Види та особливості дитячої обдарованості у навчально-виховному процесі

Педагогіка: історія і сьогодення » Види та особливості дитячої обдарованості у навчально-виховному процесі

Проблема обдарованості в даний час стає все більш актуальною. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей становить одну із головних завдань вдосконалення системи освіти. Однак недостатній психологічний рівень підготовки педагогів для роботи з дітьми, які проявляють нестандартність у поведінці та мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їх діяльності. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми або негативізм.

Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти бар'єри, що блокують його таланти. Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, особливої уваги і керівництва. Однак у силу особистісних особливостей такі діти найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки та мислення. Обдарована дитина схильна до критичного відношенню не лише до себе, але і до навколишнього. Тож педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, повинні бути достатньо терпимі до критики взагалі і себе зокрема.

Обдаровані діти досить вимогливі до себе, часто ставлять перед собою не здійсненні в даний момент завдання, що призводить до емоційного розладу і дестабілізації поведінки. У сучасній літературі з'являється все більше статей, публікацій, так чи інакше зачіпаючих цю тему. Щоправда, всі вони всього лише крапля в морі психологічних проблем, що з'являються у вчителів і батьків обдарованих дітей у наш час, коли інформація змінюється кожні п'ять років, а деколи і частіше.

Нинішнім школярам доводиться тримати стільки інформації у свою пам'ять, що часом їх молода нестійка психіка не витримує таких навантажень. Звідси емоційні зриви, пригніченість. Тут вже не доводиться говорити про розвиток творчого потенціалу, який вимагає дбайливого, вдумливого ставлення, відбувається безперервна гонитва за кількістю і якістю знань.

У зв'язку з цим хочеться відзначити роботи відомого психолога, доктора психологічних наук Н. Лейтеса. Його роботи з вивчення психіки обдарованих дітей займають чільне місце в російській психології.

Мета роботи: ознайомитися з суттю обдарованості, її видами та особливостями навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми.

Завдання:

Вивчити поняття та визначення обдарованості.

Ознайомитися з видами обдарованості.

Розібратися з особливостями навчання обдарованих дітей.

Розглянути роль педагога у навчанні обдарованих дітей.

Об’єкт: дитяча обдарованість та її види.

Предмет: особливості навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми.

обдарований діти педагог навчанняЗакономірності професійної підготовки
Підготовка робітників широкого профілю можлива на основі гармонійного сполучення і взаємозв'язку загального, політехнічного і професійного навчання. Сутність цього взаємозв'язку визначається єдністю ...

Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
Компетентність – інтегративна характеристика особистості, що відображає готовність і здатність людини мобілізувати набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net