Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда»

Педагогіка: історія і сьогодення » Ліро-епос як жанр літератури » Методичні рекомендації щодо вивчення « Пісні про Роланда»

Сторінка 1

Вивченню «пісні про Роланда» має передувати поняття про західноєвропейську літературу середньовіччя. Початок її відносять до 4-5 сторіччям – періоду, коли після занепаду Римської імперії створюються нові державні об’єднання, створені варварськими народами,- з плином часу в межах цих держав утворились і сучасні європейські нації.

Протягом 5-10 сторіч на території Західної Європи розвиваються нові феодальні відносини, які з’явилися в результаті взаємодії і сутичок рабовласницького і родо-племінного ладу. Саме ці суспільні відносини і характеризують зміст та тематику найзначніших творів середньовіччя.

Визначаючими джерелами літератури цього періоду була народно-поетична творчість, традиції латинської писемної культури і вплив християнства. Основою пізніших європейських літератур слід вважати поезію варварських народів, достатньо розвинуту до часу «великого переселення», однак і вплив релігії на всю культуру середньовіччя був надзвичайно великим.

«Середньовіччя розвивалось на зовсім примітивній основі. Воно стерло з обличчя землі стародавню цивілізацію, філософію, політику і юриспруденцію, щоб почати все з самого початку. Єдине, що воно запозичило від загиблого часу, було християнство і декілька напівзруйнованих міст, що втратили свою попередню цивілізацію. В результаті, як це буває на всіх ступенях розвитку, монополія на інтелектуальну освіту дісталася попам, і сама освіта прийняла богослівний характер»,- писав Ф. Енгельс.

Богослов’я опікувалося наукою, навчання в монастирських і єпископських школах підпорядковувалося церковним догмам.

Церква мала чудовий пропагандистський апарат, постійно навіювала народові ідеї аскетизму, слухняності, прозріння до земних благ і повної влади міських управителів. У зв’язку з цим революційні народні рухи середньовіччя по формі своїй називалися в богословські єресі, а пропаганда християнських ідей наштовхувалась на доктрину радісного, гедоністського світосприйняття, яка черпала силу як у гущі стародавніх народних вірувань, так і в естетській реакції найбільш ясно думаючих людей у суспільстві на релігійні догми.

Разом з тим більшість жанрів середньовічної літератури – церковного походження: це гімни, культова драма, життя святих, з клерикальною літературою пов’язане опрацювання біблійних мотивів і легенд, зачатки історіографії.

Релігійні роздуми наклали відбиток і на сугубо світські жанри середньовічної літератури – героїчний епос і рицарську поезію, ввели в літературний ужиток елементи символічного сприйняття і алегорію.

Ще одним джерелом, що інформувало літературу середньовіччя, була язичницька культура. Хоча і з великою неохотою, в шкільні курси включалися вивчення латинських авторів – нерідко лише тому, що не було звідки черпати необхідні знання. В багатьох жанрах середньовічної літератури відчуваються сліди прямого впливу римських письменників, насамперед Вегілія і Овідія. Не дивлячись на вибірковість, безсистемність звернення до латинської спадщини, яку покалічила церковна цензура, римська культура заявляла про себе життєстверджувальними одголосками античності.

Найбільш розповсюдженим і популярним у ту пору жанром літератури було «житіє святих», самий типовий образ архітектури – собор, в живописі актуальна ікона, в скульптурі – персонажі Священного письма. Середньовічні майстри, письменники, художники, нехтуючи видимими обрисами оточуючої їх земної кулі, кристально вдивляються в потойбічний світ.

В основі естетики середньовіччя лежало прагнення до пізнання божества, етичні категорії середньовічної людини були підкорені єдиній меті спасінню душі.

Зрозуміло, це ніяким чином не сприяло гармонічному існуванню середньовічного суспільства. Контрасти бідності і багатства, влади і безправності, освіченості та неосвіченості служили основою протиставлення у світосприйнятті типової людини середньовіччя добра і зла, гріха і доброчинства, вічного і плинного, загибелі душі і її вічного життя.

Світ середньовічної людини був замкнений межами його поселення, відсутність доріг і розбійники затрудняли зв'язок між областями, подорож з однієї європейської країни в іншу тривало багато тижнів, а то і місяців.

Страницы: 1 2Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів
Підвищення ролі людського фактора в різних сферах життя й діяльності суспільства обумовлює ускладнення вимог, пропонованих до рівня професіоналізму випускників вищої школи. Повсюдно спостерігається п ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net