Гендерний аналіз як основа ефективності гендерної освіти

Сторінка 5

Цікаво, що Радіна Н. наголошує на використанні гендерного аналізу в підготовці практичних психологів. Оскільки гендерний аналіз являється багато в чому дослідницьким інструментом, психологи використовують його в організації навчання практичних психологів в якості того «фокусу», який дозволяє змінити застарілий погляд на багато значних проблем в житті людини, а також збільшує пізнавальну мотивацію студентів в процесі навчання.

Дослідниця припускає, що гендерний аналіз є продуктивний, тому що:

використовується на матеріалі, актуальному для студентів, необхідному для вирішення ї вікових задач;

впливає на стереотипи студентів;

може бути застосований до життєвих ситуацій будь-кого;

застосовується психологами в групових формах роботи, що полегшує зміни в світосприйнятті та підвищує рівень мотивації в навчальному процесі.

Виступаючи інструментом пізнання соціальної дійсності, гендерний аналіз може бути використаний в різних сферах, як в навчальній, так і в позаурочній діяльності. На жаль, психологи не практикують читання спеціалізованих гендерних курсів, але гендерний аналіз стає основою деяких курсів за вибором, таких, наприклад, як «Якісний метод у вивченні соціальної ідентичності».

Розглянувши проблему гендерного аналізу, ми можемо зробити висновки, що дуже ґрунтовно розкриває гендерного аналізу як такого, і в дисциплінах соціогуманітарного циклу, зокрема, Малес Л.В. він досліджує проблему гендерної нерівності та відтворення гендерних стереотипів у навчальних програмах, спеціалізованих джерелах, які використовуються у навчанні на рівні середньої, спеціалізованої та вищої освіти. Окрім того, автор звертає увагу і на наслідки вищезазначених проблем.

Такі дослідники, як Здравомислова О., Герасимова К., Троян Н., займаються вивченням проблеми гендерного аналізу в дошкільній літературі. Провівши дискурсивний гендерний аналіз, вони виокремили три головних стереотипи, які відтворює дошкільна література для читання.

Праця П. Фролова “Гендерна експертиза шкільних підручників” характеризується змістовним дослідженням загальнотеоретичних проблем експертизи, а також робить огляд наявного досвіду гендерного аналізу шкільних підручників, здійсненого психологами.

Дослідниця Н. Радіна наголошує на використанні гендерного аналізу в підготовці практичних психологів в якості “фокусу”, який дозволяє змінити застарілий погляд на багато значних проблем в житті людини.

Багато дослідників, вивчаючи проблему гендерного аналізу, все ж не змогли дати конкретну відповідь – що ж він собою являє. Одні зосереджують увагу на аналізі прихованого навчального плану, інші – на гендерний аналіз в підготовці практичних психологів тощо. Але більшість дослідників цієї проблеми продемонстрували, що застосування принципів гендерного аналізу при розробці навчальних програм, підготовці та викладанні нормативних і спеціальних курсів із соціальних та гуманітарних дисциплін сприяє встановленню справедливості щодо більш ніж половини населення, приводячи у відповідність наукові конструкти, відображені в наукових текстах та навчальних матеріалах, із соціальною реальністю гендерних відмінностей.

Страницы: 1 2 3 4 5 



Проблеми, на розв’язання яких спрямована концепція
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих робітників в Україні значно знизився у порівнянні з розвинутими країнами. Це зумовлено падінням престижу робітничих професій, неефективним інформуванн ...

Методи науково-педагогічних досліджень
Під методом дослідження розуміють певні прийоми та способи розв'язання наукової проблеми. Історія розвитку методики навчання біології засвідчила, що захоплення якимось одним методом, засобом, прийомо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net