Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Сторінка 7

критичні здібності (можливість «читати між рядків», критично сприймати різні події);

десоціалізація (критичний аналіз масової культури, опір існуючим стереотипам, мілітаризму);

самоосвіта (ініціювання змін в освіті).

Ці риси критичної свідомості, в свою чергу, визначають наступні завдання критичної педагогіки:

партисипаторність («включеність» у навчальний процес, інтерактивність);

«ситуативність», контекстуальність (створення знання, що є релевантним для досвіду тих, хто навчається);

демократичність і мультикультурність (подолання ієрархій, залучення до освітнього процесу різних верств населення, сприяння рівності);

де соціалізація (критичний підхід до домінуючих стереотипів, відмова від нудного монотонного викладання та перехід до діалогу);

орієнтація на дослідження (викладач вивчає студентів, студенти досліджують матеріал);

орієнтація на дію (як змінити владні відносини, які обрати шляхи, що призведуть до соціальних змін).

Важливо підкреслити, що якщо для традиційної освіти характерним є елітизм, де точкою відліку стає так звана «висока культура», то для критичної – життя простих людей, їхні інтереси і потреби, які мають стати предметом вивчення в освітніх закладах. У цьому й полягає «антропологізм» Фрейре.

Велике значення педагог приділяє моделі викладача, який, на його думку, має бути переконаний в тому, що завдання освіти – визволення людей, а не приручення, а також має вірити в людей і вміє любити. Фрейре позбавляє викладача аури божественності: викладач – лише один із тих, хто володіє певними знаннями. Справжньому викладачеві притаманні такі якості: стриманість у поєднанні зі здоровим глуздом, толерантність, емоційна відданість своєму покликанню, сміливість і здатність приймати рішення, радість життя та оптимізм. У фрейрівському розумінні викладання немов підсумовуються ідеї критичної педагогіки. Викладання – це створення знання, де знання – процес буття.

По-друге, у процес викладання привносяться афективні компоненти, знання не може бути нейтральним. Фрейре визначає викладання як унікальне професійне завдання, що вимагає постійного інтелектуального зосередження та допитливості, почуття любові, творчості, наукової компетентності та відмови від редукціонізму. По-третє, тут поєднуються стратегії освіти та ідеології. Оскільки освіта – це політика, що орієнтована на зміну, викладання в такому сенсі – це також боротьба за свободу. Без неї викладання стає безглуздим заходом.

Критична педагогіка продовжує розвиватися і поглиблюватися послідовниками Фрейде, які розвивають її в межах гендерного знання. Так, наприклад, П. Мак Ларен і Т. да Сілва також порушують питання про методи викладання та позицію викладача як інтелектуала. Інший дослідник, Г. Жиру, розвиває ідеї «граничної педагогіки», яка пов’язує «поняття навчання та освіти із більш важливою боротьбою за радикальне демократичне суспільство».

Категорія «границя» символізує в метафоричному і буквальному значенні те, як влада по-різному вписується в тіло, культуру, історію, простір, землю і душу. Границі виявляють уявлення про ті політичні, культурні та соціальні межі, які визначають «безпечні та небезпечні місця, що відрізняють нас від них».

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9Проведення педагогічного експерименту
Педагогічний експеримент варто проводити в три етапи: перший етап дозволяє встановити нинішній стан справ із формуванням загально трудових вмінь і навичок (констатуючий експеримент), другий – впровад ...

З історії становлення гендерного виховання
Наприкінці XX століття людство відкрило для себе новий гендерний світ. Останнім часом можна вважати швидке залучення жінок до соціального та політичного життя, з’являються держави із 40-відсотковою п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net