Робота соціального педагога з «дітьми вулиці»

Сторінка 5

Яскравим є приклад практичної роботи з попередження насилля (насильських дій) за рахунок переміщення конфлікту, розбіжностей на рівень бесіди. Наприклад, група з 40-50 підлітків віком від 14 до 20 років зустрічалась кожного вечора на своєму традиційному місці або безпосередньо біля житлових будівель. Ситуація загрожувала погіршенню відносин підлітків з жильцями будівлі та працівниками розміщених у ній офісах. Для розв’язання назріваючого конфлікту спільно з працівниками будівельно-житлової компанії, працівником офісу, представниками житлового будинку - жильцями, підлітками і вуличними соціальними працівниками був призначений перший спільний термін (час зустрічі) для бесіди. Причому мова йшла не про повтор незадоволення і докорів по відношенню один до одного, а про спільну розробку вирішення цієї проблеми .

Протягом двох наступних зборів вирішили, що буде створене захищене місце для зустрічей на території цього району. Витрати на це взяло на себе будівельне об'єднання. У підлітків і жителів цілого району, які переймалися цією проблемою ступінь агресивності в поведінці знизився вже на фазі планування.

Завдяки спільній роботі всіх учасників ситуації, вона була позитивно вирішена з початку будівництва нового місця зібрання. Цей приклад демонструє, як за допомогою цілеспрямованого втручання можна запобігти насильницьким конфліктам.

Головною умовою вуличної роботи є створення можливості користання послугами фахівців. Допомога включає не лише підтримуючі бесіди, але й надання приміщення, в якому клієнти можуть відпочити, пережити важкий час чи провести вільний.

До основних форм вуличної соціальної роботи відносять: ігротеки, дискотеки, вуличний театр, консультування, надання інформації в пункті соціальної підтримки.

У роботі з «дітьми вулиці» працівники консультпункту надають доступну інформацію, наприклад, про вплив психотропних речовин. Але, коли наказати підлітку «не вживай алкоголь», він зробить навпаки, тому до всього потрібно підходити адекватно і з переконанням.

Як вважають фахівці, з підлітками потрібно вести розмову по діловому спокійно, вся ця робота спрямована на те, щоб підліток сам дійшов до правильного вибору.

Основними завданнями соціальних педагогів є: виявлення та налагодження контакту, привернення їхньої уваги, надання інформації про шляхи збереження здоров’я, сприяння усвідомленню і прийняттю однолітками з вулиці позитивних стереотипів соціальної поведінки, виконання посередницької допомоги у встановленні контактів з дорослими та іншими соціальними інститутами, спроможними надати допомогу, допомога в захисті від будь-якого насильства, надання первинної медичної допомоги, надання мінімальних соціальних послуг (доставка їжі).

Ми проаналізували змістове наповнення організації вуличної роботи. Так, нами встановлено, що діти і підлітки беруть активну участь у різних цікавих заняттях, тренінгах, вправах.

Для прикладу можна запропонувати кілька різних форм роботи з дітьми вулиці.

Бесіди: «Чому люди вживають алкоголь і наркотики ?», «Вікові особливості підлітків «.

Мозковий штурм: «Роль сім’ї у розвитку алкогольної залежності».

Рольові ігри: «Умій сказати – ні !», «Життя з хворобою».

Вправи: «Шприц», «Лінія життя» та інші.

Індивідуальна робота вуличного соціального працівника з клієнтом є тривалою. Групова робота – це робота за допомогою якої можна побачити не тільки проблеми кожного члена, але й можливості їхнього вирішення.

Саме тому вуличному соціальному працівнику важливо мати можливість скористатися приміщенням для групової роботи. Група додає додатковий досвід проведення вільного часу, участі в масових заходах.

Вулична робота дає більший ефект тоді, коли вона використовує наявний соціальний потенціал мікрорайону, міста, села. При цьому як партнерів варто розглядати не тільки функціонуючі установи (школу, секції, підприємства та інше), але й найближче оточення молодих людей: батьків, ровесників, друзів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності
Педагогіка багато століть розвивалася переважно як наука нормативна і являла собою збирання більш-менш корисних практичних рекомендацій і правил виховання та навчання. Одні з них стосуються елементар ...

Методична розробка теми: «Конкуренція – рушійна сила економіки»
Тема «Конкуренція» є необхідною для вивчення, оскільки має неабияке практичне значення. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є саме поняття конкуренції. Конкуренція - це найваж ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net