Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка

Сьогодні процес національного й духовного відродження України супроводжується відкриттям цілих сфер українського менталітету, нашої духовності, незнаних досі. Одним із втрачених надбань української духовності, а саме педагогіки, є творча спадщина Г. Ващенка.

Постать цього педагога – одна з найяскравіших на ниві педагогічної думки України. Замовчуваний довгий час на Батьківщині, він тільки сьогодні по-справжньому повертається до нас своїми ідеями, своїми книгами. Його життєвий шлях, теоретичні ідеї, творчий досвід характеризуються неоднозначністю підходів і навіть полярністю оцінок. А. Погрібний (голова президії Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка) зазначив,що повернення Г. Ващенка на рідну землю (а воно тільки-тільки починається) у цілковито легкий, безболісний спосіб годі й сподіватися. Бо повертається він у боротьбі і також для боротьби – з усім антиукраїнським, антинезалежницьким, антинаціональним, антинауковим, антипедагогічним. Власне, для того й повертається Г. Ващенко, аби допомогти будувати Українську державу, з високою мрією про яку він прожив усе своє життя.

Як педагог, що над усе ставив дві найголовніші цінності – Бог і Україна, Г. Ващенко є, і цілковито заслуговує бути сьогоднішнім стягом нашої державотворчої педагогічної думки. Особливо вирізняє Г. Ващенка з-поміж інших українських педагогів те, що він – один з найпослідовніших та найнаполегливіших у досягненні своєї заповітної незалежницької мрії (у здійснення її він пристрасно вірив) український педагог-державник.

Розробкою даної проблеми займалося багато науковців, представники різних галузей науки: Добрянський Б., Зайченко Г., Коваль О., Корж Л., Лемківський М., Платонов К., Рисіна М., Сбруєва А., Хіллінг Г. .

Але, незважаючи на це, сьогодні існує потреба у дослідженні, яке б узагальнило, систематизувало існуючі відомості з даної проблеми.

Враховуючи все вищесказане, нами і була обрана тема курсової роботи: "Національне виховання у педгогічній спадщині Г. Ващенка ".

Мета роботи: дослідити основні аспекти національного виховання у педгогічній спадщині Г. Ващенка.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання:

1) розкрити головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога;

2) вивчити науково-педагогічну діяльності Г. Ващенка;

3) проаналізувати освітні концепції формування особистості в педагогічній спадщині Г. Ващенка;

4) узагальнити вчення про національне виховання української молоді.

Об’єкт дослідження – історія української педагогіки.

Предмет – національне виховання у педагогічній спадщині Г. Ващенка.

Для розв’язання поставлених завдань нами були використані такі методи дослідження: теоретико-критичний аналіз літератури з теми дослідження; зіставлення, узагальнення і синтезування отриманої інформації тощо.Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я »
Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбулася останніми роками, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров'я в організації навчально-виховного процесу, оцінці його результат ...

Проблема педагогічної занедбаності в психолого-педагогічній літературі
Труднощі в навчальному процесі, які часто проявляються в учнів початкових класів, істотно заважають оволодінню дитиною обов’язковою шкільною програмою. Саме в початковий період навчання закладається ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net