Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти

Сторінка 3

Таким же чином може бути зроблене визначення гендерного аналізу окремо взятого уроку – це виявлення впливу уроку як основної одиниці навчання на гендерну соціалізацію дітей, виявлення гендерних стереотипів та сексистських установок в змісті уроку та поведінці вчителя. Наприклад, те, з якими словами звертається вчитель до хлопчиків і дівчаток, які вчинки він ухвалює і за які карає, все це орієнтує хлопчиків на позасімейну, дівчаток – на внутрішньосімейну діяльність. Долю дівчат, як зазначає Попова Л.В. учителі часто визначають лише в термінах «коли ти вийдеш заміж», «коли в тебе будуть свої діти», що хлопцям зазвичай кажуть тільки жартома. Так завдяки вчителеві відбувається закріплення гендерного стереотипу.

Гендерну експертизу уроку зустрічаємо в роботі М. Л. Сабануєвої "Гендерная экспертиза урока", в якій авторка, спираючись на дослідження О. Ярської–Смірнової та на правову основу гендерної експертизи, що виділяє Л.В. Штильова, приводить схему розробленого власного заняття. Його метою є формування гендерної орієнтації особистості через практичну роботу по здійсненню гендерної експертизи, а також приводить експертну картку для проведення гендерної експертизи уроку.

Аналіз підручників зустрічаємо у Козлова Н., Герасимової Є., Фролова П., Гайденко В., Предборської І. тощо.

Так, В. Гайденко та І. Предборська досліджували проблему відображення гендерної рівності в підручниках початкової школи. Контент – аналіз підручників (читанки рідної мови та «Математики» для 1 – 4 класів) виявляє цікаву для дослідника гендерну картину. Дослідниці, в свою чергу, визначили наступні деякі її риси, а саме: фемінізація навчального матеріалу, брак або навіть відсутність чоловічих образів в тексті підручників, гендерна стереотипізація. Авторки підкреслюють, що у підручниках домінують жіночі образи матері – берегині, бабусі, часом згадується дідусь, а от образ батька майже відсутній. Спроби засвідчити гендерну рівність (що подається як допомога мамі у домашніх справах – тато пилососить, син витирає пил) ще більше підкреслює незмінність характеру жіночої діяльності – протягом десятиліть мама завжди миє раму. Дослідницями було відмічено, що гендерні розбіжності підсилюються через опис чоловічої та жіночої зайнятості, що д етально описуються «жіночі» типи діяльності – листоноша, продавець, вчитель (у той час як чоловічі – техніка та спорт – присутні фрагментарно) .

Авторки також зауважують, що, незважаючи на те, що чоловіча діяльність недостатньо представлена на сторінках підручників, вона таки вважається головною для сім’ї.

О. Здравомислова, К. Герасимова та Н. Троян, вивчаючи проблему гендерних стереотипів в дошкільній дитячій літературі, використовують дискурсивний гендерний аналіз, що дозволяє відокремити три головних стереотипи, які відтворює дошкільна література для читання – традиційний (в двох варіантах – патріархальний та російський традиційний); радянський комбінований та егалітарний. Дослідниці особливо наголошують на патріархальному стереотипі, що являє собою специфічну конструкцію психологічних якостей, поведінкових моделей, навичок, видів діяльності, які передбачають агрегацію чоловічої та жіночої сфер діяльності. Психологічні якості, що приписуються жінці в рамках такого стереотипу – терпіння, покірливість, співчуття, співпереживання, ніжність, м’якість, самопожертва, прагнення до збереження гармонії в міжособистісних відносинах.

О.В. Аніщенко переконаний в тому, що будь-яка література, в тому числі й навчально-методична, перш ніж вийти з друку, має пройти зокрема гендерну експертизу. Він зазначає, що наявність гендерного дисбалансу в друкованій продукції посилює дискримінаційні тенденції й принижує почуття власної гідності як хлопців, так і дівчат. Саме з цих причин, на думку дослідника, для України є вельми актуальною розробка рекомендацій щодо підготовка навчальної літератури, вільної від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка в суспільстві.

Страницы: 1 2 3 4 5Ідеї «вільного виховання» у вітчизняній і зарубіжній педагогіці
Феномен свободи виникає і розкривається у процесі розвитку суспільства, духовної і практичної діяльності людей. Поняття свободи пройшло довгий шлях становлення, його зміст змінювався залежно від істо ...

Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку
Складність і масштабність проблем і завдань, з якими дизайнери зустрічаються в своїй практичній діяльності, постійно зростає, тому їх вирішення вимагає нових творчих рішень. Робота над проектом сприя ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net