Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання

Педагогіка: історія і сьогодення » Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання

«Чи вмієте ви читати?» – якщо таке запитання запропонувати сучасним школярам 5–11 класів, що вивчають зарубіжну літературу, то воно принаймні викличе здивування.» Звичайно, що вміємо», – таку відповідь дадуть учні.

Але якщо казати не про вміння складати літери у слова, а про сприйняття літератури, тоді, мабуть, для багатьох учнів проблема читання є дуже актуальною. «У сучасних школярів немає великого бажання читати»…;» не люблять книгу…»; «не цікавляться», «не вміють читати…»; «не читають…».

Ось що, на жаль, дедалі частіше чуєш від учителів літератури. І це дійсно так. Як стверджує всезнаюча статистика, інтерес до читання падає. Причина, здається, лише одна: бути Читачем важко.

Проблема залучення учнів до читання, виховання читача є одним із головних завдань вивчення літератури в школі. Читацькі уміння і навички (культура читання) виховуються протягом усього життя особистості. Але фундаментом організації та розвитку читацької діяльності людини разом із родинним вихованням мають стати шкільні уроки літератури (як класного так і позашкільного читання).

Актуальність дослідження. Ідея дослідження саме творів Джейн Остін через призму позакласного читання є актуальною і доцільною. Тому, що твори Джейн Остін знайомлять учнів з культурою тогочасної Англії, виховують у дітей моральні цінності, розвивають естетичний смак.

Метою цього дослідження є розкриття проблеми незацікавленості учнів у читанні, дослідження важливості включення у програму світової літератури уроків з позакласного читання, доцільність вивчення творчості Джейн Остін на таких уроках.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– розглянути структуру і принципи позакласного читання та його особливості;

– визначити доцільність проведення таких уроків у школі;

– виявити різницю між класним та позакласним читанням;

– розробити структуру уроку позакласного читання;

– довести важливість вивчення творів Джейн Остін на уроках позакласного читання;

Мета дослідження даної роботи обумовила вибір методики аналізу, яка включає порівняльно-типологічний, історичний метод, метод цілісно-системного аналізу.

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що зроблена спроба визначити актуальність і доцільність вивчення романів Джейн Остін на уроках літератури.

Теоретичне і практичне значення курсової роботи. Проведене дослідження дозволяє проаналізувати поняття позакласного читання, його особливості та важливість використання у педагогічній практиці.Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у всьому світі наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосува ...

Значення гармонійного виховання людини
Публікації вченої дають відповідь на питання про те, яким має бути ідеал соціально захищеної дитини, якими мають бути соціально-виховні обов'язки держави та ін. Ще в 1918 р. вона писала: «Найдорожчий ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net