Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору

Педагогіка: історія і сьогодення » Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору

Актуальність даної теми визначається тим, що для сучасної соціокультурної ситуації в Україні характерний цілий ряд негативних тенденцій та процесів, які намітилися у сфері культурного та духовного життя. Це суттєво вплинуло на втрату духовно-моральних орієнтирів, спричинило відчуження дітей і молоді від культури та мистецтва. Сьогодні суттєво зменшено фінансування установ та закладів, що здійснюють організацію оздоровлення, дозвілля та відпочинку дітей у канікулярний період.

В умовах динаміки сучасних економічних і соціальних процесів постійно збільшується навантаження на школярів, яким необхідний повноцінний відпочинок. Проблему оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей ефективно вирішують дитячі оздоровчі табори. Проте в літній період важливим є не тільки рішення завдань оздоровлення і відпочинку дітей, а й організація виховного процесу, оскільки безперервність виховання дозволяє підвищити ефективність виховних впливів. Тому організація виховного процесу в умовах дитячого оздоровчого табору сьогодні стає все більш актуальною.

Одним із найважливіших стратегічних завдань України у сфері соціального захисту дітей є реалізація їхнього права на оздоровлення й відпочинок. Криза у сфері дитячого відпочинку та оздоровлення стимулювала пошук нових підходів до роботи дитячих літніх оздоровчих центрів. Така ситуація призвела до появи не тільки нових форм літнього відпочинку, а й до створення нових нетрадиційних форм життєзабезпечення та життєдіяльності дитячих таборів.

Останнім часом кількість літніх оздоровчих таборів зменшується, тому увага до цих установ, які виконують таку важливу місію оздоровлення і виховання дітей, особливо сьогодні, коли суспільство і сім'я знаходяться в складних економічних і соціальних умовах, підвищується.

Зміст і велика кількість проектів і програм для літнього відпочинку дітей і підлітків доводять, що їх творці - дитячі громадські об'єднання - є надійними партнерами держави і суспільства в справі відпочинку, розвитку та оздоровлення підростаючого покоління.

Літні програми являють собою науково обґрунтований комплекс спеціально розроблених та експериментально апробованих методик, а застосовуються вони з урахуванням специфіки регіонів.

Успішне вирішення завдань діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, насамперед, пов’язане з рівнем професійної майстерності педагогічного персоналу. Зазначу, що питанням діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку приділяли увагу багато дослідників.

Зокрема, аспекти соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору розглядали Бех І.Д, О.В. Беспалько Р.Х. Вайнола О.В.Можейко, О.А.Юрова, И.В.Иванченко, О.В.Єнін, Н.К. Крупська И.В.Іванченко, Є.І.Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова, М.Соя, Я.Луцький, Т.Калечіц, М.Даниленко, Б.Беляев, І.Берман, А.Бурчак, Н.Мартинюк, Л.Пундик, , В.Н. Бутова, А.В. Волохова, О.Г.Красношликова, Н.А. Ложникова, Я.М. Кашуба, О.П. Яковлева, Л.Є. Пундик, М. Вайндорф-Сисоєва; М.М. Сидоренко та ін.

Мета дослідження: обґрунтувати теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності в умовах дитячого літнього оздоровчого табору та розробити низку форм роботи.

У відповідності з поставленою метою визначені наступні завдання:

Здійснити теоретико-методичний аналіз літератури з даної проблеми.

Розглянути зміст форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі.

Охарактеризувати основні напрямки роботи соціального педагога у літньому оздоровчому таборі;

Об'єкт дослідження: соціально-педагогічна робота соціального педагога в умовах літнього оздоровчого табору.

Предмет дослідження: організація соціально-педагогічної роботи в літньому оздоровчому таборі.Основні види діяльності шестиліток
Провідну роль у розвитку психіки дитини відіграє її власна діяльність. Зміна вікових етапів становлення психіки відбувається під впливом появи нової провідної діяльності. Саме в процесі провідної вік ...

Проблеми багатодітних сімей
Матеріально-побутові (фінансові) проблеми. Багатодітні сімей є найменш забезпеченими, з низьким середньомісячним доходом на одного члена сім'ї, що веде до збільшення витрат на харчування, одяг і т.д. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net