Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»

Сторінка 3

У підході соціальних педагогів до надання допомоги сім’ї є визначена пасивна роль самої сім’ї. Соціальний педагог не може змусити, може дати тільки рекомендацію – це наше правило.

Досить часто соціально-педагогічна допомога сім’ї ґрунтується на принципі «допомога для самодопомоги». Основною її метою є виявлення ресурсів для подолання кризи всередині сім’ї. Відповідальність за реалізацію послуги несе сама сім’я .

Розглянемо головні принципи роботи з сім`єю:

індивідуальний підхід,

зосередження уваги на клієнті,

готовність сім’ї приймати допомогу соціальних педагогів-працівників, лікарів, психологів, педагогів,

системний підхід до вирішення проблем у сім’ї.

Соціально-педагогічна робота припускає співробітництво з усіма членами родини.

Одним з поширених методів роботи соціального педагога з сім’єю є метод «сімейної конференції», суть якого полягає в обговоренні сімейних проблем.

Індивідуальна робота полягає у проведенні корекції проблем у сім’ї окремо з кожним членом сім’ї.

При груповій роботі члени сім’ї налагоджують контакти між собою, з іншим людьми .

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури ми виділяємо такі фази надання допомоги сім’ї:

1. Фаза встановлення контакту і знайомства – у цей час з’ясовуються взаємні очікування і визначаються цілі роботи.

2. Фаза соціально-психологічної діагностики – в цій фазі вивчаються проблеми сім’ї.

3. Фаза інтервенції – є головною робочою фазою надання допомоги. У ході роботи можуть коректуватися і мінятися не тільки методи, а й мета.

4. Фаза згортання роботи – коли в сім’ї все налагоджується.

5. Фаза додаткового курорства – служба надає допомогу, коли вона не потрібна.

Якщо сім’я досягла запланованих цілей, ставиться питання про завершення роботи.

Допомога надається клієнту в тому випадку, коли він усвідомлює її необхідність і робить усе, що потрібно для досягнення результатів. В іншому разі робота з клієнтом припиняється.

Соціально-педагогічна робота, як правило, проводиться 2-3 рази і здійснюється вдома. Але доцільно є переносити роботу в офісні приміщення служби.

Окремо ми наголошуємо на необхідності забезпечення якості послуг, що надаються. Для забезпечення якості соціальної допомоги необхідне обговорення ходу і результатів соціальної роботи (допомоги) членам сім’ї й оцінка роботи. Під час спільних обговорень з сім’єю перевіряються і встановлюються загальні і особисті цілі, а також необхідні кроки для їх досягнення.

Важливою є робота окремих фахівців з сім’ями, в яких постійні зміни вимагають регулярних обговорень у колективі з метою обміну професійним знаннями. Це дає можливість критично сприймати власну роботу, а також оцінювати процеси, що відбуваються в сім’ї.

Забезпеченню якості роботи соціального педагога з сім’єю служить:

а) складання планів роботи з сім’єю кожні півроку,

б) регулярні і поточні звіти по роботі,

в) щоквартальні координаційні й оцінюючі бесіди з працівниками відділів сім’ї і молоді.

Важливим завданням в організації системної діяльності соціального педагога є профілактична робота. Однією з форм профілактики виходу дітей на вулицю є вулична соціальна робота. Досить широкою вона зараз стала в Україні.

Вулична соціальна робота з’явилася у 20-х роках минулого століття в США. За допомогою цієї форми дослідники-спеціалісти прагнули попередити криміналізацію підлітків з бідних сімей.

Як і класична соціальна робота з підлітками, відкрита або з окремими групами, вулична соціальна робота може задовольняти підлітків, які потребують турботи (допомоги). Зрозуміло, що якщо робота з підлітками, як це було в минулому, буде складатися лише з роботи в молодіжних центрах і клубах, то більшість підлітків залишиться неохопленою.

Вулична соціальна робота це - одна із можливостей доповнити «стандартну» роботу з підлітками. Такий вид роботи застосовується протягом тривалого часу, коли запропоновані заходи (пропозиції) не приймаються так званими «проблемними підлітками», що призводить до ускладнень (труднощів) в їхньому соціальному оточенні між ними та іншими верствами населення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
Молодший шкільний вік, як відомо, охоплює період життя дитини від 6–7 до 10–11 років. Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра зумовлюється переходом до нового соціального статусу – ш ...

Вітчизняна педагогічна думка про стан розвитку гендерної освіти
Сьогодні гендерна освіта набуває особливого значення в умовах формування нового суспільства, бо усякий розвиток може бути прогресом лише тоді, коли він насамперед є прогресом культури та сприяє вдоск ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net