Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі » Відбір та організація навчального матеріалу до вивчення тем «Префікс» і «Суфікс»

Сторінка 9

№12

Поміркуйте, яка частина слова допомогла утворити інші, протилежні за значенням. Позначте її.

Прилітати — відлітати;

виходити — заходити;

закривати — відкривати;

злітатися — розлітатися.

Поясніть правопис префіксів з-, роз-.

№13

Прочитайте загадку в обох варіантах. Поміркуйте, де звучить краще, ніжніше. Назвіть слова із суфіксами здрібнілості, виділіть їх. Поясніть, від яких слів вони утворилися.

Я кругленька, червоненька, Я кругла, червона,

З хвостиком тоненьким. З хвостом тонким.

На городі мене рвуть На городі мене рвуть

І до столу подають. І до столу подають.

(Редиска).

№14

Про кого йдеться у цій загадці?

Прийшла вона із довгим віником,

На бесіду із нашим півником,

Схопила півня на обід,

Та й замела мітлою слід.

(Лисиця).

1. Знайдіть споріднені слова. Позначте корінь. Подумайте, якого значення надав суфікс у слові півником?

2. Виділіть префікси у словах прийшла, схопила, замела. Чому у слові схопила пишемо префікс с-?

3. Чи будуть слова віник і мітла близькі за значенням?

№15

Прочитайте прислів'я. Випишіть слова з префіксами, доберіть до них спільнокореневі. Префікси виділіть. Поясніть правопис.

1. Народ скаже – як зав’яже.

2. Літо збирає, а зима з'їдає.

Розкрийте зміст другого прислів'я.

№16

Послухайте казку.

Жив був корінь –вод-, сам-самісінький. Надоїло йому бути одному і пішов він шукати друзів. Кого не зустріне, а в їхніх іменах є, крім частини –вод-, ще й інші: під, н, ий, ич, к, а, ій, н, а,ян…

Як звали «друзів» кореня -вод-? Чи можна їх всіх об’єднати в одну «сім'ю»?

№17

Прочитайте текст. Виділені слова запишіть так, щоб вони мали відтінок пестливості чи здрібнілості. За допомогою якої значущої частини слова ви змогли це зробити? Який текст вам більше до вподоби? Чому? Який висновок можете зробити?

Прилинула весна до лісу

Завітала зеленоока чарівниця в ліс. Стрепенувся він, ожив, зазеленів!

З трави протягнулися волохаті пелюстки сон-трави. Ніжні проліски підняли свої руки до сонця. Напружились гілки на вербах. Від тепла пробудилися фіалки.

Сипле красуня свої чари, а ліс загадково посміхається.

№18

У словах котик, вовчик, хвостик замініть суфікс –ик на суфікс –ищ. З

утвореними вами словами складіть речення.

№19

Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою суфіксів. Складіть текст на тему «Пори року».

Вітер – … Сніг – …

Холод – … Дощ – …

Сонце – … Спека – …

№20

Випишіть слова з префіксами в одну колонку. Доберіть до них протилежні за значенням. Префікси виділіть.

Гуси пролетіли

Пролетіли знову гуси

Над долиною,

Над туманом сивовусим,

Над калиною.

Пролетіли сумовито

Над озимкою,

Понесли на крилах літо

Невидимкою.

(П. Сингаївський)

№21

Відшукайте у тексті слова з префіксами, випишіть їх, префікси виділіть позначкою. Усно придумайте по 2—3 слова з такими ж префіксами. До якої частини мови належать ці слова?

Осінь

Осінь обтрусила

Яблука доспілі —

Відпочить присіла

На пеньочку в лісі.

Поправля хустинку

Стомлено рукою,

А гриби з торбинки

Сипляться додолу.

(А. Коваль)

№22

У виділених словах знайдіть суфікс. Скажіть, де він стоїть (щодо кореня) і для чого вживається. Доберіть до кожного слова по 2—3 спільнокореневих.

Лісова колиска

Стежка, озеро, стіжок —

Все у падолисті,

І в гніздечку для пташок

Задрімав сухий листок,

Наче у колисці.

(В. Скомаровський)

№23

Випишіть із тексту назви істот, позначте у них основу та закінчення, в основі — корінь і суфікс. Поміркуйте, якого значення надають словам суфікси.

Має очі кішечка,

Має очі песик,

Має очі Віточка,

Має очі Лесик.

Бачить кішка — мишку,

Бачить песик — кішку,

Бачить Лесик Віточку,

Що тримає квіточку.

(І. Січовик)

№24

Випишіть пари спільнокореневих слів, виділіть у них корінь і суфікс. За допомогою яких суфіксів утворені слова на означення малят птахів та звірів? Що спільного у словах перепелиця, телиця. Знайдіть слово, що відповідає схемі

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили
Сила як рухова якість. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. ...

Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту
Встановлено, що на формування педагогічних поглядів М. Монтессорі впливали наукові ідеї видатних вчених епохи Просвітництва. Гуманістичні ідеї Ніпеля, теорія вільного виховання Ж.-Ж. Руссо, вчення пр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net