Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій » Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності

Сторінка 7

Чи працюєте Ви з комп’ютером?

так

ні

Чи вмієте Ви створювати комп’ютерні програми?

так

ні

Які труднощі можуть виникнути при застосуванні комп’ютерів у навчанні учнів з різних навчальних дисциплін:

нестача техніки;

низький рівень адаптованості комп’ютерних методик, що існують;

інші труднощі.

За допомогою анкет вивчено думку студентів щодо творчого впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій. Було отримано такі результати: Відповіді на перше питання систематизовано у табл. 2. 1

Таблиця 2.1. Використання комп’ютера студентами-випускниками

Чи працюєте Ви з комп’ютером%

Так

Ні

98

2

Таким чином, можна стверджувати, що студенти, які брали участь в експерименті, працюють з комп’ютером достатньо.

Відповіді на друге запитання анкети представлено в табл. 2.2

Таблиці 2.2. Створення комп’ютерних програм

Чи створювали Ви комп’ютерні програми %

Так

Ні

15

85

Дані таблиці свідчать, що до створення комп’ютерних навчальних програм залучалися 15% майбутніх вчителів На нашу думку, у студентів недостатньо потрібних знань щодо створення комп’ютерних програм.

Аналіз відповідей на третє питання допоміг встановити, які труднощі виникають у студентів при застосуванні комп’ютерів під час викладання тем. Одна з них – нестача самої техніки. Так вважають 64% опитуваних. На думку 33% – це низький рівень адаптованості існуючих комп’ютерних методик. 3% респондентів не змогли дати відповіді. В такий спосіб ми змогли визначити теоретичну і практичну готовність майбутнього педагога-початківця до застосування інноваційних методик та комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

Магістерська робота була присвячена актуальній проблемі підготовки майбутнього вчителя технологій до використання інформаційних технологій. Було досліджено процес підготовки майбутніх вчителів до використання комп’ютера у майбутній професійній діяльності. В результаті нашого дослідження були висвітлені значення і місця інформаційно-комунікаційних технологій у професійному розвитку майбутніх вчителів технологій.

Аналіз літературних джерел засвідчив, що використання засобів ІКТ у навчанні значно змінює погляд на природу педагогічного процесу й саму професійну діяльність учителя.

Результати аналізу існуючих варіантів навчання інформаційних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах дозволяють констатувати, що на сучасному етапі розвитку освіти виникають суперечності між обсягом знань і вмінь, якими повинні володіти майбутні вчителі початкової школи в умовах інформатизації освіти, та традиційною системою підготовки, яка не може цього забезпечити. Формування вмінь використовувати засоби ІКТ у професійній діяльності – це тривалий процес, який виступає важливим компонентом професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Цей процес проходить під впливом цілеспрямованої діяльності, власної активності майбутнього спеціаліста та спеціальних умов.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в діяльності майбутнього викладача стає загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень.

Інформаційно-комунікаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників.

Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріально-технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет.

Підготовка викладачів до використання ІКТ є дієвим складником ефективного розвитку сучасної освіти. Можна довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно-комунікативних технологій на заняттях, але не використовувати їх ми не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників
Відповідно до досліджень, дитина володіє довільними формами поведінки, якщо вміє регулювати свої дії відповідно до правил, зразкам і нормам, виробленими суспільством, що задаються навколишніми доросл ...

Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
Трудове навчання в загальноосвітній школі має довгу історію. На початку від нього вимагали широкого виховного плану. Однак поступово воно стало підпорядковуватись швидше логіці ремесла, ніж потребам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net