Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа

Педагогіка: історія і сьогодення » Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку » Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа

Сторінка 4

Приклад інтервалів "мала та велика терція"

Те́рція (від лат. tertia - третя) — музичний інтервал в три ступені, також третя нота в гамі.

Що стосується виховання почуття ритму, то жива ритмізована мова допомагала засвоювати метроритмічність музики і музичного запису. Ця робота починалась із проплескування ритму дитячих віршів, імені і засвоєння у такий спосіб певних ритмічних блоків, що використовувалися потім у різних остинатних супроводах до співу самих дітей. Їм пропонувалося продовжити ритмічну побудову, виконану музичним керівником, "підхопити" перші або останні, заключні такти почутої ритмічної побудови і придумати свою. Таким чином у дітей пробуджується відчуття форми, урівноваженості ритмічних структур, що утворюються. Елементарне музикування на дитячих музичних інструментах, як правило, пов'язувалось зі сценічною грою. Курс початкового музичного навчання завершувався постановкою своєрідного спектаклю. Ритмізована мова, діалоги-речетативи, музично-сценічна гра, сцени з казок — усе це ставало засобом активного виховання, протилежного пасивному сприйманню музики. З розвитком дітей музичні композиції дедалі більше відходять від елементарного музикування і приводять до цінностей великого мистецтва.

1) Для покращення навчання дітей грі на простих музичних інструментах слід вибирати певний музичний матеріал і вправи для виконання на інструментах, можна брати частини тих творів, які діти слухають чи співають. Це допоможе глибше запам'ятати виконуваний твір.

2) Рекомендується також якомога швидше переходити до самостійного імпровізування дітьми мелодій. Перші звуки можна дітям показати, а далі вони самі продовжують грати.

3) Музично-виховна система Карла Орфа закладає хороші передумови для участі дітей у різноманітній музичній діяльності, оскільки грунтується не лише на інструментальному, а й на ритмопластичному, танцювальному і співацькому музикуванні.

Вона акумулює передові гуманістичні ідеї гармонійного розвитку особистості, пробуджує її творчий потенціал.

Орієнтація на природні сили особистості, на елементарне музикування, на фольклор, як першооснову музичної культури — це прогресивність і плодотворність педагогічних пошуків Карла Орфа.

Страницы: 1 2 3 4 Самоаналіз та самооцінка в процесі вдосконалення діяльності молодого педагога
Основні принципи складання професіограми педагога. Педагогічна освіта є ключовим моментом в реформі системи освіти. Підготовка педагогів вищої школи повинна випереджати темпи трансформації вищої школ ...

Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів
Підвищення ролі людського фактора в різних сферах життя й діяльності суспільства обумовлює ускладнення вимог, пропонованих до рівня професіоналізму випускників вищої школи. Повсюдно спостерігається п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net