Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці»

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці" » Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці»

Сторінка 2

Результати відповідей школярів ми згрупували і подали в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Відповіді учнів школи

не знають, хто такі «діти вулиці»

тікали з дому через сварки батьків

знають про конфлікти в сім’ї сусідів

в їхніх сім’ях є конфлікти

я б утік, якби була серйозна причина

тікати з дому ніколи не збираються

20%

5%

30%

5%

10%

30%

Подані відповіді подамо на діаграмі (Рис.2.1)

Рис.2.1 Розподіл відповідей учнів школи

Також ми проводили таке ж дослідження з «дітьми вулиці», які перебувають в притулку для неповнолітніх.

Дітей під час анкетування було 20.

Ми не казали цим дітям, що ми знаємо, що вони були на вулиці, зазначивши, що з усіма проводимо це анкетування.

Отже, 50% дітей сказали, що їм було добре на вулиці і повернулися б іще туди.

10% дітей сказали, що причиною їх виходу на вулицю, був батько –алкоголік, який постійно бив маму і дітей.

Ще 10% дітей відмовилися віповідати на питання, 30% опитаних сказали, що причиною виходу на вулицю були конфлікти з батьками.

Відповіді дітей ми подали в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Відповіді дітей з притулку

Повернулись би ще на вулицю

причиною їх виходу був батько алкоголік, який постійно їх бив

відмовилися віповідати

причиною виходу на вулицю були конфлікти з батьками

50%

10%

10%

30%

Дані опитування зобразили на рис.2.2. у вигляді діаграми

Рис.2.2 Розподіл відповідей дітей з центру

Отже ми зробили висновок що більший ризик вийти на вулицю є у дітей, які вже були, оскільки вони відчули свободу і не хочуть бути під контролем.

Наступним кроком у нашому дослідженні було проведення тренінгу в центрі для дітей з вадами зору. В тренінгу брали участь двадцять дітей - 10 хлопчиків і 10 дівчаток віком від 8 до 16 років.

Тренінг походить від англ. “to train” – навчати, виховувати. Тренінг – дуже захоплюючий процес, це, передусім, навчання, яке спирається на досвід людини, а також передбачає, що учасники тренінгу, крім отримання нової інформації, мають змогу одразу ж використати її на практиці, виробляючи нові навички. Тренінгова форма навчання розвиває здатність людини до пошуку нових знань, до творчості.

У широкому значенні тренінг – це пізнання себе і навколишнього світу;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Форми та засоби екологічного виховання
Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що шкільні заняття повинні базуватися на реалізації психо ...

Вплив дидактичної гри на розвиток дитини та формування математичних уявлень
У молодших класах закладається основа знань, умінь та практичних навичок, необхідних для подальшого навчання дітей, тому роль початкової школи в успішному опануванні математичними уявленнями вирішаль ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net