План-конспект уроку з світової літератури

Педагогіка: історія і сьогодення » Ліро-епос як жанр літератури » План-конспект уроку з світової літератури

Тема: «Пісня про Роланда» - французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі.

Мета: з’ясувати які асоціації пов’язуються з образом рицаря, сформувати уявлення про французький героїчний епос, розпочати читання твору, розвивати асоціативне мислення, навички уважного читання. Виховувати сміливість, відданість. Повідомити про історичну основу «Пісні про Роланда», особливості переробки історичного факту в поемі.

Обладнання: тексти поеми, мультимедійна презентація(див. диск)

План уроку:

Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення нового матеріалу.

Підсумки уроку.

Пояснення домашнього завдання.

Хід уроку

Слайд №1. Вступне слово вчителя, оголошення теми.

Слайд №2. Актуалізація опорних знань. Розгадування кросворду.

Питання:

Середньовічні лірики, що закликали до безтурботних веселощів (ваганти)

Одна з країн, де була поширена творчість вагантів (Англія)

Поезія, в якій панує життєрадісність, світле світосприйняття (анакреотична)

Відома поезія вагантів, що використовується і зараз (Гімн Студентів)

Жанр поезії, в якому писав Бертран де Борн (сирвета)

Що лежало в основі ордену вагантів (статут)

«Геть … виснажливі!» (книжки)

До чого закликають ваганти (веселощі)

Країна, де також була поширена творчість вагантів (Італія)

Про кого ці слова: «Его шаги столь горделивы, морщины старости на лбу, сердца людей пленил гриво… » (Бертран де Борн)

Хто закликав багатіїв та людей при владі до милосердя? (студент)

Хто описав Бертрана де Борна у своєму творі? (Данте)

Слайд №3 4, 5. Мотивація навчальної діяльності. Розглядаємо зображення рицаря. Мозковий штурм «Який він, справжній рицар?». Бесіда.

Слайд №6. Вивчення нового матеріалу. Використовуючи презентацію, вчитель розповідає учням нову інформацію. Учні записують за зразком, представленим на дошці. Колективні коментарі записаного.

Читання «Пісні про Роланда». Бесіда за прочитаним.

Слайд №7. Підсумки уроку. Виконання завдання «продовжіть речення». Вчитель опитує кожного учня по одному реченню.

«Справжній рицар завжди…»

«Справжній рицар ніколи…»

«Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда»…»

«Невідповідність змісту поеми історичним фактам полягає у…»

Бесіда.

Загальні підсумки.

Пояснення домашнього завдання.

Урок був розроблений з використанням мультимедійних технологій. Детальніша інформація та презентація уроку міститься на диску, який додається до роботи.

Ліро-епічні жанри літератури відрізняються від ліричних насамперед родовим аспектом суб’єктно-об’єктних відношень. Якщо в ліриці елементи фабули включені в ліричний сюжет і служать зазвичай розкриттю характерності авторського світовідчуття, а в епосі наратор подає світ у його саморусі, то в ліро-епосі ліризм розповідної манери підпорядковується цьому епічному завданню.

Внутрішньокомпозиційною особливістю ліро-епосу є те, що в художній реалізації основних композиційних засад автора, по-перше, беруть участь як епічні, так і ліричні суб’єктні форми, а по-друге, що завдяки ліричній манері розповіді ліричне й епічне зливаються.

Учні, якщо навчати їх послідовно працювати з текстом, здатні самостійно аналізувати і оцінювати прочитане.

Особливості сприймання ліро-епічних творів залежать від жанру, віку школярів, рівня їх знань, фізіологічних особливостей, інтересів та загального розвитку.

Чим старші учні, тим менше вони акцентують увагу на окремих деталях твору. Однак увага молодших підлітків до деталей зовсім не означає, що вони добре осмислюють їх у контексті цілого.

Результати проведеного опитування серед учнів свідчать про низький читацький інтерес серед учнів, а як наслідок відсутність знання тексту, можливості продуктивної роботи над ним.

У школі надзвичайно важливим є психологічний аспект – прагнення викликати інтерес учнів, їх бажання активно мислити. Тому так важливо знати думку учнів про твір і враховувати особливості їх сприймання художнього тексту. На жаль, в школі звертають увагу насамперед на зміст твору та на складні моменти при самостійному читанні.

У сучасній школі міцно утвердилось таке вивчення літератури, при якому основний акцент робиться не стільки на формування особистісного ставлення до морально-естетичних цінностей, як на запам'ятання готових положень, висновків, фактів, історико-теоретичних знань. Подібне знайомство з художніми творами збіднює морально-естетичний вплив їх на учнів, знижує інтерес до мистецтва.

Особливо доречними при вивченні ліро-епічних творів будуть уроки-мандрівки, уроки-диспути, постановка проблемних запитань, використання життєвого досвіду учнів.

Особливо важливий безпосередній вплив на учнів художнього твору в усій його цілісності. В зв’язку з цим питання, які задає вчитель з метою кращої орієнтації по прочитаному не повинні бути детальними, не повинні перетворювати читання в примус чи запам’ятовування текстів. Питання мають допомагати учням правильно реагувати на текст, сприймати його у задуманому автором контексті. Доречним буде розгляд питання щодо ідейного та тематичного змісту твору.Теорія і практика особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
Світова практика свідчить, що завдання, які постали перед сучасною цивілізацією, примушують постійно удосконалювати освітні системи, шукати шляхи їх якісного оновлення. У цій сфері закладаються основ ...

Формування готовності майбутніх фахівців до забезпечення творчо-естетичної самореалізації дітей
Сучасні тенденції розвитку початкової освіти як школи творчості зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до побудови всього навчально-виховного процесу підготовки вчителя початкових класів, розв ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net