Вітчизняна педагогічна думка про стан розвитку гендерної освіти

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Вітчизняна педагогічна думка про стан розвитку гендерної освіти

Сторінка 4

Учасники шкіл розглядають їх насамперед всього як місце отримання професійної підготовки. В багатьох анкетах Літні школи згадуються поряд з Літнім університетом та іншими програмами Центрального Європейського (ЦЄУ) та навчанням в західних університетах.

Необхідність розробки нових гендерних освітніх програм відповідає головному призначенню гендерної освіти, проголошеному ООН – подоланню сексизму в освітніх системах. Актуальність гендерних досліджень для вищої освіти України висвітлюється у листі Міністерства освіти і науки України про викладання навчальних дисциплін з гендерної тематики в системі вищої освіти України від 27 лютого 2002 №14/18. 2.-408, в якому підкреслюється їх значення для здійснення Указу Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні» від 25 травня 2001 року №283/2001 і постанови Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій по поліпшенню статусу жінок і сприянню установлення гендерної рівності в суспільстві на 2001 – 2005 роки» від 6 травня 2001 року №479.

Проблему гендерної освіти, розробку якісно нового підходу в освіті – гендерного, зараз можна вважати першочерговою задачею в ділі формування гендерного паритету і гендерної політики в нашій державі.

Це розуміють все більше педагогів, зокрема Луценко О.А., Штильова Л.В., Булатова Л.О., Смоляр Л.О. та інші.

Розглянувши процес розвитку гендерної освіти у вітчизняній педагогічній думці, ми можемо зробити висновки, що визначення феномену “гендерна освіта” в руслі українських і російських досліджень (С. Айвазова, Л. Булатова, Т. Голованова, Т.Дороніна, А. Кириліна, Л. Кобилянська, М. Пушкарьова, О. Ярська-Смірнова) дозволило зафіксувати відсутність єдиного узагальненого визначення та чіткості у формулюванні. Враховуючи суто педагогічний контекст феномену в межах започаткованого дослідження, гендерна освіта розуміється як процес і результат засвоєння знань, умінь і навичок щодо цілей, стандартів і способів соціокультурного конструювання ролей, поведінки, діяльності особистості, запропонованої суспільством, з урахуванням її біологічної статі, що спрямований на усвідомлення сутності «чоловічого» і «жіночого» як соціальних феноменів.

Сьогодні існує велике розмаїття авторських програм із проблеми гендерної освіти. В напрямку розробки базових курсів, на яких основна увага зосереджена на розробці теорії та методології гендеру, а також на проблемі виокремлення статево-рольового підходу від гендерного працюють дослідники Т.О. Вороніна, Л.В. Штильова, О.А Луценко. та інші.

В напрямку знайомства з досвідом гендерної збалансованої освіти в демократичних країнах світу працюють Г.В. Запорожець, О.А. Луценко, О.Р. Ярська-Смірнова В.А. Суковата та інші.

Якщо говорити про досвід гендерних шкіл, то ця проблема поки що недостатньо висвітлена. Над цією проблемою працювала переважно З. Хоткіна.

Але всі дослідники єдині в тому, що у гендерної освіти та гендерної педагогіки є велике майбутнє. Вони схиляються до тієї думки, що необхідно розробити таку політику в сфері освіти, яка б забезпечувала гендерну освіту для жінок і чоловіків, починаючи з раннього віку як найголовнішої складової гуманітарної освіти та як принципу в підході до всієї навчальної роботи.

Страницы: 1 2 3 4 Дослідження проблем тривожності у вітчизняній та зарубіжній психології
Вперше відокремив і акцентував стан занепокоєння, тривоги - З.Фройд. Він охарактеризував його як емоційний, що включає переживання очікування та невизначеності, безпорадності. Ця характеристика вказу ...

Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку
Дослідження текстових категорій передбачає виявлення особливостей текстової структури, організації мовних одиниць та зв’язків між ними. Найпоширенішою є спроба синтаксичного підходу до опису категорі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net