Ідеї національного виховання С. Русової

Педагогіка: історія і сьогодення » Ідеї національного виховання С. Русової

Сторінка 3

Роботи аналізу теоретико-методичних підходів до систем дошкільного виховання С.Ф. Русової та М. Монтессорі. Побувавши в Італії, С.Ф. Русова відвідала Дитячі Хати (так називались дитячі садки) у Римі, які працювали за системою лікаря і педагога М. Монтессорі, а також опрацювала її твори. Слід зазначити, що С.Ф. Русова однією з перших ознайомила українських педагогів з цими дитячими закладами та особливостями їх роботи.

За кожною з позицій і поглядів М. Монтессорі, інструкції, яку склала для вихователів дитячих садків у Римі, що працювали за системою М. Монтессорі, С. Русова висловила своє бачення стосовно використання цих ідей в роботі з українськими дітьми, зокрема, стосовно багатства дидактичного матеріалу М. Монтессорі.

У системі М. Монтессорі С.Ф. Русова надавала особливого значення уважному та бережливому ставленню до “дитячої душі”, індивідуалізації виховної та освітньої роботи у дитячих садках Риму, функціям вихователя, мірі педагогічного впливу, організації роботи з дітьми щодо розвитку їх відчуттів, сприймань, формуванню самостійного сенсорного досвіду тощо.

Разом з тим, С.Ф. Русова виразно висловила свою думку і про те, що робота дітей з дидактичним матеріалом М. Монтессорі є механічною, непродуктивною, не викликає творчих сил, не дає нічого для розвитку уявлення, розвитку мови дітей. Крім того, пропонуючи вихователям використовувати цей матеріал у роботі з українськими дітьми, С.Ф. Русова радила урізноманітнювати його, враховуючи національні особливості дітей, а також специфіку краю, де знаходиться дитячий садок.

Не могла С.Ф. Русова погодитись і з недооцінкою М. Монтессорі ролі спостережень дітей у природі та екскурсій. Не прийнятним для С.Ф. Русової було і те, що у той час в дитячих садках, які працювали за системою М. Монтессорі, було заборонено педагогам вчити вірші з дітьми, займатись такими видами дитячої творчої діяльності, як малювання та драматизування.

В ході проведеного вивчення першоджерел було встановлено, що опрацьовуючи концепцію українського дитячого садка, С.Ф. Русова зверталась до зарубіжного психолого-педагогічного досвіду організації суспільного дошкільного виховання. Неодноразово перебуваючи за межами України, С.Ф. Русова, вивчала стан освіти, зокрема дошкільного виховання, в Англії, Бельгії, Італії, Німеччині, Фінляндії, Чехії, Швеції, опрацьовувала дослідження зарубіжних філософів, педагогів, психологів, часто цитувала їх у своєму перекладі, тобто першою ознайомлювала з ними українську педагогічну громадськість.

Завдяки С.Ф. Русовій українські педагоги ознайомились з системою роботи Песталоцці-Фребелівського будинку в Берліні, з системою та основними принципами діяльності таких творців дошкільного виховання, як Й.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, П. Керхомар та інших, а також дитячих садків у цих країнах.

Глибоко вивчивши стан освіти та виховання дітей дошкільного віку в країнах Європи та Америки, С. Русова зробила висновок про те, що в Україні конче потрібно враховувати прогресивні ідеї філософів, психологів, педагогів, відомих усьому світові, але, в той же час, будувати нову систему освіти на національних засадах, “єднаючи своє й чуже”.

Особливе місце в дослідженні відводиться аналізу психологічних засад організації суспільного дошкільного виховання. У всіх своїх працях психолого-педагогічного характеру С.Ф. Русова надавала принципово важливого значення аналізові тих чинників, які характеризують розвиток дитини і які мають визначати мету, зміст, напрямки і методи виховання.

Серед психологічних засад, опрацьованих С.Ф. Русовою, визначені, систематизовані і узагальнені такі: психологічний аналіз розвитку дитини; погляди на дитину як на особистість, що розвивається; значення механізму наслідування; розвиток сприймання, пам’яті, уяви, мови; аналіз сенсорного розвитку дитини; врахування типових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

В контексті вікової психології С.Ф. Русова надавала важливого значення науковим дослідженням з питань дитячої типології як вагомої психологічної засади організації суспільного дошкільного виховання. Найпоказовішими вона вважала класифікацію дитячих типів П.Ф. Лесгафта, Г. Россоліно, А. Фер’єра, Ф. Лазурського. Так, в її роботах глибоко розкрито такі особливості дітей дошкільного віку, як темперамент, тип, характер на підставі досліджень П.Ф. Лесгафта та А. Фер’єра.

Разом з визначенням необхідності типології, С.Ф. Русова розглядала принципову важливість вивчення індивідуальності дитини. Глибоко розкривається в роботі проблема індивідуальності дитини дошкільного віку та індивідуалізації процесу виховання і навчання у спадщині С.Ф. Русової, а також прослідковується їх актуальність з огляду на сучасні проблеми дошкільної освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Завдання і складові здорового способу життя
Кожна людина хоче бути здоровою. Кожен мріє про повне, ідеальне здоров’я. Але що ж це таке – здоров’я? Чи існує чітке визначення цього стану? Якою є його норма? Питання, що розуміти під нормою здоров ...

Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net