Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці»

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці" » Експериментальне дослідження проблеми та рекомендації щодо удосконалення роботи з «дітьми вулиці»

Сторінка 7

Досліджуючи проблему, ми визначили специфічні особливості роботи соціального педагога з «дітьми вулиці». Нами наголошено, що під час роботи з дитиною необхідно враховувати особисту думку дитини, оскільки вона має свободу вибору. Крім того, дитина повинна мати можливість обирати місце проживання. Якщо вона не хоче повертатися в сім’ю, але згодна залишитися в притулку, її неможна змушувати повертатися додому, навіть, якщо на цьому наполягають батьки. Якщо дитина не хоче жити в одному інтернаті, але погоджується на інший, то це потрібно врахувати.

Ми визначили основні завдання соціального педагога по роботі з «дітьми вулиці», відзначили їх складність: профілактика можливого виходу на вулицю, створення соціальних, психолого-педагогічних умов для повернення з вулиці, сприяння закріпленню дитини за соціальним інститутом.

У процесі дослідження ми наголосили, що соціальний педагог має бути добре підготовлений до роботи з «дітьми вулиці». Він повинен мати глибокі й системні знання з фундаментальних психологічних і соціально-педагогічних дисциплін, творчо володіти різними виховними, діагностичними методами, методиками впливу на особистість, мати навички міжособистісного спілкування, вести діалог, дискусію, що дасть змогу йому розібратися у великій кількості варіантів відповідей на поставлені запитання, вміти виконувати конкретну практичну роботу, надавати всім потребуючим допомогу і підтримувати клієнта.

Соціальний педагог має вміти працювати з сім’єю, адже саме в сім’ї, як нами було з’ясовано, лежить першопричина виходу дитини на вулицю.

Соціальний педагог для дітей є «швидкою допомогою», він бере на себе відповідальність за її долю, підтримуючи у складних ситуаціях, він намагається ввести дитину у новий світ і цим світом може бути притулок, орієнтований на те, щоб повернути дитину до сім’ї.

Соціальний педагог має насамперед здійснювати профілактичну роботу, адже краще попередити це соціальне зло, ніж його потім усувати.

Дослідно-експериментальна частина роботи полягала в експериментальному підтвердженні актуальності проблеми, визначенні причин виникнення соціального явища «дітей вулиці», а також перевірці дієвості форм і методів роботи з «дітьми вулиці».

Аналіз експериментальних даних, зокрема анкетування учнів середньої загальноосвітньої школи та вихованців притулку засвідчила актуальність досліджуваної проблеми і підтвердив охарактеризовані нами причини виникнення дитячої безпритульності.

Проведений тренінг з вихованцями притулку також підтвердив наше припущення про те, що діти прагнуть до спілкування з ровесниками та старшими товаришами, хочуть, щоб повірили в їхні сили, щоб побачили в них щось позитивне і вселили їм віру в їхнє майбутнє.

Прикро, що є діти, які вважають життя смертю, не бачать красивого навколо себе, не розуміють, що таке щастя. Саме це й визначає специфіку роботи соціального педагога.

Ми запропонували також деякі методичні поради соціальним педагогам щодо їхньої роботи з «дітьми вулиці».

Страницы: 2 3 4 5 6 7 Педагогічні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Як зазначає Т.А. Ільїна, організація контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів має відповідати основним педагогічним вимогам: систематичність і регулярність здійснення контролю знань як кожно ...

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у контексті сучасної методики у 4 класі
Проблема взаємозв’язку мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістові лінії навчання української мови: комунікативну, лінгвістичну та лінгво-українознавчу, виникла необхідність у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net