Розробка концепції економічної освіти в Україні

Педагогіка: історія і сьогодення » Розробка концепції економічної освіти в Україні

Економіка – це наука про мистецтво управління домашнім господарством. Люди з давніх-давен навчилися дбати про своє господарство. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це не просто. Кожна людина у своєму житі повинна постійно робити вибір. Саме економічна наука допомагає зробити це правильно, бо вона глибоко вивчає економічну діяльність людини, аналізує й пояснює вибір, який роблять окремі особи, підприємства, суспільство у процесі задоволення потреб в умовах обмеженості ресурсів.

На мою думку, економіку необхідно вивчати протягом усього життя, оскільки вона є його невід’ємною частиною.

Я розробила власну концепцію економічної освіти в Україні, яка передбачає вивчення економіки, починаючи з 5 класу середньої школи.

Вивчення даного предмету необхідно розпочати з загальних понять та категорій, які будуть досить легкими для розуміння та запам’ятовування. Далі необхідно поступово поглиблювати вивчення економіки: і теоретично, і практично, бо такою є логіка життя, в яке вступають учні; набувати більш конкретних знань з даного предмету, вільно володіти основними поняттями та законами. Це полегшить випускникові вступити до вищого навчального закладу і пов’язати своє майбутнє з економічною діяльністю.

Саме тому моя концепція економічної освіти має такий вигляд:

5-7 клас – Економічне виховання школярів відбувається в загальній системі навчання та виховання, де економіка розглядається в загальному на прикладах життєвих ситуацій, у вигляді ігор, з використанням ілюстрацій. Навчання проводиться з метою: допомогти учням орієнтуватися у навколишньому світі. У даному віці, на мою думку, необхідно вивчити «Основні поняття економіки», коли учні розкриють для себе найважливіші завдання та основні поняття економіки: потреби людей, попит і пропозиція, товари та гроші, ціни і конкуренція.

8-9 клас – Вивчення основних понять економіки більш конкретно, але на такому рівні, який зможе сприйняти учень даного віку (а саме: ознайомитися з домогосподарствами, державними інституціями, підприємствами, фірмами, ринком та основними його елементами).

10-11 клас – Поглиблене вивчення домашніх господарств та підприємств у ринковій економіці, національної та світової економіки. Вивчення такого предмету як «Міжнародна економіка», який відкриє учням світ міжнародної економіки – розвиток світового господарства і міжнародної торгівлі, становленні світової валютної системи та міжнародного бізнесу. Також, я вважаю, доцільним викладати такий предмет як «Україна і світ», який допоможе зрозуміти суть економічних систем різних країн, особливості економічного потенціалу сучасної економіки України, проблем інтеграції України у світове господарство в умовах глобалізації виробництва та ринків.

Метою моєї курсової роботи є методична розробка теми та комбінованого уроку. Під час написання курсової роботи моїми завданнями були:

1) розробка власної концепції економічної освіти в Україні;

2) планування комбінованого уроку;

3) створення конспекту викладання;

4) дослідження соціально-психологічних особливостей групи навчання.Практичні аспекти гендерної педагогіки
Виходячи з проблем сьогодення, виникає необхідність застосовувати спеціальні підходи, щоб допомогти дітям почувати себе в школі комфортно та справлятися з проблемами соціалізації, важливою складовою ...

Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
Трудове навчання в загальноосвітній школі має довгу історію. На початку від нього вимагали широкого виховного плану. Однак поступово воно стало підпорядковуватись швидше логіці ремесла, ніж потребам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net