Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка

Сьогодні процес національного й духовного відродження України супроводжується відкриттям цілих сфер українського менталітету, нашої духовності, незнаних досі. Одним із втрачених надбань української духовності, а саме педагогіки, є творча спадщина Г. Ващенка.

Постать цього педагога – одна з найяскравіших на ниві педагогічної думки України. Замовчуваний довгий час на Батьківщині, він тільки сьогодні по-справжньому повертається до нас своїми ідеями, своїми книгами. Його життєвий шлях, теоретичні ідеї, творчий досвід характеризуються неоднозначністю підходів і навіть полярністю оцінок. А. Погрібний (голова президії Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка) зазначив,що повернення Г. Ващенка на рідну землю (а воно тільки-тільки починається) у цілковито легкий, безболісний спосіб годі й сподіватися. Бо повертається він у боротьбі і також для боротьби – з усім антиукраїнським, антинезалежницьким, антинаціональним, антинауковим, антипедагогічним. Власне, для того й повертається Г. Ващенко, аби допомогти будувати Українську державу, з високою мрією про яку він прожив усе своє життя.

Як педагог, що над усе ставив дві найголовніші цінності – Бог і Україна, Г. Ващенко є, і цілковито заслуговує бути сьогоднішнім стягом нашої державотворчої педагогічної думки. Особливо вирізняє Г. Ващенка з-поміж інших українських педагогів те, що він – один з найпослідовніших та найнаполегливіших у досягненні своєї заповітної незалежницької мрії (у здійснення її він пристрасно вірив) український педагог-державник.

Розробкою даної проблеми займалося багато науковців, представники різних галузей науки: Добрянський Б., Зайченко Г., Коваль О., Корж Л., Лемківський М., Платонов К., Рисіна М., Сбруєва А., Хіллінг Г. .

Але, незважаючи на це, сьогодні існує потреба у дослідженні, яке б узагальнило, систематизувало існуючі відомості з даної проблеми.

Враховуючи все вищесказане, нами і була обрана тема курсової роботи: "Національне виховання у педгогічній спадщині Г. Ващенка ".

Мета роботи: дослідити основні аспекти національного виховання у педгогічній спадщині Г. Ващенка.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання:

1) розкрити головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога;

2) вивчити науково-педагогічну діяльності Г. Ващенка;

3) проаналізувати освітні концепції формування особистості в педагогічній спадщині Г. Ващенка;

4) узагальнити вчення про національне виховання української молоді.

Об’єкт дослідження – історія української педагогіки.

Предмет – національне виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка.

Для розв’язання поставлених завдань нами були використані такі методи дослідження: теоретико-критичний аналіз літератури з теми дослідження; зіставлення, узагальнення і синтезування отриманої інформації тощо.Прийоми навчання творчого розповідання
Кожен вид творчих розповідей потребує своїх прийомів навчання. Так, наприклад, перед тим, як пропонувати дитині складати творчі розповіді про іграшку, вихователь має дати зразок, тобто сам описати іг ...

Проблема підготовки вчителя до формування естетичного досвіду дитини: ґенеза становлення й розвитку
Проблема підготовки вчителів початкових класів особливо інтенсивно почала досліджуватись у другій половині ХІХ століття, що пов’язано з бурхливим розвитком суспільно-політичної думки. Однак у цей пер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net