Концепція підручника та його структуризація

Педагогіка: історія і сьогодення » Концепція підручника та його структуризація

Сторінка 3

У теорії підручника сукупність функцій частіше за все називають комплексом, або системою педагогічних функцій сучасної" шкільного підручника (Д.Д. Зуєв, В.Р. Бейлінсон). Наявність системи припускає виявлення системоформуючого чинника, встановлення взаємозв'язку і субординації. Слід зазначити, що до теперішнього часу дослідниками не виявлені принципи класифікації і систематизації функцій. Ми вважаємо, що в їх трактуванні автори йдуть від опису цільового призначення учбового предмету і його втілення в підручнику, а не від прогностичного теоретичного уявлення про підручник як модель нормативної сфери.

Виділені в теорії підручника функції недостатньо строго шикуються в систему, частково здаються різнорідними. Проте їх вивчення виявляє деякі ознаки системи як цілісності, а саме певного роду існуючі між ними ієрархічні і координаційні зв'язки.

Жодна з функцій не може виконувати повною мірою своє призначення зовні комплексу. Найтіснішим чином зв'язані функції інформаційна і систематизації. Систематизація може здійснюватися тільки на певній інформативній основі, вона визначає вимоги до реалізації інформативного навантаження, спрямовує на виділення самих інформативних позицій в учбовому матеріалі, передбачає системну його організацію. Функція систематизації пов'язана майже зі всіма функціями: інтеграційної, координаційної, закріплення і контролю, самоосвіти. Кожна з названих вище функцій реалізує виховну спрямованість, у тому числі і систематизації і узагальнення, яка націлена на розвиток уміння мислити, учить красі і стрункості викладу думки, озброює науковими методами пізнання і т.д. Функція систематизації є передумовою для здійснення інших функцій. Координуюча функція виконує роль каркаса системи.

Представляється продуктивним розгляд питання про систему функцій в світлі концептуальності підручника. В цьому випадку обґрунтовано серед сукупності функцій виявляється ведуча, встановлюються зв'язки субординації і координації їх в системі. Останніми роками намічаються подібні підходи до визначення функціональної спрямованості підручника. В пробних підручниках для початкових класів, що реалізовують ідеї розвиваючого навчання системи, обґрунтованої Л.В. Занковим, як ведуча виділяється розвиваюча функція. Бороніння позицій процесуальної спрямованості підручника, концепція розуміння підручника як певного роду сценарію процесу навчання дозволила І.Я. Лернеру як головна виділити функцію керівництва пізнавальною діяльністю вчаться. Ця функція в достатній мірі значуща для предметів різних типів: з провідними компонентами "наукові знання", "способи діяльності", а також "досвід емоційно-ціннісних відносин". Виділення як ведуча функції керівництва пізнавальною діяльністю вчаться, ми вважаємо, не означає, що в ієрархії системи вона стоїть на першому місці, а решта функцій шикується вслід за нею. Визнання її головною припускає, що спрямованість всіх функцій комплексу і кожної окремо - інформаційної, систематизації, самоосвіта і ін. - має аспект керівництва пізнавальною діяльністю.

З позиції діяльнісного підходу розробляється теорія підручника Р.Г. Граник [4]. В пробних варіантах підручників російської мови як ведуча виділена функція управління пізнавальною діяльністю вчаться. Слід мати у вигляді, що концептуальність обмежує і загальну кількість функцій, необхідних і достатніх для певної мети навчання.

Наявна номенклатура функцій позначена в основному стосовно підручників по основах наук, до певної міри вона співвідноситься і із збірками вправ, завдань. У зв'язку із створенням нових підручників, наприклад, проектованих інтеграційних курсів, або з введенням в навчально-методичні комплекси комп'ютерів ця система видозмінюватиметься.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання
У процесі ознайомлення з твором у слухача складається загальне перцептивно-емоційне враження від сприйнятого. Дослідження психологів (О. Леонтьев, Б. Теплов) показали, що вже на стадії безпосередньог ...

Суть і природа моралі, поняття про моральний розвиток
У короткому словнику по філософії поняття моральності прирівняне до поняття мораль. «Мораль - норми, принципи, правила поведінки людей, а так само сама людська поведінка (мотиви вчинків, результати д ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net