Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Сторінка 4

Зміст педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти істотно відрізняється від традиційного.

По-перше, значно ускладнюється діяльність з розробки курсів, оскільки швидко розвивається її технологічна основа. Вона вимагає від викладача розвитку спеціальних навичок, прийомів педагогічної роботи. Крім того, сучасні інформаційні технології висувають додаткові вимоги до якості навчальних матеріалів, що розробляються, здебільшого через вільний доступ до них як великого числа студентів, так і інших викладачів (експертів), що підсилює контроль за якістю цих матеріалів.

По-друге, особливістю сучасного педагогічного процесу є те, що, на відміну від традиційної освіти, де центральною фігурою є викладач, центр тяжіння під час використанняінформаційних технологій поступово переноситься на студента, який активно будує свій навчальний процес, вибираючи певну траєкторію в розвиненому освітньому середовищі. Важливою функцією педагога стає підтримка студента в його діяльності, сприяння його успішному просуванню в огромі навчальної інформації, полегшення вирішення проблем, що виникають, допомога в освоєнні великої і різноманітної інформації.

По-третє, надання навчального матеріалу, що передбачає комунікацію педагога і студента, вимагає в сучасній освіті більш активних та інтенсивних взаємодій між ними, ніж в аудиторії, де переважає узагальнений зворотний зв'язок викладача з групою студентів, а взаємодія викладача з окремим студентом досить слабка. Сучасні комунікаційні технології надають можливість зробити таку взаємодію набагато активнішою, але це вимагає від педагога спеціальних додаткових зусиль.

Отже, основними змінами в педагогічній діяльності, у зв'язку із застосуванням інформаційних технологій у сфері освіти, є такі:

– необхідність розробляти зміст навчальних курсів на новій технологічній основі;

– необхідність допомагати студентові зорієнтуватися у величезній і різноманітній

навчальній інформації і знайти відповідну саме йому освітню траєкторію;

– забезпечувати активну взаємодію студента як з викладачем, так і з іншими студентами в ході обговорення питань курсу. При цьому для кожного з цих основних видів педагогічної діяльності характерні специфічні проблеми. Так, розробка курсів на базі інформаційних технологій вимагає не тільки вільного володіння навчальним предметом, його змістом, але і спеціальних знань в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Це стосується і допомоги вчителя під час освоєння студентом величезних освітніх ресурсів. Взаємодія в ході навчального процесу, здійснюваного на базі сучасних інформаційних технологій, також вимагає спеціальних не тільки педагогічних, але і технологічних навичок, досвіду роботи з сучасними технічними засобами. Комп’ютер, як специфічний навчальний засіб, реалізує декілька основоположних функцій, а саме виступає як засіб:

– моделювання наочного змісту об'єктів засвоєння і відповідних узагальнених способів дії;

– моделювання взаємодії і організації спільної діяльності, типу “студент – група студентів”, “студент – студент”, “викладач – студент”, “студент – викладач” і реалізації адекватних структурі спільної діяльності і змісту об'єктів засвоєння форм контролю і оцінки дій студентів. При цьому слід враховувати дидактичні особливості діалогу в “людино-машинній” системі, а також дидактичні основи формування готовності майбутнього спеціаліста до використання інформаційних технологій. Комп'ютер за своєю природою орієнтований на інтегральний спосіб представлення об'єктів, моделювання яких неможливе поза цілісним полісемантичним розгортанням, що свідомо ідеалізується, адекватно до того, що відображає зміст наочної дійсності. Інтеграція може здійснюватися при цьому за двома напрямками:

По-перше, шляхом об'єднання матеріалу з декількох галузей.

По-друге, за способами дій студента з наочним змістом. При цьому формулюється система узагальнених стратегій пошуку вирішення завдань, структуризації інформації, постановки проблем тощо; одночасно забезпечується як пізнавальний розвиток студентів, так і ефективне засвоєння навчального матеріалу. Серед засобів здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах інформатизації освіти виступають нові інформаційні технології. Внаслідок аналізу низки праць (А.А. Андрєєв, Р.М. Троян, А.І. Башмаков, М.І. Башмаков, М.С. Корець, Ю.Р. Кофтан, О.М. Спірін С.М. Яшанов та ін.) доходимо висновку, що нині існує два підходи до застосування інформаційно-комунікаційних технології в навчально-виховному процесі. У першому з них пропонується розглядати її як дидактичний процес, організований з використанням сукупності впроваджуваних (вбудовуваних) в системи навчання принципово нових засобів і методів обробки даних (методів навчання), що представляють цілеспрямоване створення, передачу, зберігання і відображення інформаційних продуктів (даних, знань, ідей) з найменшими витратами і відповідно до закономірностей пізнавальної діяльності студентів. У другому випадку мова йде про створення певного технічного середовища навчання, в якому ключове місце посідають використовувані інформаційні технології в рамках єдиного освітнього простору.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8«Сродна» праця – джерело радощів та морального вдосконалення людини
У процесі розвитку суспільства праця була рушійною силою розвитку людини. Вона удосконалювала знаряддя, розвивала свій мозок, співіснувала з подібними собі, що збагачувало її досвід. Працюючи, людина ...

Теорія та методика реалізації задачного підходу в умовах диференційовного навчання фізики
Підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти в умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні є історично зумовленим. Як одна і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net