Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі

Педагогіка: історія і сьогодення » Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді » Сутність поняття «розповідь» в педагогічній та лінгвістичній літературі

Сторінка 2

В стислій формі потрібно відмітити найважливіші риси розповіді:

1) неофіційний товариський характер відносин між комунікантами;

2) багатослівність, поширеність з вдаванням в деталі;

3) невимушеність мовлення – як наслідок;

4) пресупозиція про попереднє знання об’єкта розповіді;

5) неспонтанність мовлення – як наслідок;

6) пресупозиція про певну комунікативну цінність історії.

Але це риси тільки «чистої» ситуації розповіді, які в реальному комунікативному процесі виконується не завжди. Канонічна ситуація може змінюватись в залежності від об’єкта мовлення і самих комунікантів. Напр., якщо мовець знає, що слухач не має достатніх відомостей про структуру середовища розповіді, то він включає в свою розповідь висловлювання, які повинні інформувати і роз’яснити. Тобто обов’язково наявна пресупозиція: знає адресат про об’єкт розповіді чи ні, чи цікаво йому про це знати, чи відносяться комуніканти до одного мікросвіту, який характер відносин між ними, і чи взагалі є потреба розмовляти на дану тему. Тобто, перед тим, як почати розповідь, мовець повинен визначити для себе цілий ряд пресупозицій, які характеризують ситуацію і визначають прагматичну сторону комунікативного акту.

Сучасний стан методики розвитку у дітей старшого дошкільного віку мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

У другому параграфі Мною буде проаналізовано й порівняно дві програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина», «Малятко», які будуть подані у таблицях №1, №2 і №3.

Таблиця №1. Аналіз програми виховання і навчання «Дитина»

Розділ програми

Зміст роботи

Аналіз змісту

Мова рідна, слово рідне

– Привчати дітей чітко, виразно говорити в нормальному темпі;

– Удосконалювати уміння передавати інтонацію мовлення;

– вчити розповідати за серією малюнків, знайомою картинкою;

– Щоб в подальшому, при розмові з іншою дитиною (людиною) було зрозуміло мову;

– Щоб дитина за інтонацією розуміла настрій людини і сама могла його передавати;

– Потрібно для того, щоб діти самостійно могли розповідати, без допомоги вихователя;

Граючись, зростаємо

– Удосконалювати уміння дітей розгортати та позначати словами ланцюжок предметних ігрових дій;

– Збагачувати тематику ігор та зміст рольового спілкування;

– Щоб діти називали предметні дії своїми назвами;

– Розширювати знання дітей про дії, їх назви, для чого потрібні;

Таблиця №2. Аналіз програми виховання і навчання «Малятко»

Розділ програми

Зміст роботи

Аналіз змісту

Гра

– Самостійно і змістовно, весело спілкуватися з однолітками. Вільно користуватись виразним жестом, словом;

– Позначати словом роль і задум гри, заміняти згорніту ігрову дію, розкривати змістову суть сюжетно – рольових взаємин;

– Діти без допомоги вихователя могли спілкуватися самостійно;

– Можливість вільно називати дії, предмети своїми іменами. За необхідності, самостійно пояснювати правила гри одноліткам;

Мовленнєве спілкування

– Уточнювати та активізувати словник дітей відповідно до тем попередніх груп;

– без активації словника, діти не будуть пам`ятати те, що вони вчили раніше;

Художня література

– Учити пізнавати на портретах знайомих дітям письменників, поетів, художників, називати їхні твори;

Страницы: 1 2 3Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів
Ознаки соціальної та педагогічної запущеності дошкільнят: – неуспішність у рольовій грі (труднощі в спілкуванні з ровесниками, діти віддають перевагу предметним іграм); – непідготовленість до навчанн ...

Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів
Мета сучасної освіти — всебічний розвиток особистості дитини. Пошуки шляхів ефективності навчального процесу в педагогічній практиці дуже різноманітні. Проблема формування музично-інтелектуальних умі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net