Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток гендерних педагогічних досліджень в освіті України » Дослідження впливу гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини

Сторінка 3

Дослідження також показали, що хоча матері розмовляють з дочками більше, вони проявляють більшу чуттєвість до настрою синів. З часом такий стан речей, як стверджує Л.В. Попова, може призвести до формування у хлопчиків почуття більшої власної значимості та здатності контролювати інших.

На думку Л.В. Попової, стереотипи виконують функцію категоризації, якщо в її основі лежать такі ознаки, які можна виявити швидко і без зусиль. І однією з таких ознак для гендерних стереотипів стає зовнішність. Дослідниця приходить до висновку, що батьки з самого раннього дитинства через одяг організовують оточення дитини в залежності від гендерних уявлень.

Дослідження процесу статевої диференціації та соціалізації дитини підводить нас до проблеми психологічних відмінностей між статями. В рамках даної проблеми, що є для нас важливим, І. Кон окреслює три кола питань:

- які психологічні відмінності між статями встановлені строго науково, на відміну від поширених думок і стереотипів масової свідомості;

- який ступінь цих відмінностей, наскільки жорстко розмежовані чоловічі й жіночі якості;

- яка природа цих відмінностей, є вони універсально-біологічними чи відображають історично скороминущі форми статевого розподілу праці .

Дослідник також звертається до ідеалів маскулінності й фемінності, які, як відмічає він, є суперечливі як ніколи . І. Кон спростовує ідею необхідності виховання “маскулінних чоловіків” і “фемінних жінок”, і стверджує, що індивіди, вільні від цієї жорстокої рольової типізації, мають багатший поведінковий репертуар і психологічно є більш благополучними . На підставі проведених ним досліджень він дійшов висновку, що висока фемінність у жінок часто корелює з підвищеною тривожністю і зниженою самоповагою; високомаскулінні хлопчики – підлітки, як виявилось, відчували велику впевненість у собі і задоволеність своїм статусом серед однолітків, але після 80-х років XX ст. ці чоловіки виявилися більш тривожними, менш упевненими в собі і менше здатними до лідерства. Діти, поведінка яких цілком відповідає вимогам їхньої статевої ролі, як з’ясував дослідник, часто характеризуються нижчим інтелектом і меншими творчими здібностями.

Цікавим для нас є дослідження С. Бем стосовно гендерного знання і гендерної константи в дошкільників. На думку дослідниці, діти визначають стать на підставі візуально виявлених культурних кодів (зачіска, одяг) лише тому, що вони обрали імпліцитний (можливо, дещо помилковий) метамеседж про стать (як стимульний матеріал було використано 6 фото оголених/ напівоголених хлопчиків та дівчаток). Зокрема, як зауважує Сандра Бем, можна було б визнати, що стать – вузько сконструйоване біологічне поняття, яке може відігравати певну роль переважно в рамках репродуктивної сфери. Такий підхід є антитезою традиційному культурному метамеседжу про стать як категорію, яка пронизує всі сфери людської діяльності.

Дослідниця зазначає, що якщо біологічне знання було частиною дитячого досвіду про те, наскільки незначною є стать поза межами репродукції, дитина навіть може не звертати увагу на гендерні стереотипи. Врешті-решт дитина вважатиме, що саме її тіло, а не поведінка робить її хлопчиком, або дівчинкою, і відтепер вона може поводитися як заманеться.

Страницы: 1 2 3 4Функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Дизайн, як школа творчого мислення
Мистецтво приховує у собі величезні потенційні можливості для зцілення людей від морально-естетичного занепаду, духовного зубожіння. Людина завдяки сприйманню мистецтва та власній художній творчості ...

Вимоги до сучасного уроку в школі
У поглядах на вимоги до уроку варто дотримуватися двох пiдходiв — загальнопедагогiчного і методичного. Останнiй зумовлений особливостями вивчення конкретної навчальної дисциплiни. Ми будемо розглядат ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net