Особливості сприйняття учнями ліро-епічних творів

Педагогіка: історія і сьогодення » Ліро-епос як жанр літератури » Особливості сприйняття учнями ліро-епічних творів

Сторінка 2

Під час дослідження було проведено опитування серед учнів 8-А, та 8-Б класів(загалом 56 учнів) на тему вивчення ліро-епічних творів. Учням, перед уроком літератури на тему «Пісня про Роланда», були запропоновані питання, до яких треба було дати коротку відповідь. Проаналізувавши опитування, маємо такі результати:

24 учням з 56 подобається читати та працювати над ліро-епічними творами

Лише 15 учнів прочитали «Пісню про Роланда» в повному обсязі, хоча це було їх завдання ще на літо

8 учнів, так як опитування було анонімним, зізналися, що взагалі не читали «Пісню про Роланда»

30 учнів вважають ліро-епічні твори не цікавими або складними

26 учням ліро-епічні твори видаються легкими в опрацюванні та цікавими

Результати свідчать про низький читацький інтерес серед учнів, а як наслідок відсутність знання тексту, можливості продуктивної роботи над ним.

У школі надзвичайно важливим є психологічний аспект – прагнення викликати інтерес учнів, їх бажання активно мислити. Тому так важливо знати думку учнів про твір і враховувати особливості їх сприймання художнього тексту. На жаль, в школі звертають увагу насамперед на зміст твору та на складні моменти при самостійному читанні.

У сучасній школі міцно утвердилось таке вивчення літератури, при якому основний акцент робиться не стільки на формування особистісного ставлення до морально-естетичних цінностей, як на запам'ятання готових положень, висновків, фактів, історико-теоретичних знань. Подібне знайомство з художніми творами збіднює морально-естетичний вплив їх на учнів, знижує інтерес до мистецтва. Звичайно, дати учням певну суму знань і фактів конче необхідно.

Страницы: 1 2 Проблема здібностей в психології
Проблема психології здібностей завжди перебувала в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних психологів. Це одна із найважливіших і найактуальніших проблем виховання. Вона хвилює батьків, вчителів і, зви ...

Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net