Соціально-правові і педагогічні основи організації роботи з “дітьми вулиці”

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці" » Соціально-правові і педагогічні основи організації роботи з “дітьми вулиці”

Сторінка 2

Міністерство охорони здоров’я України надає медичну допомогу “дітям вулиці” та іншим потребуючим.

Міністерство освіти і науки України розробило систему інформування про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів та піклувальників. Крім того, міністерство постійно працює над механізмом повернення дітей шкільного віку у школу, які її покинули. Основна увага приділяється створенню «телефону довіри», на який можна безплатно подзвонити і викласти свої почуття і потреби.

Отже, в Україні «діти вулиці» є досить поширеним явищем і вирішення проблеми соціально-педагогічної роботи з такими дітьми аргументовано певними нормативно-правовими документами, однак потребує негайного її вирішення.

Якщо підходити до визначення поняття «безпритульність» з точки зору соціального явища, то увага насамперед має акцентуватися на середовищі, на тих соціальних умовах, які формують це явище. Воно має включати в себе перелік обставин, характерних рис середовища, в яких дитина опинилась у такому стані та, у відповідності до цього, види бездоглядності мають визначатися залежно від наявності або відсутності в цьому середовищі тих чи інших конкретних обставин, умов.

Нами встановлено, що психофізичні особливості дитячого організму вимагають створення навколо дитини належних матеріальних і моральних умов існування та виховання. У таких умовах гармонійно виховуються повноцінна людина. А якщо сукупність їх частково або повністю відсутня, дитина потрапляє в стан безпритульності.

Таким чином, безпритульність – це соціальне явище, яке характеризується відсутністю у дитини сукупності сприятливих умов для фізичного, духовного та інтелектуального її розвитку. Ці умови постійно змінюються і залежать від того, наскільки гостро й повно ставиться проблема охорони дитинства в країні, а також від наявності реальних можливостей надання конкретної допомоги безпритульним дітям.

Якщо брати за основу поняття безпритульності як соціального явища, яке характеризує відсутність сукупності сприятливих умов, що оточують дитину, то відповідно класифікація видів бездоглядності має базуватися на аналізі цих умов. Отже, джерелом проблеми є особистість дитина, яка йде з дому, зі школи на вулицю, залишаючись без родини. А основними причинами виходу дітей на вулицю є проблеми в сім’ї, школі, з друзями. Тому й потрібно шукати ту основну причину, першооснову, через що дитина пішла з дому і тоді вже боротися з проблемою.

На основі аналізу різних наукових джерел ми дійшли висновку, що більш доцільно проводити профілактику цього явища. Правові засади попередження явища „дітей вулиці” є. Так, різні міністерства України видають різноманітні акти, що стосуються прав дітей, і безпосередньо через місцеві органи займаються захистом дітей. Дитина в будь-який момент може звернутися в місцеві органи, особливо тоді, коли порушуються її права; коли в дитини проблеми і вона немає куди дітися ( йдеться насамперед про орган опіки і піклування).

Отже, причини того, що діти залишаються без батьківської опіки і стають дітьми вулиці, мають різний характер. Проте наслідок є один – позбавлення дитини конституційного права на сімейне виховання і батьківську турботу. У першу чергу це відбувається в неблагополучних сім`ях та загострюється в умовах розпаду родини.

Страницы: 1 2 Культурно-естетичне значення дизайну одягу для підготовки майбутніх педагогів
Дизайн, як явище культури на початку третього тисячоліття став тією сферою художньої універсальності культури і людини, яка найбільш синтетична, калейдоскопічна, найбільш проблематична і разом з тим ...

Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
Результати теоретичного аналізу проблеми підготовки вчителів початкових класів до формування естетичного досвіду дитини виявили значущість феномену естетичного досвіду в особистому становленні молодш ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net