Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа

Педагогіка: історія і сьогодення » Гра на дитячих музичних інструментах як ефективний засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку » Навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах за методикою німецького педагога і композитора Карла Орфа

Сторінка 4

Приклад інтервалів "мала та велика терція"

Те́рція (від лат. tertia - третя) — музичний інтервал в три ступені, також третя нота в гамі.

Що стосується виховання почуття ритму, то жива ритмізована мова допомагала засвоювати метроритмічність музики і музичного запису. Ця робота починалась із проплескування ритму дитячих віршів, імені і засвоєння у такий спосіб певних ритмічних блоків, що використовувалися потім у різних остинатних супроводах до співу самих дітей. Їм пропонувалося продовжити ритмічну побудову, виконану музичним керівником, "підхопити" перші або останні, заключні такти почутої ритмічної побудови і придумати свою. Таким чином у дітей пробуджується відчуття форми, урівноваженості ритмічних структур, що утворюються. Елементарне музикування на дитячих музичних інструментах, як правило, пов'язувалось зі сценічною грою. Курс початкового музичного навчання завершувався постановкою своєрідного спектаклю. Ритмізована мова, діалоги-речетативи, музично-сценічна гра, сцени з казок — усе це ставало засобом активного виховання, протилежного пасивному сприйманню музики. З розвитком дітей музичні композиції дедалі більше відходять від елементарного музикування і приводять до цінностей великого мистецтва.

1) Для покращення навчання дітей грі на простих музичних інструментах слід вибирати певний музичний матеріал і вправи для виконання на інструментах, можна брати частини тих творів, які діти слухають чи співають. Це допоможе глибше запам'ятати виконуваний твір.

2) Рекомендується також якомога швидше переходити до самостійного імпровізування дітьми мелодій. Перші звуки можна дітям показати, а далі вони самі продовжують грати.

3) Музично-виховна система Карла Орфа закладає хороші передумови для участі дітей у різноманітній музичній діяльності, оскільки грунтується не лише на інструментальному, а й на ритмопластичному, танцювальному і співацькому музикуванні.

Вона акумулює передові гуманістичні ідеї гармонійного розвитку особистості, пробуджує її творчий потенціал.

Орієнтація на природні сили особистості, на елементарне музикування, на фольклор, як першооснову музичної культури — це прогресивність і плодотворність педагогічних пошуків Карла Орфа.

Страницы: 1 2 3 4 Вимоги до мовлення учнів
Сучасна програма пред'являє високі вимоги до мовного розвитку школярів. Перша вимога - це змістовність. Учитель допомагає молодшим школярам підготувати матеріал, відібрати його у відповідності з чітк ...

Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net