Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків

Одна з найгостріших проблем сьогодення – поширення вживання наркотичних речовин дітьми та підлітками. Це соціальне явище має свою динаміку і закономірності розвитку.

Найпоширенішими наркотичними речовинами є алкоголь і тютюн. Серед споживачів тютюну 6-8 % - діти молодших класів і навіть дошкільнята. Курить кожний п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і майже 60% випускників шкіл. У великих містах третина підлітків піддаються ранній алкоголізації.

Така сумна статистика свідчить про відсутність мотивованої спрямованості підлітків на формування та збереження свого здоров’я. Водночас це також наслідок відсутності в суспільстві пріоритету здорового способу життя.

Вживання тютюну та алкоголю поширено в більшості країн протягом багатьох століть. Молодь починає вживати алкоголь у різному віці залежно від країни, хоча найчастіше це підлітковий період або період «ранньої дорослості», коли зростає період вживання ще й інших психоактивних речовин. Протягом багатьох років вживання алкоголю, тютюну досліджувалися такими вченими різних країн як: О.М. Балакірєв, О.О Яременко, А.Й Капська, Н.Максимова., А. Маюров, Н. Анісімов, О.І. Пилипенко, С.Л. Гарницький та багато ін.

На сьогоднішній день, на жаль, помолодшала вікова група дітей, котрі пробують палити цигарки і вживати алкогольні напої. Проблема дитячого куріння та алкоголізму стає рік від року все гострішою. Все більше неповнолітніх виявляються втягненими в ці звички з шкільної лави. Встановлено, що люди, котрі почали палити до 15-річного віку, помирають від раку легень в 5 раз частіше, ніж ті, котрі почали курити після 25 років.

Незаперечними залишаються факти, що 25% хвороб, які призводять до передчасної смерті, спричинені безпосередньо палінням тютюну. Це означає, що щорічно у світі вмирають від 3,5 до 4 мільйонів активних чи пасивних курців. Якщо така тенденція збережеться, життя 250 мільйонів сьогоднішніх дітей у світі будуть вкорочені хворобами, пов`язаними з курінням. За оцінками ВООЗ, від хвороб, спричинених тютюном, щороку в світі помирає майже 5 млн. осіб, із них 100 тис. – в Україні. В Україні куріння стало частиною способу життя майже дев’яти мільйонів громадян, при цьому 120 тис. українців помирають від хвороб, спровокованих зловживанням тютюном.

В нашій роботі ми детальніше зупинимося на тютюнопаління та алкоголізмі як звичках, котрі не переслідуються законом, офіційно дозволені, проте провокують негативні наслідки у здоров’ї та поведінці, викликаючи узалежнену поведінку від нікотину та алкоголю, і можуть перерости, при появі сприятливих умов, у інші види адиктивної поведінки.

Така шкідлива звичка як тютюнопаління набуває масового поширення серед дітей і підлітків у наш час. Нікотинова залежність є першим кроком до залежності наркотичної, алкогольної, бо за статистичними даними 90% наркозалежних первинно ставали залежними від тютюну. Якщо врахувати дані про захворюваність дітей, невміння дітей і дорослих керувати своїм здоров'ям, потреба в організації нових підходів до збереження здоров'я школярів надзвичайно зростає.

Негативний вплив тютюнопаління та алкоголізму на осіб молодого віку та необхідність розробки відповідних профілактичних і корекційних програм розглядається на державному рівні, що відображено в „Концепції реалізації державної політики в сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2002-2010 роки”, в Міжгалузевій комплексній програмі „Здоров’я нації” на 2002-2011 рр. (постанові Кабінету Міністрів №14 від 10.01.2002 р.), наказах Міністерства освіти і науки України №57 від 12.02.2001р. “Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України”, і №148 від 27.02.2002 р. „Про підвищення рівня профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів”.

У дослідженнях А.Й. Капської ,О.М.Балакірєва, О.О. Яременка, Б.С. Братусь з питань профілактики девіантної (відхилення від норми) поведінки молодших школярів у навчально-виховному процесі, зазначено, що існує реальна проблема формування адиктивної поведінки (від англійського слова аddiction – „шкідлива звичка”) дітей шкільного віку, виявами якої є тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин.

Необхідно звернути увагу на той факт, що поява негативних звичок є тільки наслідками, а причини, як зауважують фахівці Н. Максимова, С. Толстоухова, А. Маюров, Н. Анісімов, Л.М. Завацька та ін., пов'язані з труднощами саморегуляції (відчуття, самооцінка, відношення, турбота про себе) й адаптації. Медичні обстеження довели, що такі залежності не передаються генетично, передається лише схильність до них, яка формується під дією негативних чинників соціального середовища.

Отже, мета нашої роботи полягає у здійсненні аналізу соціально-педагогічної діяльності по попередженню тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків, розробці профілактичного заняття та пропозицій, що допоможуть покращити ситуацію вживання психотропних речовин у середовищі дітей та підлітків.

Відповідно до мети були поставленні такі завдання:

Дослідити історичний аспект виникнення шкідливих звичок серед дітей та підлітків.

З’ясувати причини та наслідки до яких призводять поширення тютюнопаління та алкоголізму серед молоді.

Визначити форми та методи профілактики попередження негативних звичок у дітей та підлітків.

Розробити заняття по профілактиці тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік.

Визначити та сформулювати методичні рекомендації, щодо підвищення ефективності діяльності соціального педагога з попередження шкідливих звичок у дітей та молоді.

Тому залучення до профілактичної роботи педагогів і психологів загальноосвітніх шкіл, а також спеціалістів інших установ освіти та медицини, вочевидь дасть максимальну можливість мати постійний контакт з дітьми, впливати на їхню свідомість, поведінку, розвиток, світосприймання, спостерігати ті відхилення (чи констатувати норми) у поведінці, які часто недоступні батькам і наркологам, формувати в учнів правильне ставлення до особистого здоров`я.Технологія адаптації дітей до навчання в школі у взаємозв’язку з батьками
Більшість дошкільників відвідує дитячі садки або підготовчі заняття при школах, ліцеях, гімназіях, і батьки часто розраховують на те, що діти будуть підготовлені до школи вихователями, вчителями. Про ...

Типи екологічної культури
Розрізняються два типи екологичної культури: антропоцентричний та природоцентричний. Основу першого складає антропоцентрична парадигма (“antropos” – людина, “centron” – центр), яка має своїми витокам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net