Висвітлення проблем спільного та роздільного навчання

Сторінка 2

Роздільне навчання, на їхню думку, допомогло б дівчаткам не боятися точних і природничих наук як суто чоловічої сфери, а хлопчикам – просунутись в іноземних мовах та інших гуманітарних науках.

Серед психологів, зокрема, Сімонова В.П., існує думка, що нерівномірний розвиток дівчаток і хлопчиків в період статевого дозрівання (що співпадає з роками навчання в загальноосвітній школі), призводить до того, що дівчатка, які починають дозрівати приблизно на рік раніше за хлопчиків, своєю активністю випереджають хлопчиків, що призводить останніх до стану залежності. Крім того, в процесі взаємодії вчителів та учнів при спільному навчанні, очікування вчителів орієнтовані на «жіночу» поведінку, що також робить внесок у процес фемінізації хлопчиків. З іншого боку, відношення вчителів до учнів також може відрізнятися, іноді непомітно, іноді більш явно, відбиваючи той факт, що до хлопчиків ставляться як до тих, які трудяться.

В.П. Сімонов досліджував розбіжності хлопчиків та дівчаток на когнітивному рівні і прийшов до висновку, що у юнаків домінує якісний підхід до вивчення навчального матеріалу; вони схильні до абстрактного мислення, до творчості і самостійності. Їм також притаманний широкий політ фантазії, великий потяг до абстрагування та філософських роздумів.

Щодо розбіжностей на рівні спілкування, то ним було доведено, що юнаки більш агресивні, частіше проявляють твердість і суворість; більш постійні в дружбі та своїх уподобаннях, схильні до ризику. Дівчина, навпаки, схильна до співпереживання, частіше проявляє ніжність і піклування. Схильна до змін і різносторонності у спілкуванні. Більш обачлива і обережна в діяльності, обирає і схильна до тонкої роботи. Якщо для хлопчиків протилежна стать – ціль, а не засіб (актуалізація на своїх проблемах і своїх можливостях), то для дівчаток протилежна стать виступає засобом для досягнення цілей (готові до маніпулювання собі подібними для цього).

Отже, як зазначає В.П. Сімонов, гендерні відмінності існують, але вони не враховуються при організації навчально-виховного процесу в різних типах навчальних закладів.

Дослідник схиляється до тієї думки, що навчально-виховна робота в чоловічому, жіночому та змішаному колективах має будуватися з урахуванням цих відмінностей: це забезпечує більш успішне засвоєння навчального матеріалу і ефективність виховних впливів педагога.

Отож, як бачимо, він не є прихильником ні спільного, ні роздільного навчання, а досліджує розбіжності хлопчиків та дівчаток на когнітивному рівні і пропонує враховувати їх при організації навчально-виховного процесу в різних типах навчальних закладів.

На сьогоднішній день у США є багато університетів, де працюють і навчаються тільки жінки або тільки расові меншини. На перший погляд такі навчальні заклади відтворюють сегрегацію за ознакою статі й раси, проте саме в жіночих і «чорних» коледжах у студентів і викладачів виникає змога досягти успіху на основі своїх здібностей та бажання, а не бути виштовхнутим через свої стать або клір шкіри, будучи професором або ректором, можуть стати для студентів рольовою моделлю успіху. Отож, можна казати про те, що зараз ідея роздільного виховання статей переживає друге народження, хоча йдеться, як правило, не про суто чоловічі, а лише про суто жіночі школи.

З усього сказаного можна зробити висновок, що істотною є не проблема роздільного або спільного навчання, а проблема гендерної освіти. Необхідно перш за все пояснити природу стереотипів, виявлення їх історичної зміни та соціальної обумовленості. До такої точки зору, яка на нашу думку є найбільш прийнятна, схиляються Г. Бреслав та Б. Хасан.

Що стосується занепокоєності психологів сексуальними проблемами спільного та роздільного навчання, то, на нашу думку, досвід спільного навчання протягом багатьох десятиріч показує, що не форма навчання регулює ці проблеми, а моральні начала суспільства й освітня політика.

Якщо згадати інший аргумент супротивників роздільного навчання, то тут проблеми лежать набагато глибше й кореняться в глибинних процесах трансформації суспільства, які супроводжуються переоцінкою цінностей. Докладне вивчення різних точок зору показує, що потрібні численні дослідження та широкомасштабні експерименти, які б вивчали доцільність і користь практики роздільного за статтю навчання для кожного віку з урахуванням умов виховання, розвитку та впливу на формування особистості дитини.

Страницы: 1 2 3 4Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку
Правильне фізичне виховання дітей – одне з провідних завдань дошкільних установ. Хороше здоров'я, одержане в дошкільному віці, є фундаментом загального розвитку людини. Всесвітня організація охорони ...

Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач
Відомо, що показником засвоєння прийому розумової діяльності є його свідомий перенос на рішення нових задач, що дозволяє осмислено використовувати цей прийом у сполученні з іншими, уже відомими, при ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net