Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»

Сторінка 3

У підході соціальних педагогів до надання допомоги сім’ї є визначена пасивна роль самої сім’ї. Соціальний педагог не може змусити, може дати тільки рекомендацію – це наше правило.

Досить часто соціально-педагогічна допомога сім’ї ґрунтується на принципі «допомога для самодопомоги». Основною її метою є виявлення ресурсів для подолання кризи всередині сім’ї. Відповідальність за реалізацію послуги несе сама сім’я .

Розглянемо головні принципи роботи з сім`єю:

індивідуальний підхід,

зосередження уваги на клієнті,

готовність сім’ї приймати допомогу соціальних педагогів-працівників, лікарів, психологів, педагогів,

системний підхід до вирішення проблем у сім’ї.

Соціально-педагогічна робота припускає співробітництво з усіма членами родини.

Одним з поширених методів роботи соціального педагога з сім’єю є метод «сімейної конференції», суть якого полягає в обговоренні сімейних проблем.

Індивідуальна робота полягає у проведенні корекції проблем у сім’ї окремо з кожним членом сім’ї.

При груповій роботі члени сім’ї налагоджують контакти між собою, з іншим людьми .

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури ми виділяємо такі фази надання допомоги сім’ї:

1. Фаза встановлення контакту і знайомства – у цей час з’ясовуються взаємні очікування і визначаються цілі роботи.

2. Фаза соціально-психологічної діагностики – в цій фазі вивчаються проблеми сім’ї.

3. Фаза інтервенції – є головною робочою фазою надання допомоги. У ході роботи можуть коректуватися і мінятися не тільки методи, а й мета.

4. Фаза згортання роботи – коли в сім’ї все налагоджується.

5. Фаза додаткового курорства – служба надає допомогу, коли вона не потрібна.

Якщо сім’я досягла запланованих цілей, ставиться питання про завершення роботи.

Допомога надається клієнту в тому випадку, коли він усвідомлює її необхідність і робить усе, що потрібно для досягнення результатів. В іншому разі робота з клієнтом припиняється.

Соціально-педагогічна робота, як правило, проводиться 2-3 рази і здійснюється вдома. Але доцільно є переносити роботу в офісні приміщення служби.

Окремо ми наголошуємо на необхідності забезпечення якості послуг, що надаються. Для забезпечення якості соціальної допомоги необхідне обговорення ходу і результатів соціальної роботи (допомоги) членам сім’ї й оцінка роботи. Під час спільних обговорень з сім’єю перевіряються і встановлюються загальні і особисті цілі, а також необхідні кроки для їх досягнення.

Важливою є робота окремих фахівців з сім’ями, в яких постійні зміни вимагають регулярних обговорень у колективі з метою обміну професійним знаннями. Це дає можливість критично сприймати власну роботу, а також оцінювати процеси, що відбуваються в сім’ї.

Забезпеченню якості роботи соціального педагога з сім’єю служить:

а) складання планів роботи з сім’єю кожні півроку,

б) регулярні і поточні звіти по роботі,

в) щоквартальні координаційні й оцінюючі бесіди з працівниками відділів сім’ї і молоді.

Важливим завданням в організації системної діяльності соціального педагога є профілактична робота. Однією з форм профілактики виходу дітей на вулицю є вулична соціальна робота. Досить широкою вона зараз стала в Україні.

Вулична соціальна робота з’явилася у 20-х роках минулого століття в США. За допомогою цієї форми дослідники-спеціалісти прагнули попередити криміналізацію підлітків з бідних сімей.

Як і класична соціальна робота з підлітками, відкрита або з окремими групами, вулична соціальна робота може задовольняти підлітків, які потребують турботи (допомоги). Зрозуміло, що якщо робота з підлітками, як це було в минулому, буде складатися лише з роботи в молодіжних центрах і клубах, то більшість підлітків залишиться неохопленою.

Вулична соціальна робота це - одна із можливостей доповнити «стандартну» роботу з підлітками. Такий вид роботи застосовується протягом тривалого часу, коли запропоновані заходи (пропозиції) не приймаються так званими «проблемними підлітками», що призводить до ускладнень (труднощів) в їхньому соціальному оточенні між ними та іншими верствами населення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Із історії розвитку подільності
Протягом більше 25 століть задачі теорії чисел були улюбленою областю дослідження визначних математиків і багатьох тисяч дилетантів. В теорії чисел значне місце відводиться теорії подільності цілих ч ...

Принципи роботи з важкими учнями А.С. Макаренка
А.С. Макаренко вніс вагомий доробок у теорію й методику виховання та перевиховання дітей-сиріт і безпритульних дітей. Методи психоморальної адаптації в дитячому колективі, які він розробив і випробув ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net