Художньо–педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Художньо–педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. В музичному навчанні школярів головним завданням виховання учнів є формування в них здатності до сприймання музичних творів та їх аналізу. Головним чином аналізу, бо на ньому грунтуються всі уроки музики. В навчанні велику роль відіграє сприймання музики, так як воно є основою аналізу музичних творів. Аналіз – це пізнання музичного мистецтва через сприймання, тобто аналіз є невід’ємною частиною сприйнятя. Аналіз – логічний метод пізнання, а сприйняття – це єдність емоційності та інтелектуальності. Тема дуже актуальна, бо аналіз музичних творів є невід’ємною частиною кожного уроку музики починаючи з 1 класу. Дітей привчають до слухання прекрасної музики та її аналізу. Дітям це дуже подобається і вон6и це роблять залюбки. Діти не тільки із зацікавленістю слухають музику, але й чують у ній значно більше. Вони починають усвідомлювати, що музика пов'язана з життям, що своєю специфічною мовою вона може розповісти про різні життєві явища і ситуації, передати почуття, настрій та думки людини. Діти звикають аналізувати музичні твори, навчаються розуміти мову музики, її специфічну виразність. Усе це робить сприйняття музики дітьми повнішим, емоційнішим, свідомим і більш точним для аналізу.

Важливою умовою формування музичного сприйняття школярів є здійснення ними аналізу музичних творів. Саме на етапі аналізу учні набувають досвіду художньо-творчої діяльності, оволодівають знаннями, уміннями і навичками необхідними для сприйняття музики. У процесі аналізу повніше розкриваються зміст творів, їхня художня краса і неповторна своєрідність, посилюється емоційний вплив музики.Кожний проаналізований і сприйнятий твір – ще один крок у музичному розвитку дітей, який наближає їх до оволодіння музичною культурою. Найважливішим музичним, педагогічним завданням є розвиток звукових (слухових) навичок, які допомагають вільно орієнтуватися і в чисто музичній природі слухових образів (ритм, відстань, динаміка, хода або темп, колорит або тембр), і в емоційному змісті (насиченості) їх, і в символіці вираження і зображення (звукозапис).

Розгляду проблем музичного виховання , впливу музичного мистецтва на розвиток особистості, її духовний світ присвячена значна кількість праць врізних галузях музичної педагогіки таких науковців як О. Апраксіна, З. Бервецький, Н. Ветлугіна, Е. Жак-Далькроз, Д. Кабалевський, 3. Кодай, М. Леонтович, Р. Марченко, К. Орф, О. Ростовський, Л. Хлєбнікова.

Проблемою музикознавчого аналізу займалися такі вчені як: А.Б. Маркс, Х. Ріман, Р. Ролан, Р.Л. Катуар, В.Ф. Одоєвський, А.Н. Серов, А.Д. Улибищев, В.Ф. Ленц, Р.Є. Конюс.

Питанням комплексного(цілісного) аналізу займались дослідники: Л. А. Мазель, В.А. Цукерман, М.И. Ройтерштейн В.В. Медушевский, І.Я. Рижкін; В. Щербачов, Ю.Н. Тюлін і Б. А. Арапов а художньо–педагогічний аналіз досліджували: О.Я. Ростовський, Е.П. Печерська,О.А. Апраксина, Г.І. Побережна, Т.В. Щерицька, Т.Е. Вендова, О.Г. Костюк, Г.М. Падалка, О. Ляшенко, О.В. Лобова.

Музичний твір лише тоді благотворно впливає на людину, коли вона здатна адекватно (відповідно до композиторського задуму) його сприйняти, володіє навичками музичного сприймання, має певний рівень естетичної реакції та розвинені почуття. Ці питання розробляли такі вчені: Б. Асафьєв, Л. Виготський, Е. Генекен, С. Лангер, А. Лосєв.

Тому тема моєї курсової роботи: « Художньо – педагогічний аналіз творів на уроках музики в початковій школі» є актуальною і я саме її розглядаю, як основу будь – якого урока музики.

Об’єкт дослідження – процес проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі

Предмет дослідження – методичні аспекти проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі

Мета дослідження – науково-теоретично обґрунтувати та розробити методичні рекомендації щодо проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі

Завдання дослідження:

на основі аналізу наукових першоджерел виявити основні теоретичні позиції щодо понять „аналіз”, „музикознавчий аналіз”,

на основі аналізу наукової літератури та існуючого педагогічного досвіду розкрити сутність художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі;

вивчити вікові особливості молодшого школяра;

розробити методичні рекомендації щодо проведення художньо-педагогічного аналізу творів на уроках музики у початковій школі;

надати методичну розробку у формі плану-конспекту уроку музики, пов’язаного з темою дослідження.Системи вищої освіти у країнах європи
Структура світової вищої освіти видається надзвичайно різноманітною, однак домінують дві тенденції: 1. Унітарна, або єдина, система, коли вища освіта забез­печується університетами чи відповідними до ...

Проблеми безпритульності і соціальні служби по боротьбі з дитячою злочинністю
За місцем проживання "важкі діти" розподілялися таким чином: мешканці Києва і Київської області 609, інших регіонів України - 296, країн СНД- 9. Подібне пропорційне відношення цих явищ і в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net