Григорій Савич Сковорода про виховання особистості

Педагогіка: історія і сьогодення » Григорій Савич Сковорода про виховання особистості

Серед видатних діячів минулого, які збагатили вітчизняну педагогіку і шкільництво, духовну культуру України, чільне місце належить Григорію Савичу Сковороді (1722 – 1794). Його діяльність припадає на період занепаду освіти в Україні.

Зрозумівши, що ні в школах, ні в колегіумах він не зможе проповідувати своє вчення, Г. С. Сковорода стає мандрівним філософом і вчителем. Він ходив від села до села, зупиняючись то на пасіці, то на хуторі, і своїми бесідами просвіщав народ, підносив його національну самосвідомість. Він любив рідну мову, природу, українську музику та пісні, і найголовніше свій народ. Вмираючи, він заповів написати на його надмогильному пам’ятнику: «Світ ловив мене, але не спіймав».

Основна мета просвітництва Г. С. Сковороди – навчання людей науки щасливого буття. Нещастя в суспільстві він тлумачив як наслідок поганого виховання. Тож позбутися суспільного зла, на його думку, можна через «спасительное» виховання, зміст якого – реалізація принципу природовідповідності, тобто сприяння розвиткові природних нахилів і здібностей кожної дитини.

Отже, вибір теми курсової зумовило те, що вивчення педагогічної спадщини народного вчителя та філософа-гуманіста дає можливість торкнутися витоків вітчизняної думки, яка заснована на невмирущих традиціях, звичаях національного виховання, на які постійно спирався Г. С. Сковорода. У цьому актуальність даної теми – вона розкриває завісу над джерелами української педагогічної думки.

Мета дослідження полягає у вивченні педагогічної спадщини Г. Сковороди та науковому обґрунтуванні його основних ідей, щодо виховання гармонійної особистості.

У нашій роботі ми ставимо два основних завдання:

вивчення спадщини Г. Сковороди – видатного українського філософа, письменника і просвітителя;

розгляд основних ідей формування і виховання особистості в педагогічній думці Г. Сковороди.

Об'єктом дослідження даної курсової виступає проблема вивчення педагогічної спадщини Г. С. Сковороди.

Предмет дослідження – особливості проблеми вивчення педагогічної думки Г. С. Сковороди.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ми розглядаємо педагогічну спадщину Г. С. Сковороди як постулат освітнього процесу, на який спираються фахівці педагогіки, вихователі сучасності.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми, в практичній роботі педагога в умовах загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл.

Логіка дослідження зумовила структуру роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел із двадцяти п’яти найменувань. Загальний обсяг складає сорок п’ять сторінок.Аналіз музичних творів як наукова проблема
Для розкриття сутності поняття «аналіз музичних творів» доцільно розглянути дефініцію «аналіз». У філософському словнику «Людина і світ» ця дефініція трактується так: аналіз і синтез — фундаментальні ...

Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Визначальним етапом у процесі створення методики навчання є розробка її теоретичних положень. Від ступеня обґрунтованості розробки теоретичних положень методичної системи залежить її подальше практич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net