Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»

Сторінка 4

Вулична соціальна робота здійснюється в неформальних місцях зустрічей підлітків, де вони почувають себе безпечніше і впевненіше. Підхід до підлітків стає доступнішим уже за рахунок того, що з ними контактують на їхній власній території, і поріг страху, притаманний багатьом підліткам у стаціонарних закладах, тут відсутній.

Як свідчить аналіз різних наукових джерел і практичної роботи з молоддю, вулична соціальна робота не може замінити класичні форми соціальної роботи з підлітками.

Зрозуміло, що вуличну роботу можуть організовувати спеціально підготовлені люди, причому незалежно від статі. Досконале знання прав і законів, молодіжної педагогіки є обов'язковими. Також важливими є такі критерії, як життєвий досвід, самобезпека, моральні переконання, співчуття і людське взаєморозуміння.

Отже, очевидним є факт, у кожному випадку підлітків необхідно по-справжньому сприймати і поважати (при цьому не враховувати їхні вчинки), коли бажаєш стати вуличним соціальним працівником.

Зовсім не підходять люди, в яких немає певних моральних переконань, котрі вважають, що на цій роботі зможуть самореалізуватися, або думають, що отримають зручну роботу, оскільки вуличний соціальний працівник не має чітко визначеного робочого часу.

Велике значення має самодисципліна, тому що вуличний соціальний працівник досить рідко працює під безпосереднім контролем керівної особи.

Окрім цього, він стає для підлітка через деякий час батьком, матір'ю, братом, сестрою, другом, учителем, консультантом та ще багато ким, і все це в одній особі. При цьому відомо, якою складною може бути навіть одна з цих ролей.

Вуличний соціальний працівник, звичайно, не завжди знає готову відповідь на кожне запитання і рішення кожної проблеми. Але він повинен знати, де можна знайти відповідь, і як може допомогти підлітку вирішити його проблеми. Тому важливим є створення мережі і співпраця з уже існуючими спеціальними сферами надання послуг і закладами в кожній із цих сфер, оскільки необхідним є обмін досвідом з колегами.

Так, ми встановили, що за кожні шість місяців вуличні соціальні працівники складають звіт, який містить кількісні і якісні показники в роботі, а також додається перспективний план (програма).

Про використання фінансів також складається та подається звіт. Цей звіт (навіть якщо його іноді неприємно робити) слугує, по-перше, для контролю, по-друге, для самоконтролю, тобто рефлексії своєї роботи. Важливими є заходи з підвищення кваліфікації працівників та участь у супервізії.

Окремо зупинимось на аналізі застосування вуличної соціальної роботи.

Робота з підлітками, готовими до насилля, і тими, хто являє загрозу у плані насилля, складається, найперше, з виявлення підлітків у місцях їхньої дислокації. Отримується інформація про структури через спостереження, групові та індивідуальні бесіди, в ході яких надається перша конкретна допомога в індивідуальних випадках.

За рахунок проведення цілеспрямованих заходів з організації вільного часу як, наприклад, спільне приготування їжі, відвідання басейну, спортивних майданчиків тощо досягається кращий підхід до кожного члена групи. Багато підлітків через особисті проблеми проявляють негативізм. Спільно з підлітками ведеться робота над розв'язанням цих проблем. Якщо у підлітка стане менше проблем, його поведінка зміниться по відношенню до інших у позитивний бік.

Взаємозв'язок з органами влади, школами, міліцією і церквою відіграє дуже важливу роль в організації вуличної роботи, як і постійна участь у гуртках, що створюються з різних інститутів по роботі підлітками і об'єднаннями в тому чи іншому населеному пункті. За рахунок названих зв'язків та поточної інформації, спільної для всіх, є можливість до вже існуючих заходів в більшій мірі залучити підлітків, яких консультуємо, або ж при потребі створити умови для проведення нових заходів.

Метою вуличної соціальної роботи є розробка і реалізація, спільно з підлітком, вільної від насилля стратегії дій (поведінки). Передумовою для цього, перш за все, є підвищення впевненості у собі і самооцінки. Щоб цього досягти, створюються ситуації, в яких підліток може пізнати свої сильні сторони і довести їх.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Структура Камянської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Школа-інтернат для слабочуючих дітей в Запорізькій області була відкрита в 1975 році в місті Молочанську. Функціонувала в місті Молочанську до 1991 року. З 1991 року і по даний час знаходиться в селі ...

Педагогічні рекомендації корекційним педагогам щодо використання елементів музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор
Корекційна робота на заняттях з фізичного виховання набуває дієвого характеру, якщо вміло поєднувати елементи музико терапії і психогімнастики коли перед дітьми ставляться завдання які сприяють актив ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net