Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча » Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча

Сторінка 1

Для оцінки ефективності розробленої методики навчання техніки виконання метальних рухів молодших школярів на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі використовувався паралельний порівняльний експеримент. Як чинники служили показники, що визначають рівень розвитку координаційних здібностей і показники техніки виконання метання малого м'яча (суб'єктивний – бали, об'єктивний – точність попадання в ціль).

Учнів контрольних класів протягом 7-ми уроків, передбачених для навчання метання, займалися за звичайною методикою навчання метання, а учнів експериментальних класів – за спеціально спрямованою методикою навчання. Місце, умови проведення занять і використовуваний інвентар в контрольних та експериментальних класах були однаковими. До початку проведення експерименту і після його закінчення учні всіх класів були протестовані з метою оцінки рівня розвитку рухових якостей і їх змін під час педагогічного експерименту.

Як видно з таблиці 11, за антропометричними показниками (середні показники зростання, ваги, ОГК) і по початковому рівню розвитку фізичних якостей (сила – динамометрія, вибухова сила – стрибки вгору з махом руками і без нього, координаційні здібності, спритність – виконання вправи на якийсь час, швидкість – човниковий біг 4x9 м) учнів контрольних і експериментальних класів не мають достовірних відмінностей.

Таблиця 11. Показники антропометрії і рівня розвитку фізичних якостей у контрольних і експериментальних класів, учнів, до проведення експерименту

Дівчатка

Хлопчики

клас

Експер. (п=4б)

Контр. (п=45;

Експер. (п-43)

Контр. (n=43)

ріст (см)

128,35+1,10

131,02+0,10

133,05+0,83

130,56+0,90

Вага (кг)

26,25+0,60

26,23+0,62

28,49+0,64

27,86+0,82

ОГК (см)

62,38+0,50

62,18+0,62

64,84+0,57

63; 93+0,68

Динамометрія права рука (кг)

8,65+0,55

8,67+0,54

11,97+0,60

10,58+0,57

Динамометрія ліва рука (кг)

7,92+0,50

7,84+0,52

10,74+0,52

9,09+0,52

Стрибок вгору з махом рук (см)

17,74+0,87

18,78+0,85

18,42+0,70

18,35+0,91

Стрибок вгору без маху руками (см)

16,25+0,82

17,07+0,55

16,63+0,60

17,21+0,77

Техніка виконання вправи (бали)

4,20+0,12

4,04+0,13

3,88+0,16

3,74+0,16

Час виконання вправи (сек)

8,88+0,34

8,71+0,47

8,40+0,43

9,20+0,61

Човниковий біг 4 X 9 м (сек)

13,45+0,19

12,93+0,19

12,48+0,14

12,57+0,18

Кількість попадань в ціль (раз)

0,82+0,14

0,75+0,13

1,60+0,20

1,87+0,20

Страницы: 1 2 3 4 5Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Врахування вікових особливостей молодших школярів під час проведення самостійної роботи
У психологічних дослідженнях зазначається, що істотною особливістю розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку є, з одного боку, інтенсивне зростання їхніх пізнавальних потреб, а з другого – ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net