Використання комп’ютерних технологій

Сторінка 2

Приступаючи до створення проекту, учні готують цікаве повідомлення про Австралію; формулюють цікаві завдання; складають план роботи та список

інформаційних ресурсів. Основну мету даного проекту вбачають в підготовці учнів до самостійного засвоєння матеріалу, формування і розвитку вміння вести пошукову і дослідницьку роботу, обробляти, зберігати текстову і графічну інформацію, аналізувати її, передавати, порівнювати і на основі порівняння синтезувати нову інформацію.В ході розповіді про Австралію формують в учнів перші уявлення про материк. Прагнуть з перших хвилин викликати в учнів інтерес до теми, що вивчається. Для цього використовують відеофрагменти , фото, комп’ютерні презентації, разом з тим наголошують на загадковості і незвіданості материка, на унікальності його природи, яка потребує детального вивчення , підводять школярів до думки , що саме їм належить заповнити «білі плями» в дослідженнях природи Австралії, виконати роботу, яку до них можливо ,ніхто не виконував. Перед учнями ставлять завдання зібрати якомога більше відомостей про жителів Австралії та її природу. А саме: енциклопедичні статті, малюнки, географічні карти, відеофрагменти, фотографії. Результатом проведеної роботи повинні стати звіти в презентації. Учні формують команду, розподіляють ролі, вивчають завдання, спільно складать з учителем план роботи. Кожен учасник з членами своєї команди, відповідно до своєї ролі, збирає необхідні матеріали: Капітан збирає інформацію про політичний устрій країни, економічну ситуацію в країні, культурне життя країни.

Географ збирає матеріали про природу Австралії, природні явища. Біолог збирає матеріали про екологію Австралії, тваринний світ Австралії. Ботанік збирає матеріали про рослини Австралії, заповідники Австралії. Абориген розповідає про жителів Австралії, їх історію , звичаї і побут. Команди приступають до виконання завдання. В ході роботи над проектом надають консультації, допомагають в пошуках інформаційних ресурсів. Результатом роботи групи є творчий звіт – презентація зібраних матеріалів . В процесі захисту презентацій учні формують уміння представляти результати своєї роботи, усвідомлюють, що по кожному завданню, проблемі може існувати декілька точок зору, декілька варіантів вирішення поставлених завдань. Дитина вчиться зіставляти, порівнювати, приймати інші точки зору.

При оцінюванні змісту презентацій учнів враховують в цілому групову роботу та підводжу підсумки роботи в команді.

Діяльність учителя географії в умовах комп’ютеризованого навчання набуває нових функцій. Зокрема, це здійснення оперативного керування індивідуальною діяльністю всіх учнів класу; своєчасна оцінка труднощів кожного учня при розв’язуванні пізнавальних задач і надання їм необхідної допомоги; врахування специфічного характеру помилок, що їх допускають учні. Вчитель повинен бути готовий до впровадження нових педагогічних технологій.

Страницы: 1 2 Генезис поняття "технологічна культура"
Сучасний етап розвитку педагогічної освіти України визначається тенденціями до інтеграції в європейський освітній простір. Подальша демократизація системи освіти, її гуманізація, здійснення особистіс ...

Мотиваційно-ціннісне відношення до фізичної культури
Мотивація і структура мотиву в період молодшого шкільного віку. В цей період з'являються нові мотиви (потреби, інтереси, бажання), відбуваються перестановки в ієрархічній мотиваційній системі дитини. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net