Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Педагогіка: історія і сьогодення » Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Загальний рівень освіти в Норвегії високий. 87 % всіх людей, які старші 16 років, мають закінчену початкову й неповну середню освіту, 56 відсотків мають повну середню шкільну освіту, і 22 відсотки завершили програму вищої освіти. 900 тис. з 4,6 млн. жителів Норвегії на даний час проходять навчання.

Контингент студентів України у 2006/2007 навчальному році налічує майже 2,8 млн. осіб, у тому числі за денною формою навчання понад 1,6 млн. осіб. В університетах, академіях, інститутах вищу освіту здобувають більше 2,3 млн. осіб, у коледжах, технікумах, училищах – майже 500 тис. осіб. За рівнем освіти, згідно з даними ООН, Україна випереджає Францію, Швейцарію та Велику Британію і мало поступається Німеччині, Швеції, Норвегії.

Норвегія має всього 38 державних вищих навчальних закладів, а також ряд приватних навчальних закладів. Норвезькі вищі навчальні заклади можна розділити на два сектори: університетський сектор та сектор коледжів.

В Україні є 225 ВНЗ державної форми власності ІІІ-IV рівнів акредитації та 274 навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. До комунальної форми власності належать 11 вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 211 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Серед приватних функціонують 114 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 85 – І-ІІ рівнів акредитації. За останні роки спостерігається процес збільшення кількості недержавних ВНЗ, що, як правило, пропонують освітні послуги зі здобування спеціальностей, на які нині є попит у молоді та роботодавців. Проте сектор державної університетської освіти залишається значним. ВНЗ України поділяються за ступенем акредитації, коли найвищим вважається 4-й, що дає ВНЗ статус національного.

В Норвегії університети проводять дослідження і пропонують вищу освіту для студентів, аспірантів та докторських рівнів на здобуття вчених ступенів. Університети несуть особливу відповідальність за студентів і підготовку наукових кадрів для фундаментальних досліджень.

В Україні далеко не кожен ВНЗ має відповідну матеріальну базу через недостачу фінансування. Після закінчення навчання випускники не завжди мають змогу працевлаштуватися за спеціальністю. Це – велика проблема, яка потребує негайного вирішення.

Норвезькі коледжі пропонують програми тривалістю від 1 до 4 років. Вони також беруть участь у широкомасштабних наукових дослідженнях і дослідно-конструкторських роботах. Більшість студентів у державних коледжах можуть бути легко переведені на програми бакалаврату до університетів.

Мал. 2 Порівняльна характеристика механізму вступу та зарахування до ВНЗ

Вступні іспити до коледжів та університетів у Норвегії відсутні. Під час вступу до ВНЗ проводиться, по суті, конкурс шкільних атестатів.

Умовою вступу до ВНЗ України є здобуття загальної повної середньої освіти. Абітурієнти складають вступні екзамени з профільних дисциплін. Впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, що дає змогу спростити доступ до якісної вищої освіти всіх верств населення України.Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи
У психологічних дослідженнях зазначається, що істотною особливістю розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку є, з одного боку, інтенсивне зростання їхніх пізнавальних потреб, а з другого – ...

Сап'єнца - один з найбільших університетів Європи
Назва римського університету La Sapienza перекладається як "мудрість". Він був заснований в 1303 році папою Боніфацієм VIII. Протягом перших семи століть існування університет користувався ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net