Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини

Сторінка 2

Процесом вивчення статево-рольової соціалізації дітей різного віку займається українська науковця І.А. Ковальчук. У своїй монографії «Статево-рольова соціалізація учнів» розглядає такі питання: теоретичні основи статево-рольової соціалізації, зміст статево-рольового виховання учнів; педагогічна система формування в студентів готовності до роботи в галузі статево-рольової соціалізації учнів.

З самої назви і змісту підручника видно, що І.А. Ковальчук стоїть на позиції традиційного статево-рольового підходу в процесі соціалізації підростаючого покоління, суть якого полягає, за її словами, перш за все у «формуванні добре підготовлених до дорослого сімейного життя громадян» і «передбачає загальний і психосексуальний розвиток дівчинки/хлопчика відповідно до вікових особливостей дорослішання, зумовлений конкретними соціальними умовами».

Визначаючи особливості статево-рольової соціалізації, авторка стверджує, що цей процес залежить від біологічної статі людини, від психосексуальної культури суспільства і від направленості на людські стосунки.

Сім’я і школа розглядається авторкою як те середовище, в якому відбувається соціалізація хлопчиків і дівчаток та оволодіння ними їх соціальних ролей, які ґрунтуються на існуючих культурних стереотипах: «Юнаки й дівчата багато думають про те, якими вони будуть чоловіками й дружинами, матерями й батьками. Завдання педагога в цей період – виховання в старшокласників/старшокласниць щирої мужності/жіночості. Тільки повноцінні чоловіки й жінки здатні «знайти себе» в житті, створити міцну родину, виконати свій батьківський і материнський обов’язок»; авторка схвалює у чоловічому характері такі якості, як завзятість, активність, самостійність, заповзятливість, стабільність, сила волі, впевненість, в той час у жінці цінує ніжність, емоційність, чуйність, доброта, стійкість до повторюваних буденних турбот.

Дослідниця зауважує, що «дуже важливу роль у житті дітей молодшого шкільного віку відіграють дорослі, передусім батьки й педагоги, які своїм особистим прикладом справляють величезний вплив на формування чоловічої/жіночої індивідуальності дитини».

Таким чином, І.А. Ковальчук схильна не до вивільнення мислення педагогів (учнів) від статево-рольових стереотипів (на що спрямований гендерний підхід в педагогічній освіті), а навпаки, до їх закріплення. Як бачимо, у працях та дослідженнях українських педагогів (зокрема, Т.В.Говорун, О.М. Кікінежді та І.А. Ковальчук) гендерні проблеми розуміються лише як психологічні відмінності між представниками чоловічої і жіночої статі.

Розглянемо специфіку впливу батьків на процес соціалізації дитини у висвітлені вітчизняних педагогів та психологів.

Згідно з результатом дослідження Л.В. Попової, батьки виявляють більшу вибірковість, ніж матері, по відношенню до синів та дочок.

Вияснилося, що батьки частіше ніж матері, сприймають своїх дітей як відповідних гендерним стереотипам. Це особливо проявляється у відношенні до хлопчиків. Більше 75% батьків характеризувало своїх синів як дуже маскулінних, тоді як лише 40% – характеризувало дочок як ремінних.

Страницы: 1 2 3 4Вікові особливості важковихованості
Факторами утворення негативних якостей виступають не тільки особистісні недоліки, но і спотворення вікових особливостей дітей, стійкі негативні психічні становища. В старшому шкільному віці провідним ...

Фізична підготовленість, як основа фізичного стану людини
Фізична підготовка - одна з важливих складових частин як спортивного тренування, так і кожної фізичної роботи. Вона представляє собою процес, який спрямований на розвиток фізичних якостей - швидкісни ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net