Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі » Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс»

Сторінка 11

Віді стола

Обі дерева

№36

Додаючи до поданих слів префікси, утворіть антоніми. Запишіть. Виділіть префікси і поясніть значення слів. Яке значення мають префікси?

Зразок: Іти: відійти – підійти.

Копати, клеїти, вести, шити, в'язати, лізти, сипати, везти, дихати, гнати, повзати.

Визначте, яке загальне значення об’єднує ці слова.

№37

До поданих слів додайте префікс з- і запишіть. Чи відбуваються зміни у вимові і написанні префікса?

Робити, бити, лізти, дерти, мити.

Кип’ятити, писати, терти, формувати, ходити.

Сунути, садити, цідити, чіпляти, чорніти.

№38

Прочитайте. Які помилки допущені в написанні слів? Що треба знати,

щоб не помилятися в написанні префіксів пре-, при-? Запишіть слова,

виправивши помилки.

Привеликий, придобрий, пребити, претримати, прейти.

№39

Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Пр…будувати, пр…крити, пр…погано, пр…хитрий, пр…бути, пр…завзятий, пр…крутити, пр…мудрий, пр…погано, пр…швидшити.

№40

Прочитайте. Випишіть суфікси, що мають приблизно однакове значення. Назвіть, яке саме значення. З’ясуйте, які почуття, настрій виражає даний текст.

Ой спи, дитя, до обіда…

Соньки-дрімки в колисоньки,

добрий розум в головоньки,

а рісточки у кісточки,

здоров’ячко у сердечко,

а в роточок говорушки,

а в ніженьки ходусеньки,

а в рученьки ладусеньки.

(Народна творчість)

№41

Випишіть із тексту спільнокореневі слова парами у стовпчик. Що означають слова у лівій і правій колонці? За таким зразком самостійно доберіть назви тварин та їхніх малят.

Хто чий синочок

У кита синочок –

Китеня.

У слона синочок –

Слоненя.

В їжачка синочки –

Їжачатка.

(А.Кисельов)

№42

Прочитайте текст. Які слова здалися вам незвичними? Чому звірі не змогли правильно утворити слова? Як треба було сказати?

Розумна мавпочка

Гойдався на дереві Ховатий!

В джунглях удав. А берегом мавпа

Він гарний мав настрій Зі школи ішла.

І пісню співав: Почула

- Я довгий, Й хвальків тих

Гладенький, На глум підняла:

Лискучий, - Ха-ха,

Увесь по деревах повзучий! Він повзучий!

А в річці купався - Хи-хи,

Якраз крокодил Він ховатий!

Та й крикнув Не вміють і слова,

З усіх крокодилячих сил: Як треба, сказати!

- Я кращий – Хоч я і розумна,

Зелений, І в школі навчата,

Зубатий, Не буду ніколи

Завжди під водою така вихвалята!

(Г.Малик)

№43

Послухайте текст. Скажіть, чому саме так відповіла бабуся: «Мені ніколи».

Бабуся і сани

Ішла бабуся з гори, важке несла. Коли це сани біжать. Носа вгору задерли.

- Сани, підвезіть, - попросила бабуся.

- Нам ніколи.

Збігли сани з гори та й стали. Ні вперед, ні назад.

Коли це бабуся йде.

- Бабусю, поможіть, вивезіть на гору.

- Мені ніколи, - сказала бабуся. І пішла додому.

Д.Чередниченко

1.У словах несла, носа позначте корені. До кожного слова доберіть по кілька споріднених.

2. Чи будуть слова несла, носа спільнокореневими? Доведіть, що не помиляєтеся.

3. Яка різниця у написанні слів підвезіть, вивезіть? Позначте префікси.

4. Поміркуйте, чому в слові збігли пишемо префікс з-, а в слові сказала – с-?

№44

Визначте корені й закінчення. Випишіть підряд тільки ті слова, які мають суфікси.

Молодий, попереду, рано, навздогін, активний, перемога, цінний, малий, сухий, ясно.

Якщо ви правильно вибрали слова, то з їхнії перших букв прочитаєте перше слово у вислові І.Франка: (Праця) – то перша основа життя.

№45

У слові книжка визначте суфікс. Доберіть ще кілька слів із цим же суфіксом. Поясніть значення утворених слів.

№46

Спишіть розкриваючи дужки.

(Ви)йшов (з)лісу; (з)бирати (з)городу; (з¢)їхати (з)гори; (про)читав (про)тварин; (по)садив (роз)саду; (ви0писав (з)книжки; (за)брів (у)воду.

№47

Використовуючи префікси, утворіть антоніми. Префікси виділіть.

прилітати

закривати

виходити

злітатися

віднести

одягнутися

виїхала

з’єднати

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13Закони перебігу педагогічних інновацій та етапи їх функціонування
Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи та педагогіки. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення. Дослідниками сформульовано ряд законів перебігу інноваційн ...

Вікові особливості молодших школярів
Період життя дітей від 6—7 до 11 років називають молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховують особливості психічного і фізичного розвитку дітей, перехід їх до навчальної діяльності, як ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net