Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»

Сторінка 1

Аналізуючи соціально-педагогічну роботу з «дітьми вулиці», необхідно мати на увазі роботу з широким колом дітей, які вже на вулиці або можуть там опинитися. Під час роботи з кризовою дитиною необхідно враховувати особисту думку дитини, оскільки вона має свободу вибору. Крім того, дитина повинна мати можливість обирати місце проживання. Якщо вона не хоче повертатися в сім’ю, але згодна залишитися в притулку, її не можна змушувати повертатися додому, навіть, якщо на цьому наполягають батьки. Якщо дитина не хоче жити в одному інтернаті, але погоджується на інший, то це потрібно врахувати.

Завдання соціального педагога по роботі з «дітьми вулиці» є досить складними та багатоаспектними.

Розглянемо детальніше аспекти діяльності соціального педагога на різних її стадіях.

Перша стадія - відсутність проблеми: дитина у стадії байдужості можливості виходу на вулицю. Завдання соціального педагога є створення педагогічних і соціальних умов, щоб ігнорувати припущення думки виходу на вулицю.

Друга стадія - профілактична соціальна робота. На цій стадії потрібна профілактична робота з дітьми та підлітками для вирішення конфліктів із батьками та вчителями; залучення дітей до клубів за інтересами, до молодіжних організацій, до спортивних секцій.

Третя стадія - допомога у поверненні дитини додому. Соціальний педагог повинен вживати дії, спрямовані на пробудження у дитини бажання залишити вулицю.

Четверта стадія - подолання невизначеності. Метою роботи на цій стадії є подолання байдужості дитини до свого життя.

П’ята стадія - закріплення за соціальним інститутом. Активізується спілкування дитини з соціальним педагогом-працівником. Діти звертаються за допомогою. Метою роботи є допомога дитині в поверненні до нормального життя.

Шоста стадія - соціальний супровід – цей період вимагає особливої уваги соціального педагога-працівника, який супроводжує дитину або його сім’ю, до якої дитина повернулася.

Отже, роботу соціального педагога з дітьми вулиці можна змоделювати таким чином.

2- профілактична соціальна робота (2-3 стадії)

3-допомога у поверненні з вулиці ( 4-5 стадії )

відсутність проблем

6- соціальний, 4 – подолання супровід (5А) невизначеності

5- закріплення за соціальним інститутом ( 2А- 4А)

На основі аналізу різних соціально-педагогічних джерел і досвіду практичної діяльності соціального педагога з різними категоріями населення ми стверджуємо, що соціальний педагог для бездомних дітей є «швидкою допомогою». Він бере на себе відповідальність за їхню долю, підтримуючи у складних ситуаціях. Він намагається ввести дитину у новий світ і цим світом може бути притулок, життєдіяльність у якому орієнтована на те, щоб повернути дитину до сім’ї.

У процесі дослідження нами встановлено, що всю роботу з «дітьми вулиці» можна умовно розділити на три етапи:

1. Профілактика можливого виходу на вулицю.

2. Створення соціальних, психолого-педагогічних умов для повернення з вулиці.

3. Сприяння закріпленню дитини за соціальним інститутом.

Виходячи з таких основних етапів соціально-педагогічної роботи, ми акцентуємо увагу на доцільності розгляду її комплексно та інтегративно, з передбаченням її кінцевого результату.

Отже, ми наголошуємо на тому, що:

по-перше, діяльність соціального педагога має бути зорієнтована на цілісний процес виховання особистості дитини, який містить певні дії, конкретні заходи, спрямовані на надання допомоги клієнту – «дитині вулиці»;

по-друге, робота соціального педагога має бути зорієнтована на результати, які досягаються лише через організацію надання послуг, головною метою яких є заздалегідь визначений результат – повернення дитини з вулиці додому або в притулок.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Бібліотека Києво-Могилянської академії
Величезну роль у системі навчання і виховання в Києво-Могилянській академії відігравала академічна бібліотека. Очевидно вона була закладена ще Київською братською школою. Вагомий вклад у формування б ...

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net