Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Педагогіка: історія і сьогодення » Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Загальний рівень освіти в Норвегії високий. 87 % всіх людей, які старші 16 років, мають закінчену початкову й неповну середню освіту, 56 відсотків мають повну середню шкільну освіту, і 22 відсотки завершили програму вищої освіти. 900 тис. з 4,6 млн. жителів Норвегії на даний час проходять навчання.

Контингент студентів України у 2006/2007 навчальному році налічує майже 2,8 млн. осіб, у тому числі за денною формою навчання понад 1,6 млн. осіб. В університетах, академіях, інститутах вищу освіту здобувають більше 2,3 млн. осіб, у коледжах, технікумах, училищах – майже 500 тис. осіб. За рівнем освіти, згідно з даними ООН, Україна випереджає Францію, Швейцарію та Велику Британію і мало поступається Німеччині, Швеції, Норвегії.

Норвегія має всього 38 державних вищих навчальних закладів, а також ряд приватних навчальних закладів. Норвезькі вищі навчальні заклади можна розділити на два сектори: університетський сектор та сектор коледжів.

В Україні є 225 ВНЗ державної форми власності ІІІ-IV рівнів акредитації та 274 навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. До комунальної форми власності належать 11 вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 211 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Серед приватних функціонують 114 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 85 – І-ІІ рівнів акредитації. За останні роки спостерігається процес збільшення кількості недержавних ВНЗ, що, як правило, пропонують освітні послуги зі здобування спеціальностей, на які нині є попит у молоді та роботодавців. Проте сектор державної університетської освіти залишається значним. ВНЗ України поділяються за ступенем акредитації, коли найвищим вважається 4-й, що дає ВНЗ статус національного.

В Норвегії університети проводять дослідження і пропонують вищу освіту для студентів, аспірантів та докторських рівнів на здобуття вчених ступенів. Університети несуть особливу відповідальність за студентів і підготовку наукових кадрів для фундаментальних досліджень.

В Україні далеко не кожен ВНЗ має відповідну матеріальну базу через недостачу фінансування. Після закінчення навчання випускники не завжди мають змогу працевлаштуватися за спеціальністю. Це – велика проблема, яка потребує негайного вирішення.

Норвезькі коледжі пропонують програми тривалістю від 1 до 4 років. Вони також беруть участь у широкомасштабних наукових дослідженнях і дослідно-конструкторських роботах. Більшість студентів у державних коледжах можуть бути легко переведені на програми бакалаврату до університетів.

Мал. 2 Порівняльна характеристика механізму вступу та зарахування до ВНЗ

Вступні іспити до коледжів та університетів у Норвегії відсутні. Під час вступу до ВНЗ проводиться, по суті, конкурс шкільних атестатів.

Умовою вступу до ВНЗ України є здобуття загальної повної середньої освіти. Абітурієнти складають вступні екзамени з профільних дисциплін. Впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, що дає змогу спростити доступ до якісної вищої освіти всіх верств населення України.Законодавство про вищу освіту
Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається: • з законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну дія ...

Концепція професійної освіти України
Здійснення перебудови нашого суспільства, кардинальна економічна реформа, перехід до ринкової економіки викликали необхідність переосмислення і чіткого визначення професійної освіти, конкретизації її ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net