Фізичне виховання в дошкільних установах

Педагогіка: історія і сьогодення » Фізичне виховання в дошкільних установах

Велику частину потенціалу суспільства першої половини XXI століття складатимуть сьогоднішні діти дошкільного віку. Саме їм належить вирішувати складні соціально-економічні, морально-етичні, національні та інші проблеми, які в даний час хвилюють громадськість.

Зміни, що відбулися в політичному устрої країни, зажадали серйозних реформ в системі і змісті діяльності освітніх інститутів, зокрема, а може бути і в першу чергу, для дітей дошкільного віку.

Стають звичними тривожні дані про системне погіршення стану здоров'я, зниження рівня фізичної і рухової підготовленості дітей дошкільного віку.

У переліку причин, що визначають, на думку багатьох учених, ситуацію, що склалася, називаються зниження загального рівня життя і соціальної захищеності населення, порушення екології місця існування, недосконалість системи медичного обслуговування, недостатнє фінансування освітніх установ і багато інших.

Дошкільний період є одним з найбільш відповідальних періодів життя людини у формуванні фізичного здоров'я і культурних навиків, що забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих були "закладені" в дитячому віці, в 5-7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинне формувати рівень здоров'я дитину і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини, в які входить наступне:

позитивне відношення дітей до фізичних вправ, ігор і загартовуючих процедур, до правил особистої гігієни, дотримання режиму дня;

початкові знання, пізнавальний інтерес до фізичної культури;

початкові навики природних рухів загально-розвиваючого характеру, основи ритміки, правильної постави, уміння орієнтуватися в просторі, участь в колективних діях (іграх, танцях і святах), культура поведінки, самостійність, організованість і дисциплінованість;

навики самообслуговування, догляду за інвентарем для занять і т.д.

Об'єктом дослідження є фізичне виховання в дошкільному віці.

Предмет дослідження — сучасна система дошкільного виховання.

Мета дослідження — визначити роль фізичного дошкільного виховання на сучасному етапі.

Гіпотеза гарне фізичне виховання дітей дошкільного віку запорука здорового покоління.

Відповідно до об'єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження було поставлено такі завдання:

Розкрити суть дошкільного фізичного виховання в зарубіжних країнах.

Визначити мету, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах.

Розкрити особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

Як формується особа дошкільника в процесі занять фізичними вправамиТрудове виховання дітей молодшого шкільного в сім'ї
Трудове виховання передбачає використання в родині трудових традицій українського народу через залучення дітей до посильної праці, визначення обов'язків дитини в сім'ї: самообслуговування, догляд за ...

Поняття «групи ризику» та критерій відбору учасників до неї
Термін «група ризику» у педагогіці та психології вводиться для позначення індивідів групи підлітків, у яких ознаки відповідні людям, що відносяться до категорії наркоманів, алкоголіків, тобто хворих, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net