Розробка концепції економічної освіти в Україні

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні

Економіка – це наука про мистецтво управління домашнім господарством. Люди з давніх-давен навчилися дбати про своє господарство. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це не просто. Кожна людина у своєму житі повинна постійно робити вибір. Саме економічна наука допомагає зробити це правильно, бо вона глибоко вивчає економічну діяльність людини, аналізує й пояснює вибір, який роблять окремі особи, підприємства, суспільство у процесі задоволення потреб в умовах обмеженості ресурсів.

На мою думку, економіку необхідно вивчати протягом усього життя, оскільки вона є його невід’ємною частиною.

Я розробила власну концепцію економічної освіти в Україні, яка передбачає вивчення економіки, починаючи з 5 класу середньої школи.

Вивчення даного предмету необхідно розпочати з загальних понять та категорій, які будуть досить легкими для розуміння та запам’ятовування. Далі необхідно поступово поглиблювати вивчення економіки: і теоретично, і практично, бо такою є логіка життя, в яке вступають учні; набувати більш конкретних знань з даного предмету, вільно володіти основними поняттями та законами. Це полегшить випускникові вступити до вищого навчального закладу і пов’язати своє майбутнє з економічною діяльністю.

Саме тому моя концепція економічної освіти має такий вигляд:

5-7 клас – Економічне виховання школярів відбувається в загальній системі навчання та виховання, де економіка розглядається в загальному на прикладах життєвих ситуацій, у вигляді ігор, з використанням ілюстрацій. Навчання проводиться з метою: допомогти учням орієнтуватися у навколишньому світі. У даному віці, на мою думку, необхідно вивчити «Основні поняття економіки», коли учні розкриють для себе найважливіші завдання та основні поняття економіки: потреби людей, попит і пропозиція, товари та гроші, ціни і конкуренція.

8-9 клас – Вивчення основних понять економіки більш конкретно, але на такому рівні, який зможе сприйняти учень даного віку (а саме: ознайомитися з домогосподарствами, державними інституціями, підприємствами, фірмами, ринком та основними його елементами).

10-11 клас – Поглиблене вивчення домашніх господарств та підприємств у ринковій економіці, національної та світової економіки. Вивчення такого предмету як «Міжнародна економіка», який відкриє учням світ міжнародної економіки – розвиток світового господарства і міжнародної торгівлі, становленні світової валютної системи та міжнародного бізнесу. Також, я вважаю, доцільним викладати такий предмет як «Україна і світ», який допоможе зрозуміти суть економічних систем різних країн, особливості економічного потенціалу сучасної економіки України, проблем інтеграції України у світове господарство в умовах глобалізації виробництва та ринків.

Метою моєї курсової роботи є методична розробка теми та комбінованого уроку. Під час написання курсової роботи моїми завданнями були:

1) розробка власної концепції економічної освіти в Україні;

2) планування комбінованого уроку;

3) створення конспекту викладання;

4) дослідження соціально-психологічних особливостей групи навчання.Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки
У старшому дошкільному віці одержують подальший розвиток мотиви спілкування, через які дитина прагне встановити і розширити контакти з навколишніми людьми. Примітно, що до природної допитливості діте ...

Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net