Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Сторінка 8

По-друге, гранична педагогіка також наголошує на необхідності створення таких педагогічних умов, за яких студенти долають межі.

По-третє, гранична педагогіка слугує для того, щоб зробити видимими історично і соціально конструйовані достоїнства та обмеження тих об’єктів, які ми успадковуємо і які обумовлюють наші дискурси та соціальні відносини. Гранична педагогіка висвітлює етичне, досліджуючи, як мінливі відносини пізнання, дії та суб’єктивності конструюються в просторі та суспільних взаємовідносинах.

На думку Г. Жиру, на граничну педагогіку покладається подвійне завдання – не тільки створення нових об’єктів знання, але й з’ясування, якою мірою нерівність, влада і людське страждання вкорінені в основних конституційних структурах . Така педагогіка акцентує увагу на критиці офіційних текстів і використанні альтернативних методів репрезентації (змішуючи відео, фотографування та друковану продукцію). Вона також включає поп-культуру як серйозний об’єкт політики та аналізу.

Наприклад, такі педагоги, як Вільгельм Бігелоу та Норман Раймонд створили альтернативні матеріали курсу вивчення історії праці та робітників у Сполучених Штатах. Роджер Саймон та його група з досліджень в галузі освіти в Інституті Онтаріо розробили методичні матеріали, використовуючи фільм як студент – центрований підхід до антирасистської освіти .

Гранична педагогіка також виступає проти викладання як трансляції знання, або проти того, що Пауло Фрейре називав «накопичувальною освітою», виступає проти навчання, заснованому на вуайєристському споживанні текстів.

Ключовою для граничної педагогіки є низка важливих педагогічних проблем, пов’язаних із роллю вчителів, яку вони відіграють у рамках модерністських і постмодерністських проблем, що розглядаються в цій праці.

Можна сказати, що критично прислухаючись до думок своїх студентів, створюючи доступ до різних наративів як для себе, так і студентів, легітимізуючи відмінність як засадничу умову розуміння обмежень свого власного знання, викладачі також стають долаючими межі.

З одного боку, хоча постмодернізм передбачає віру в спроможність людини активно діяти, нагадується, що минуле часто будувалося на стражданні інших. Згідно з кращими традиціями Просвітництва щодо тлумачення поняття розуму, останній передбачає віру в зміну світу чоловіками та жінками. З іншого боку, постмодернізм розхитує межі цього світу і робить прозорим те, що завжди було невидимим. Модерністське завдання емансипації може бути оновлене в постмодерністському світі – світі, де відмінність, випадковість і влада переутверджують, перевизначають і навіть руйнують монолітні межі націоналізму, сексизму, расизму та класового пригноблення. Ми живемо в постмодерністському світі, який не має фіксованих меж, але завжди розвідує та «зондує» їх. Це час, коли розум зазнає кризи, коли нові політичні та ідеологічні умови існують для впровадження радикальних форм боротьби. Для освітян така ситуація має і педагогічне, і політичне значення, оскільки показує важливість перегляду взаємовідносин між знанням, владою та бажанням, необхідність пере визначення значення відмінності. Водночас триває пошук форм артикуляцій пригноблених та історично привілейованих груп, які мають за мету суспільні перетворення для розвитку, для радикальної демократії та людського виживання.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9Педагогічний малюнок як вид наочності
Образотворче мистецтво поряд з іншими знаменитими предметами сприяє розвитку мислення, творчої уяви, естетичних почуттів учнів. Учитель образотворчого мистецтва напрямляє мислення школярів на активне ...

Формування сучасної української культури
Культурна трансформація, що триває в суспільстві, пов'язана з появою нових духовних потреб, які були пробуджені зростаючим інтересом до національної культури, а також потоком нових культурних цінност ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net