Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда»

Педагогіка: історія і сьогодення » Ліро-епос як жанр літератури » Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда»

Сторінка 1

Вивченню «пісні про Роланда» має передувати поняття про західноєвропейську літературу середньовіччя. Початок її відносять до 4-5 сторіччям – періоду, коли після занепаду Римської імперії створюються нові державні об’єднання, створені варварськими народами,- з плином часу в межах цих держав утворились і сучасні європейські нації.

Протягом 5-10 сторіч на території Західної Європи розвиваються нові феодальні відносини, які з’явилися в результаті взаємодії і сутичок рабовласницького і родо-племінного ладу. Саме ці суспільні відносини і характеризують зміст та тематику найзначніших творів середньовіччя.

Визначаючими джерелами літератури цього періоду була народно-поетична творчість, традиції латинської писемної культури і вплив християнства. Основою пізніших європейських літератур слід вважати поезію варварських народів, достатньо розвинуту до часу «великого переселення», однак і вплив релігії на всю культуру середньовіччя був надзвичайно великим.

«Середньовіччя розвивалось на зовсім примітивній основі. Воно стерло з обличчя землі стародавню цивілізацію, філософію, політику і юриспруденцію, щоб почати все з самого початку. Єдине, що воно запозичило від загиблого часу, було християнство і декілька напівзруйнованих міст, що втратили свою попередню цивілізацію. В результаті, як це буває на всіх ступенях розвитку, монополія на інтелектуальну освіту дісталася попам, і сама освіта прийняла богослівний характер»,- писав Ф. Енгельс.

Богослов’я опікувалося наукою, навчання в монастирських і єпископських школах підпорядковувалося церковним догмам.

Церква мала чудовий пропагандистський апарат, постійно навіювала народові ідеї аскетизму, слухняності, прозріння до земних благ і повної влади міських управителів. У зв’язку з цим революційні народні рухи середньовіччя по формі своїй називалися в богословські єресі, а пропаганда християнських ідей наштовхувалась на доктрину радісного, гедоністського світосприйняття, яка черпала силу як у гущі стародавніх народних вірувань, так і в естетській реакції найбільш ясно думаючих людей у суспільстві на релігійні догми.

Разом з тим більшість жанрів середньовічної літератури – церковного походження: це гімни, культова драма, життя святих, з клерикальною літературою пов’язане опрацювання біблійних мотивів і легенд, зачатки історіографії.

Релігійні роздуми наклали відбиток і на сугубо світські жанри середньовічної літератури – героїчний епос і рицарську поезію, ввели в літературний ужиток елементи символічного сприйняття і алегорію.

Ще одним джерелом, що інформувало літературу середньовіччя, була язичницька культура. Хоча і з великою неохотою, в шкільні курси включалися вивчення латинських авторів – нерідко лише тому, що не було звідки черпати необхідні знання. В багатьох жанрах середньовічної літератури відчуваються сліди прямого впливу римських письменників, насамперед Вегілія і Овідія. Не дивлячись на вибірковість, безсистемність звернення до латинської спадщини, яку покалічила церковна цензура, римська культура заявляла про себе життєстверджувальними одголосками античності.

Найбільш розповсюдженим і популярним у ту пору жанром літератури було «житіє святих», самий типовий образ архітектури – собор, в живописі актуальна ікона, в скульптурі – персонажі Священного письма. Середньовічні майстри, письменники, художники, нехтуючи видимими обрисами оточуючої їх земної кулі, кристально вдивляються в потойбічний світ.

В основі естетики середньовіччя лежало прагнення до пізнання божества, етичні категорії середньовічної людини були підкорені єдиній меті спасінню душі.

Зрозуміло, це ніяким чином не сприяло гармонічному існуванню середньовічного суспільства. Контрасти бідності і багатства, влади і безправності, освіченості та неосвіченості служили основою протиставлення у світосприйнятті типової людини середньовіччя добра і зла, гріха і доброчинства, вічного і плинного, загибелі душі і її вічного життя.

Світ середньовічної людини був замкнений межами його поселення, відсутність доріг і розбійники затрудняли зв'язок між областями, подорож з однієї європейської країни в іншу тривало багато тижнів, а то і місяців.

Страницы: 1 2Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Діагностика навчання — обов'язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення поставлених цілей. Діагностика охоплює сфери: психологічну, педагогічну, дидактичну, управ ...

Форми проведення фізичних занять з дітьми
1. Проведення уранішньої гімнастики або прогулянки. 2. Проведення физкультпаузы між уроками, на великій зміні і ін. 3. Перебування на повітрі не менше 3,5 годин. 4.5-6-разове живлення, вітамінізація, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net