячих музичних інструментів просто немає в дитячих садках. Діти не отримують належного музичного досвіду. Деякі музичні керівники з малим досвідом роботи спираючись на методику не правильно використовують методичні прийоми навчання, тим самим не досягають певного результату у навчанні дітей, а навпаки, лише гальмують їх розвиток. Я впевнена, якщо приділяти належну увагу такій колективній праці, як гра в оркестрі, то в подальшому діти можуть досягти дуже високих результатів у будь якому виді музичної діяльності: вокальний спів, хорове або оркестрове диригування, створення музичних творів, тощо. Задача музичного педагога - зацікавити цим видом діяльності (гра на дитячих інструментах) тому, що ця діяльність об'єднує, виховує дисциплінованість, культуру поведінки, в процесі гри на дитячих музичних інструментах можна практикувати вільну імпровізацію, що є не менш важливим фактором у цьому виді діяльності.

Мета дослідження: довести ефективність навчання гри на дитячих музичних інструментах.

Об'єкт дослідження: об’єктом дослідження виступає методика навчання гри на дитячих музичних інструментах дітей дошкільного віку, з використанням ефективних методів і прийомів музичного навчання.

Предмет дослідження: Особливості формування творчих здібностей дошкільнят. Творчі здібності дітей дошкільного віку розвиваються тільки при їхній активній участі на занятті з музики, тому, на мою думку, розвиток творчих здібностей на пряму залежить від ефективності навчання дітей гри на музичних інструментах.

Завдання дослідження: Роль музикування у процесі гри на музичних інструментах дуже велика. Процес музикування досить яскраво виражається в простій дитячій імпровізації це також робить процес навчання більш цікавим.

Оскільки вік дошкільнят є одним з періодів найінтенсивнішого розвитку творчої активності, то і педагогічне керівництво творчим процесом не повинно відкладатися на потім, коли дитина вже отримає теоретичні відомості, а практично застосувати їх не зможе через брак досвіду. З самого початку занять потрібно залучати дітей до самостійного оцінювання якості своєї роботи на занятті, щоб вони самі робили висновки, враховували зауваження музичного керівника, а музичний керівник, в свою чергу, заохочував дітей, допомагав їм, використовував доступним музичний матеріал для досягнення гарних результатів. Обов’язково треба звертати увагу на вік дітей і на їх вміння працювати у колективі. Якщо деяким дітям важко, вони соромляться чи просто замкнуті у собі, то є необхідність провести індивідуальну роботу з ними, провести бесіду з батьками, щоб залучити їх до музичного та соціального розвитку їхньої дитини.

Методи дослідження: Для того, щоб розкрити тему своєї курсової роботи та довести мету я використала емпіричні методи дослідження, а саме педагогічне спостереження, тестування та провела аналіз продуктів діяльності дітей.Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів
На уроках математики практикують різні прийоми, щоб формувати в дітей критичне та логічне, творче мислення. Розв’язуючи задачу, дають такі завдання - змінити умову таким чином, щоб вона розв’язувалас ...

Елементи педагогічної майстерності
До елементів педагогічної майстерності належать: 1. Гуманістична спрямованість діяльності. Полягає в спрямованості діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження словом і ділом найвищих ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net