Ідеї національного виховання С. Русової

Педагогіка: історія і сьогодення » Ідеї національного виховання С. Русової

Сторінка 3

Роботи аналізу теоретико-методичних підходів до систем дошкільного виховання С.Ф. Русової та М. Монтессорі. Побувавши в Італії, С.Ф. Русова відвідала Дитячі Хати (так називались дитячі садки) у Римі, які працювали за системою лікаря і педагога М. Монтессорі, а також опрацювала її твори. Слід зазначити, що С.Ф. Русова однією з перших ознайомила українських педагогів з цими дитячими закладами та особливостями їх роботи.

За кожною з позицій і поглядів М. Монтессорі, інструкції, яку склала для вихователів дитячих садків у Римі, що працювали за системою М. Монтессорі, С. Русова висловила своє бачення стосовно використання цих ідей в роботі з українськими дітьми, зокрема, стосовно багатства дидактичного матеріалу М. Монтессорі.

У системі М. Монтессорі С.Ф. Русова надавала особливого значення уважному та бережливому ставленню до “дитячої душі”, індивідуалізації виховної та освітньої роботи у дитячих садках Риму, функціям вихователя, мірі педагогічного впливу, організації роботи з дітьми щодо розвитку їх відчуттів, сприймань, формуванню самостійного сенсорного досвіду тощо.

Разом з тим, С.Ф. Русова виразно висловила свою думку і про те, що робота дітей з дидактичним матеріалом М. Монтессорі є механічною, непродуктивною, не викликає творчих сил, не дає нічого для розвитку уявлення, розвитку мови дітей. Крім того, пропонуючи вихователям використовувати цей матеріал у роботі з українськими дітьми, С.Ф. Русова радила урізноманітнювати його, враховуючи національні особливості дітей, а також специфіку краю, де знаходиться дитячий садок.

Не могла С.Ф. Русова погодитись і з недооцінкою М. Монтессорі ролі спостережень дітей у природі та екскурсій. Не прийнятним для С.Ф. Русової було і те, що у той час в дитячих садках, які працювали за системою М. Монтессорі, було заборонено педагогам вчити вірші з дітьми, займатись такими видами дитячої творчої діяльності, як малювання та драматизування.

В ході проведеного вивчення першоджерел було встановлено, що опрацьовуючи концепцію українського дитячого садка, С.Ф. Русова зверталась до зарубіжного психолого-педагогічного досвіду організації суспільного дошкільного виховання. Неодноразово перебуваючи за межами України, С.Ф. Русова, вивчала стан освіти, зокрема дошкільного виховання, в Англії, Бельгії, Італії, Німеччині, Фінляндії, Чехії, Швеції, опрацьовувала дослідження зарубіжних філософів, педагогів, психологів, часто цитувала їх у своєму перекладі, тобто першою ознайомлювала з ними українську педагогічну громадськість.

Завдяки С.Ф. Русовій українські педагоги ознайомились з системою роботи Песталоцці-Фребелівського будинку в Берліні, з системою та основними принципами діяльності таких творців дошкільного виховання, як Й.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, П. Керхомар та інших, а також дитячих садків у цих країнах.

Глибоко вивчивши стан освіти та виховання дітей дошкільного віку в країнах Європи та Америки, С. Русова зробила висновок про те, що в Україні конче потрібно враховувати прогресивні ідеї філософів, психологів, педагогів, відомих усьому світові, але, в той же час, будувати нову систему освіти на національних засадах, “єднаючи своє й чуже”.

Особливе місце в дослідженні відводиться аналізу психологічних засад організації суспільного дошкільного виховання. У всіх своїх працях психолого-педагогічного характеру С.Ф. Русова надавала принципово важливого значення аналізові тих чинників, які характеризують розвиток дитини і які мають визначати мету, зміст, напрямки і методи виховання.

Серед психологічних засад, опрацьованих С.Ф. Русовою, визначені, систематизовані і узагальнені такі: психологічний аналіз розвитку дитини; погляди на дитину як на особистість, що розвивається; значення механізму наслідування; розвиток сприймання, пам’яті, уяви, мови; аналіз сенсорного розвитку дитини; врахування типових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

В контексті вікової психології С.Ф. Русова надавала важливого значення науковим дослідженням з питань дитячої типології як вагомої психологічної засади організації суспільного дошкільного виховання. Найпоказовішими вона вважала класифікацію дитячих типів П.Ф. Лесгафта, Г. Россоліно, А. Фер’єра, Ф. Лазурського. Так, в її роботах глибоко розкрито такі особливості дітей дошкільного віку, як темперамент, тип, характер на підставі досліджень П.Ф. Лесгафта та А. Фер’єра.

Разом з визначенням необхідності типології, С.Ф. Русова розглядала принципову важливість вивчення індивідуальності дитини. Глибоко розкривається в роботі проблема індивідуальності дитини дошкільного віку та індивідуалізації процесу виховання і навчання у спадщині С.Ф. Русової, а також прослідковується їх актуальність з огляду на сучасні проблеми дошкільної освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису
Прилучення учнів середніх загальноосвітніх шкіл до надбань національної культури через заняття народними ремеслами і декоративно-ужитковим мистецтвом в процесі засвоєння курсу трудового навчання є не ...

Удосконалення граматичного ладу мовлення
Вживання слів у граматично правильній формі — це правильне поєднання слів у словосполученнях і реченнях, дотримання чергування звуків в основах, утворення порівняльного ступеня прикметників, ознайомл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net