Григорій Савич Сковорода про виховання особистості

Педагогіка: історія і сьогодення » Григорій Савич Сковорода про виховання особистості

Серед видатних діячів минулого, які збагатили вітчизняну педагогіку і шкільництво, духовну культуру України, чільне місце належить Григорію Савичу Сковороді (1722 – 1794). Його діяльність припадає на період занепаду освіти в Україні.

Зрозумівши, що ні в школах, ні в колегіумах він не зможе проповідувати своє вчення, Г. С. Сковорода стає мандрівним філософом і вчителем. Він ходив від села до села, зупиняючись то на пасіці, то на хуторі, і своїми бесідами просвіщав народ, підносив його національну самосвідомість. Він любив рідну мову, природу, українську музику та пісні, і найголовніше свій народ. Вмираючи, він заповів написати на його надмогильному пам’ятнику: «Світ ловив мене, але не спіймав».

Основна мета просвітництва Г. С. Сковороди – навчання людей науки щасливого буття. Нещастя в суспільстві він тлумачив як наслідок поганого виховання. Тож позбутися суспільного зла, на його думку, можна через «спасительное» виховання, зміст якого – реалізація принципу природовідповідності, тобто сприяння розвиткові природних нахилів і здібностей кожної дитини.

Отже, вибір теми курсової зумовило те, що вивчення педагогічної спадщини народного вчителя та філософа-гуманіста дає можливість торкнутися витоків вітчизняної думки, яка заснована на невмирущих традиціях, звичаях національного виховання, на які постійно спирався Г. С. Сковорода. У цьому актуальність даної теми – вона розкриває завісу над джерелами української педагогічної думки.

Мета дослідження полягає у вивченні педагогічної спадщини Г. Сковороди та науковому обґрунтуванні його основних ідей, щодо виховання гармонійної особистості.

У нашій роботі ми ставимо два основних завдання:

вивчення спадщини Г. Сковороди – видатного українського філософа, письменника і просвітителя;

розгляд основних ідей формування і виховання особистості в педагогічній думці Г. Сковороди.

Об'єктом дослідження даної курсової виступає проблема вивчення педагогічної спадщини Г. С. Сковороди.

Предмет дослідження – особливості проблеми вивчення педагогічної думки Г. С. Сковороди.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ми розглядаємо педагогічну спадщину Г. С. Сковороди як постулат освітнього процесу, на який спираються фахівці педагогіки, вихователі сучасності.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми, в практичній роботі педагога в умовах загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл.

Логіка дослідження зумовила структуру роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел із двадцяти п’яти найменувань. Загальний обсяг складає сорок п’ять сторінок.Умови та способи реалізації дидактичних принципів у виробничому навчанні
Як реалізувати принципи професійного навчання в діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання й учнів - творче питання, обумовлене не тільки заздалегідь спроектованими умовами, але і саме голо ...

Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології
Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що дослідж ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net