Проектування технологій навчання по темі "Мікроклімат виробничих приміщень" з курсу "Охорона праці"

Педагогіка: історія і сьогодення » Проектування технологій навчання по темі "Мікроклімат виробничих приміщень" з курсу "Охорона праці"

У процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навичок, а також необхідних властивостей особистості учня. Основою такої планомірної передачі знань служить чітко сформульована мета. Мета повинна бути виражена через дії, що згруповано за рівнями засвоєння учнями навчального матеріалу, кожен з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки (табл. 2.1).

Відповідно до теорії В.П. Беспалько, існують чотири рівні засвоєння навчального матеріалу.

Так, на першому рівні учень не тільки сприймає інформацію, але у нього формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерне рішення найпростіших завдань на знаходження деякого об'єкта в ряду інших, впізнавання на слух і по зображенню (позначення) заданих елементів (властивостей).

Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність з пам’яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.

Третій рівень характеризує етап продуктивної дії. На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і учень здатний виконати їх в розумі. Він вирішує нестандартні задачі у відповідності з конкретними ситуаціями і об'єктами. Перехід до етапу розумової діяльності призводить до формування творчого мислення, однією зі складових якого є вміння вирішувати конструкторські задачі, що приводить до формування нових знань і учень робить «відкриття для себе». Але він ще не робить нічого нового для суспільства. Вибір третього рівня обумовлюється складністю матеріалу теми та кваліфікаційними вимогами до майбутнього фахівця. Якщо йому доведеться швидко приймати рішення в нестандартних ситуаціях (у відповідність до вимог кваліфікаційної характеристики), то передбачення засвоєння матеріалу на третьому рівні є обов'язковим. В іншому випадку – можна обмежити навчання другим рівнем.

Четвертий рівень характеризує продуктивну дію, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі видобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність. Четвертий рівень у підготовці майбутнього робочого завідомо буде відсутній, тому що наукові дослідження не входять в професійні обов'язки цього фахівця.

Таблиця 1.1. Постановка цілей вивчення теми «Мікроклімат виробничих приміщень», вибір еталонів дій учнів

№ рівня

Мета навчання

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

1

2

3

4

5

1

Називати складові мікроклімату виробничих приміщень

Наявність базових знань

Правильно названі складові мікроклімату виробничих приміщень

4–6 балів

2

Пояснювати сутність впливу мікроклімату на працівника

Сформованість дій першого рівня

Правильно пояснено сутність впливу мікроклімату на працівника

7–9 балів

3

Проаналізувати правильність проведення визначення параметрів мікроклімату виробничих приміщень

Сформованість дій другого рівня

Проаналізовано правильність проведення визначення параметрів мікроклімату виробничих приміщень

10 балівІсторія проблеми
На протязі всього періоду навчання школяр є об'єктом оцінювання вчителем і одночасно суб'єктом переживання оцінки та оцінювальних ситуацій. Оцінюється якість навчальної роботи учня, але реально оцінк ...

Сутність поняття музично-інтелектуальних умінь школярів молодшої школи
Різним видам музичної діяльності дослідники надають неоднакового значення у розвитку особистості дитини. Надаючи великого значення виконанню музики як одному з найбільш активних видів музикування, пе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net