Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти

Сторінка 4

О.В. Аніщенко, акцентує увагу на гендерному аналізі навчальної літератури з англійської мови для закладів загальної середньої освіти. Дослідник дійшов висновку, що переважна більшість вітчизняних підручників і посібників є прикладом прояву сексизму, зокрема хлопчики зображені основними діючими особами, сміливими, незалежними, творчими, а дівчата – пасивними персонажами, що потребують допомоги оточуючих.

Зазначимо, що більшість дослідників цієї проблеми продемонстрували, що і в зарубіжних, і в вітчизняних підручниках досить багато проявів сексизму: хлопчики там зображені головними дійовими особами – сміливими, незалежними, здатними ризикувати, дівчата – пасивними, другорядними персонажами, які очікують допомогти та підтримки. Якщо основні персонажі навчальних текстів – чоловіки, школярі переконуються в тому, що домінування чоловіків є нормою, суспільним стандартом. В результаті цієї диспропорції «хлопчики дістають явну перевагу в спробах «знайти себе» на сторінках шкільних підручників, тоді як дівчатка не знаходять для себе рольових моделей».

У підручниках з економічної географії, яку вивчають у старших класах, ані слова не сказано про працю жінок, як поза родиною, так і власне в ній. Твори авторів-жінок зазвичай не вміщують у курс рідної літератури для старшокласників (у книгах для молодших школярів багато віршів і оповідань авторів-жінок) .

На наслідки неадекватної репрезентації жінок у навчальних матеріалах, що можуть має велике значення, вказують О. Здравомислова, К. Герасимова та Н. Троян . Вони відмічають, що, по-перше, учні непомітно для себе доходять висновку, що саме чоловіки відіграють найзначнішу роль у суспільстві та культурі. По-друге, тим самим обмежуються знання учнів про внесок жінки в культуру, а також про ті сфери життя, які традиційно вважаються жіночими. По-третє, на індивідуальному рівні стереотипи, що містяться в освітніх програмах, більшою мірою заохочують до активності чоловіків, тоді як жінки навчаються моделей поведінки, які мало співвідносяться з лідерством та управлінням.

Дуже важливою та змістовною є праця П.Фролова «Гендерна експертиза шкільних підручників», у якій дослідник розглядає загальнотеоретичні проблеми експертизи, а також робить огляд наявного досвіду тендерного аналізу шкільних підручників, здійсненого психологами.

П. Фролов констатує необхідність переходу в гендерному аналізі підручників від порівняння окремих елементів до порівняння гендерних моделей особистості як цілісних образів. Якщо цілісність відсутня, зауважує він, то образ «розпадається» на просту сукупність ознак, набір характеристик, він просто перестає існувати. Цілісність образу передбачає взаємопов’язаність, зчепленість ознак. Дослідник дійшов висновку, що для прогнозування наслідків використання того чи іншого підручника треба з’ясувати, чітко визначити, окреслити, виразно побачити ідеал, взірець, той нормативний образ чоловіка й жінки, що був закладений у текст підручника. Лише вилучивши з підручників узагальнені образи чоловіків і жінок, зіставивши їх, з’ясувавши співвідношення між ними, можна намагатися спрогнозувати наслідки їх впровадження.

Тому одним з найважливіших завдань гендерної експертизи змісту шкільних підручників, на думку Фролова П., має стати реконструкція, відтворення тих моделей, котрі імпліцитно містіться в тому чи іншому підручнику. Адже імпліцитна гендерна модель особистості (тобто така, що мається на увазі, але не сформульована явно) є певним каноном, взірцем, зразком для наслідування, що присутні в індивідуальній і масовій свідомості як відповідь на запитання про те, що являє собою природа людини, чим вона є, може і повинна бути. Іншим, не менш важливим завданням має стати розробка психологічних засад, критеріїв та методичного інструментарію здійснення такої експертизи.

Страницы: 1 2 3 4 5Видатні поети XIX-XX ст., які входять у коло дитячого читання
Молодші школярі, працюючи за читанками здобувають початкову літературну освіту, поступово оволодівають умінням сприймати художній твір, помічати образні засоби та художні особливості, оцінювати жанро ...

Психолого-дидактична сутність процесу навчання
На всіх етапах розвитку радянської педагогічної науки увага вчених зосереджувалася на осмисленні і обробці найважливіших педагогічних проблем - проблемі цілей навчання й змісту утворення, проблемі зм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net