Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці

Сторінка 3

О.А. Луценко, продовжуючи тему прихованого навчального плану, у своїй роботі “Гендерна освіта й педагогіка” звертається до історії дослідження з прихованого навчального плану, який складається з декількох етапів. Дослідниця спирається на роботи американських соціологів освіти П.Джексона “Життя в аудиторіях” та У. Кілпатріка “Засади методу: неформальні розмови про викладання”, де визначається та досліджується три форми научання: первинна, асоціативна та супроводжувальна.

Авторка відмічає, що спершу дослідження прихованого навчального плану акцентувало увагу на трьох основних сенсах цього поняття, пропонуючи розглядати його як:

результат позаакадемічного навчання;

організацію;

процес.

О.А. Луценко, характеризуючи етапи досліджень прихованого навчального плану, підсумовує досвід досліджень зарубіжних авторів, зауважує, що прихований навчальний план можна тлумачити як соціальний текст, який має сенс лише в тому разі, коли його читають і тлумачать учні, вчителі й інші учасники навчального процесу, суб’єкти освіти. В своїй роботі авторка згадує дослідницю О. Ярську-Смірнову, яка в свою чергу вважає, що так проявляється герменевтична перспектива в дослідженні прихованого навчального плану, яка порушує питання про автора освітнього процесу.

Аналізуючи зміст прихованої навчальної програми О.А. Луценко зауважує, що ця програма закріплює гендерні стереотипи разом із сексистськими визначеннями чоловіків і жінок.

Розглянувши дослідження впливу прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості, можна сказати, що всі дослідники прихованого навчального плану приходять до висновку, що традиційна система освіти здійснює негативний вплив на психіку і поведінку як хлопців, так і дівчат. Тому на їхню думку, треба використовувати спеціальні підходи, щоб допомогти дітям почуватися в школі комфортно і справлятися з проблемами соціалізації, важливою складовою частиною яких є самоідентифікація дитини – як хлопчика, так і дівчинки.

Вітчизняні науковці (В. Вдовюк, С. Риков О. Ярська-Смірнова, О.А. Луценко, А.В. Мітрофанова), досліджуючи вплив змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості, дійшли висновку, що традиційна система освіти здійснює негативний вплив на поведінку і психіку як хлопців, так і дівчат, і може бути однаково «недружньою» до них. Це стосується, перш за все, вимог вчительок до формування у хлопчиків типової «жіночої» поведінки (слухняність, виконання вказівок), і по-друге, стиль шкільного навчання (побудований на зразок, що є більш звичним для хлопчиків – демонстрація знань та публічне відстоювання власної точки зору).

Але, як припускають дослідники, прихований навчальний план може змінитися в бік демократії і гуманізму. Для цього вони пропонують відмовитися від агресії та "дресирування", а вчитель і учень мають виступити партнерами, які сумісними зусиллями активно планують зміни, контролюють успіхи і оцінюють досягнення. І при цьому є дуже важливим як з боку вчителя, так і учня терпимість і розуміння іншого, можливо, більш слабшого або нетипового.

Страницы: 1 2 3 Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
Здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в неї відповідального ...

Еволюція педагогічної науки
Кожній історичній епосі притаманні відповідні особливості педагогічного новаторства, які залежать і від національних традицій, ментальності народу. Найбільш значущого масштабу вони досягли наприкінці ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net