Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання

Педагогіка: історія і сьогодення » Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання

«Чи вмієте ви читати?» – якщо таке запитання запропонувати сучасним школярам 5–11 класів, що вивчають зарубіжну літературу, то воно принаймні викличе здивування.» Звичайно, що вміємо», – таку відповідь дадуть учні.

Але якщо казати не про вміння складати літери у слова, а про сприйняття літератури, тоді, мабуть, для багатьох учнів проблема читання є дуже актуальною. «У сучасних школярів немає великого бажання читати»…;» не люблять книгу…»; «не цікавляться», «не вміють читати…»; «не читають…».

Ось що, на жаль, дедалі частіше чуєш від учителів літератури. І це дійсно так. Як стверджує всезнаюча статистика, інтерес до читання падає. Причина, здається, лише одна: бути Читачем важко.

Проблема залучення учнів до читання, виховання читача є одним із головних завдань вивчення літератури в школі. Читацькі уміння і навички (культура читання) виховуються протягом усього життя особистості. Але фундаментом організації та розвитку читацької діяльності людини разом із родинним вихованням мають стати шкільні уроки літератури (як класного так і позашкільного читання).

Актуальність дослідження. Ідея дослідження саме творів Джейн Остін через призму позакласного читання є актуальною і доцільною. Тому, що твори Джейн Остін знайомлять учнів з культурою тогочасної Англії, виховують у дітей моральні цінності, розвивають естетичний смак.

Метою цього дослідження є розкриття проблеми незацікавленості учнів у читанні, дослідження важливості включення у програму світової літератури уроків з позакласного читання, доцільність вивчення творчості Джейн Остін на таких уроках.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– розглянути структуру і принципи позакласного читання та його особливості;

– визначити доцільність проведення таких уроків у школі;

– виявити різницю між класним та позакласним читанням;

– розробити структуру уроку позакласного читання;

– довести важливість вивчення творів Джейн Остін на уроках позакласного читання;

Мета дослідження даної роботи обумовила вибір методики аналізу, яка включає порівняльно-типологічний, історичний метод, метод цілісно-системного аналізу.

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що зроблена спроба визначити актуальність і доцільність вивчення романів Джейн Остін на уроках літератури.

Теоретичне і практичне значення курсової роботи. Проведене дослідження дозволяє проаналізувати поняття позакласного читання, його особливості та важливість використання у педагогічній практиці.Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»
З метою вивчення технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику», в межах підготовки даного дипломного проекту було проведено дослідження, залученням дітей «групи ризику» підлітковог ...

Аналіз досвіду роботи з «дітьми вулиці»
Ми вже вище зазначали, що явище «дітей вулиці» є поширеним і має місце не лише в Україні. Так, в країнах Латинської Америки, зокрема Бразилії, Аргентині, є певна кількість дітей, які живуть на вулиці ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net