Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків

Сторінка 9

Отже, з вище сказаного ми можемо зробити висновки.

Визначаючи сутність гендерної педагогіки, яка є новим напрямом у соціальних науках, а також її місце в контексті сучасних педагогічних напрямків, ми розглянули такі взаємопов'язані поняття, як критична педагогіка, прихований навчальний план, феміністська й гранична педагогіка, та концепції ліберального, радикального та соціал-фемінізму.

Гендерна педагогіка (як частина гендерних студій) – це активна галузь, де процес створення нового знання та дискусії щодо методів та форм викладання, моделі педагога не припиняються.

Гендерна педагогіка використовує наробки та ідеї інноваційної педагогіки, – такої як критична педагогіка Пауло Фрейре, гранична педагогіка Генрі Жиру, феміністська педагогіка.

Головними засадами феміністської педагогіки – як одного з напрямків критичної педагогіки, – є критичне вивчення шкільного навчання та освітньої системи. Критичні педагоги (А. Альтюссер. П. Бордо, Б. Бернштейн, А. Грамши та інші) і феміністські педагоги (М. Макдональд, Роулстон,Р. Хол, Б. Лендлер та інші) скритикували традиційну систему освіти, яка, на їхню думку, має вади в освітніх програмах, що створені з "чоловічої" перспективи, де досвід жінок розглядається як "інший", девіантний, а суб’єктивне бачиться як джерело спотворення системи знань, тобто як щось, чого треба уникати.

Ідеї П. Фрейре, а також Г. Жиру, в свою чергу, продовжують розвиватися у гендерній педагогіці. Дослідники акцентують увагу на критиці офіційних текстів і використанні альтернативних методів навчання. Натомість вони пропонують діалогічну форму навчання, де учень \ студент завжди пізнає, особливо під час власних досліджень, розвиваючи при цьому критичне мислення і власну свідомість.

Таким чином, представники нових педагогічних напрямків прагнуть до розвитку ідей гуманності та антропологізму в освітньому процесі, пропонують нам нову модель викладача – стриманого, толерантного, оптимістичного та відданого своєму покликанню.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 Ознайомлення учнів з типами текстів
Діюча програма з української мови передбачає ознайомити учнів перших – четвертих класів із текстами різних типів мовлення: розповідями, описами й розповідями й описами з елементами міркувань. Кожен і ...

Особливості організації морального виховання у початковій школі
З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною справою українського народу. Розбудова система освіти, докорінне її реформування мають стати підґрунтям відтворення інтелектуального ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net