Ідеї національного виховання С. Русової

Педагогіка: історія і сьогодення » Ідеї національного виховання С. Русової

Сторінка 2

Вивченню та дослідженню педагогічної спадщини С.Ф. Русової присвячені наукові дослідження дисертаційного характеру (І.В. Зайченко, Г.М. Груць, Н.В. Маліновська, З.І. Нагачевська, І.М. Пінчук, С.С. Попиченко, В.Ф. Сергеєва, І.Г. Улюкаєва, Т.Б. Слободянюк та ін.). У них дослідники змістовно висвітлюють цілу низку проблем теоретичної та методичної спадщини С.Ф. Русової, аналізують її практичну педагогічну та громадську діяльність.

Низка публікацій присвячується висвітленню окремих проблем спадщини С.Ф. Русової, розглядається їх актуальність з огляду на сучасні документи дошкільної і шкільної освіти (І.Г. Єрмаков, Л.В. Гураш, М.В. Зваричевська, Н.П. Калініченко, Н.Б. Копиленко, Т.І. Люріна, М.І. Мельничук, Є.І. Сявавко, С.М. Філоненко та ін.).

Окрему групу складають статті педагогів дошкільних навчальних закладів і шкіл, які вивчають і впроваджують у практику концепцію українського дитячого садка та школи С.Ф. Русової, а також аналізують здобутки і труднощі, які виникають у досвіді використання ідей С.Ф. Русової у наш час (О.Л. Гриценко, Г.І. Комаровських, Г.М. Королькова, П.О. Косяк, О.М. Лахтадир, Л.М. Малько, С.І. Новосьолова, Л.О. Синекоп, Н.В. Тоцька, Н.П. Чередниченко, Л.В. Чупак, А.Д. Шатиркіна та ін.).

Проаналізувавши ті дослідження, які вже проведені і які постійно поповнюють список досліджень спадщини С.Ф. Русової, ми визначили для себе, що цілеспрямованого вивчення і аналізу потребують психологічні засади організації суспільного дошкільного виховання, опрацьовані С.Ф. Русовою, врахування типових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку; використання гри як основного методу виховання дітей, а також педагогічні засади, зокрема, засадничі принципи організації українського дитячого садка, вимоги до підготовки педагога, програми для дошкільних навчальних закладів, їх сутність, мета і зміст тощо.

Актуальність проблеми підкріплюється необхідністю пошуку і збагачення теоретичних підвалин реформування суспільної дошкільної освіти на сучасному етапі, а також важливістю вивчення, аналізу та коректної оцінки тих здобутків, які мали місце в історії української педагогічної думки.

Дати аналіз, розкриває, систематизує і узагальнює психолого-педагогічні ідеї С.Ф. Русової щодо засад організації суспільного дошкільного виховання.

У даній статті ми знайомимо з невідомими та маловідомими джерелами (праці, статті, рецензії тощо), які розкривають сутність, роль С.Ф. Русової як фундатора розвитку і становлення системи суспільного дошкільного виховання в Україні. Ці архівні матеріали та джерела, що збереглися у Педагогічному музеї України і фондах бібліотек, дозволяють глибше і повніше розкрити концептуальні ідеї організації суспільного дошкільного виховання, а також використання у практиці роботи сучасного дошкільного навчального закладу та в системі підготовки вихователів, методистів, психологів та керівників дошкільних навчальних закладів освіти.

Позиція концепції національного дошкільного виховання С.Ф. Русової були співставлені з сучасними концепціями розвитку суспільної дошкільної освіти. На основі цих позицій можуть бути опрацьовані ідеї розвитку окремих типів дошкільних навчальних закладів.

У вивченні джерел та історико-педагогічного аналізу були виявлено і розкрито погляди С.Ф. Русової на психологічні і педагогічні основи організації суспільного виховання дітей дошкільного віку, а також висвітлено розвиток ідей С.Ф. Русової в системі сучасної суспільної дошкільної освіти в Україні

Серед психологічних засад, С.Ф. Русової, визначено, систематизовано і узагальнено психологічний аналіз розвитку дитини; погляди на дитину як на особистість, що розвивається; значення механізму наслідування (“переймання”); розвиток сприймання, пам’яті, уяви, мови; аналіз сенсорного розвитку дитини; врахування типових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку. русова дошкільне виховання

У контексті вікової психології С.Ф. Русова опрацювала проблему різних видів діяльності дітей, зокрема ігрової, як провідного виду діяльності дітей, її зв’язок з іншими видами діяльності дітей тощо.

Вона також висунула психологічні вимоги щодо підготовки вихователя дитячого садка, значення вивчення психології у процесі підготовки педагога, а також педагогічні засади: засадничі принципи організації українського дитячого садка, вимоги до педагога, значення та зміст програм для дитячих садків, їх сутність, мета і зміст тощо.

У спрямованому на вивчення проблем дошкільного виховання у діяльності С.Ф. Русової, ми спирались на періодизацію, подану в роботах О.В. Проскури. До цієї періодизації ми долучили невідомі та маловідомі документи і матеріали стосовно питань дошкільного виховання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Методика навчання біології в системі професійної підготовки вчителя біології
Навчальна дисципліна «Методика навчання біології» є завершальною ланкою в системі професійної підготовки вчителя біології у вищому педагогічному навчальному закладі, спрямованою на комплексне методич ...

Технологія виконання панно із соломки
Декор в утилітарних виробах відіграє залежну роль, підкреслюючи форму, обсяг, пропорції. У декоративних композиціях зображення має самостійне визначальне значення : викликає в нас асоціативні зв'язки ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net