Вивчення сучасної української культури

Педагогіка: історія і сьогодення » Вивчення сучасної української культури

Приступаючи до вивчення українського народного мистецтва, важливо усвідомити, що його здобутки було покладено в основу сучасної української культури. Така усталеність культурних традицій пояснюється шануванням та плеканням української мови, народного мистецтва та культури вцілому.

У процесі складання нового профілю і структури культурного життя, насичення його національним змістом і постмодерністськими новаціями відбуваються важливі зміни в смаках, уподобаннях, в шкалі і критеріях оцінки явищ культури та мистецтва.

Якщо в недавньому минулому переважали критерії, пов'язані з ідеологічною цінністю культури, то тепер все більше визначаються і виходять на перший план критерії художності, естетичної досконалості, новаційності, авангардності, справжньої народності.

Зростаюча з часів "перебудови" відкритість функціонування і розвитку української культури за своїм змістом є формою входження в світовий культурно-інформаційний простір і разом з тим оприлюдненням тих здобутків культури, які протистояли офіційним нормативам соціалістичного реалізму або не були визнані. Цей процес супроводжувався інтенсивним проникненням на терени нашої культури продукції інших культур, особливо західної, а також нового потоку творів російської культури.

У зв'язку з ускладненням проблеми вибору духовних цінностей і покращенням орієнтації українського суспільства у їх світі посилюється потреба в новому просвітництві, розвитку альтернативних форм освіти, в оновленні всієї системи виховання, які повинні відповідати потребам оновлення суспільства.

Актуальність дослідження проблеми вивчення сучасного українського мистецтва зумовлена насамперед наявністю практичної потреби у залученні учнів школи мистецької спадщини рідного краю. У світі нових концепцій естетичного виховання людини перевага надається формуванню нового покоління, здатного в сучасних умовах глобалізму орієнтуватися у різних формах і концепціях мистецтва. Завдяки такому підходу людина має можливість пізнати вірні шляхи власного вдосконалення.

Об`єктом дослідження є процес формування пізнавальної самостійності учнів старших класів.

Предмет дослідження. Педагогічні умови як засіб формування пізнавальної самостійності учнів.

Мета дослідження. Визначити мистецтво України шляхом розгляду його сучасного стану. Теоретично обгрнтувати та експериментально перевірити ефективність використання художньої культури України як засобу пізнавально-виховної самостійності учнів.

Гіпотеза дослідження- ефективність розвитку пізнавально-творчої активності учнів у процесі проведення занять з художньої культури суттєво зросте за таких педагогічних умов:

- урахування вчителем особливостей мети та завдань у ході проведення уроків;

- здійснення поетапного розвитку пізнавальної активності учнів;

- стимулювання в навчально-виховному процесі пізнавально-творчої активності учнів шляхом використання спеціально підібраних педагогічних засобів;

- комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу.Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів
Мовний розвиток дитини у молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології. Психологічним підґрунтям навчання молодших школярів усного й пис ...

Головні вияви девіантної поведінки
До головних негативних форм прояву девіації належать: злочинність, алкоголізм, проституція, наркоманія. Злочинність. Свого часу П. Сорокін зробив дуже цікавий аналіз спроб юристів дати визначення, що ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net