Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика навчання молодших школярів метанню малого м'яча » Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча

Сторінка 1

Для оцінки ефективності розробленої методики навчання техніки виконання метальних рухів молодших школярів на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі використовувався паралельний порівняльний експеримент. Як чинники служили показники, що визначають рівень розвитку координаційних здібностей і показники техніки виконання метання малого м'яча (суб'єктивний – бали, об'єктивний – точність попадання в ціль).

Учнів контрольних класів протягом 7-ми уроків, передбачених для навчання метання, займалися за звичайною методикою навчання метання, а учнів експериментальних класів – за спеціально спрямованою методикою навчання. Місце, умови проведення занять і використовуваний інвентар в контрольних та експериментальних класах були однаковими. До початку проведення експерименту і після його закінчення учні всіх класів були протестовані з метою оцінки рівня розвитку рухових якостей і їх змін під час педагогічного експерименту.

Як видно з таблиці 11, за антропометричними показниками (середні показники зростання, ваги, ОГК) і по початковому рівню розвитку фізичних якостей (сила – динамометрія, вибухова сила – стрибки вгору з махом руками і без нього, координаційні здібності, спритність – виконання вправи на якийсь час, швидкість – човниковий біг 4x9 м) учнів контрольних і експериментальних класів не мають достовірних відмінностей.

Таблиця 11. Показники антропометрії і рівня розвитку фізичних якостей у контрольних і експериментальних класів, учнів, до проведення експерименту

Дівчатка

Хлопчики

клас

Експер. (п=4б)

Контр. (п=45;

Експер. (п-43)

Контр. (n=43)

ріст (см)

128,35+1,10

131,02+0,10

133,05+0,83

130,56+0,90

Вага (кг)

26,25+0,60

26,23+0,62

28,49+0,64

27,86+0,82

ОГК (см)

62,38+0,50

62,18+0,62

64,84+0,57

63; 93+0,68

Динамометрія права рука (кг)

8,65+0,55

8,67+0,54

11,97+0,60

10,58+0,57

Динамометрія ліва рука (кг)

7,92+0,50

7,84+0,52

10,74+0,52

9,09+0,52

Стрибок вгору з махом рук (см)

17,74+0,87

18,78+0,85

18,42+0,70

18,35+0,91

Стрибок вгору без маху руками (см)

16,25+0,82

17,07+0,55

16,63+0,60

17,21+0,77

Техніка виконання вправи (бали)

4,20+0,12

4,04+0,13

3,88+0,16

3,74+0,16

Час виконання вправи (сек)

8,88+0,34

8,71+0,47

8,40+0,43

9,20+0,61

Човниковий біг 4 X 9 м (сек)

13,45+0,19

12,93+0,19

12,48+0,14

12,57+0,18

Кількість попадань в ціль (раз)

0,82+0,14

0,75+0,13

1,60+0,20

1,87+0,20

Страницы: 1 2 3 4 5Види та форми здійснення диференціального навчання в процесі навчання фізики у загальноосвітній школі
Принцип гуманізації сучасної освіти передбачає зосередження уваги до особистості кожного учня, створення умов, необхідних для розвитку закладених природою задатків. Одним із можливих шляхів його втіл ...

Психолого-педагогічна компетентність майбутнього вчителя
Під психолого-педагогічною компетентністю вчителя розуміється поєднання певних якостей (властивостей) особистості з високим рівнем професійної підготовки до педагогічної діяльності й ефективної взаєм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net