Труднощі, що виникають при вивченні лексики англійської мови

Сторінка 2

При вивченні іноземної мови виникає необхідність засвоєння великої кількості нюансів. Девід Крістл зазначає, що багато людей вважає, що мова повинна підкорятися певним правилам, що є такими ж сталими та непохитними, як і закони логіки чи математики. Проте мови, маючи багатовікову історію вживання, не характеризуються такою чіткою структурою організації. Завжди існують неправильні форми, особливі значення, цікаві конструкції – ті особливості, які вигадали не логіки, але яких ми не можемо уникнути під час говоріння чи письма. Так, конструкції "подвійного заперечення" викликають багато дискусій і заперечуються правилами логіки. Наприклад, He never said nothing. З точки зору логіки, два заперечення утворюють позитивне твердження. Розглядаючи даний приклад і мислячи логічно, якщо He never said nothing, то це означає, що він все ж таки щось сказав. Тому це речення вважається нелогічним. Особливо часто такі конструкції вживаються у дитячому мовленні. Наприклад, You bettern't not do that or mummy won't give you none.

Певну складність становлять також територіальні розбіжності варіантів ЛО. На позначення одного явища можуть бути використані різні слова, або різні варіанти одного й того самого слова. Мова постійно змінюється, і жоден з стандартів мови не може відобразити її у повній мірі. Особливо активно процес розвитку мови на всіх її рівнях відбувається у США, що призводить до невідповідностей з британським варіантом.

Американський варіант

Британський варіант

Український переклад

cookie

biscuit

печиво

elevator

lift

ліфт

mailman

postman

листоноша

railroad

railway

залізна дорога

vocation

holiday

відпустка

closet

cupboard

буфет

someplace

somewhere

кудись, десь

Рисунок 1.2 – Американські та британські варіанти ЛО

Розглядаючи різноманітні варіанти слів, що склалися у ході історичного розвитку англійської мови, Джордж Кемпбел пропонує наступні три критерії для вибору варіантів або для оцінки нововведень:

надання переваги більш раннім формам та значенням (наприклад, для позначення новачків варіант non-professional має бути відхилений, так як у мові вже існують такі варіанти, як unprofessiona, lay, amateur);

збереження та створення розмежувань (наприклад, використання дієслова contact як загального терміну на позначення розмови один-на-один, розмови по телефону чи у письмовій формі; виникнення слова disincentive у значенні, окремому від deterrent);

звернення до логіки (наприклад, слово escapee є нісенітницею, так як суфікс –ее зазвичай позначає об´єкт дієслова, як у слові employee).

Аналіз педагогічної практики та змісту психолого-педагогічногої літератури дозволяє виділити наступні причини забування раніше засвоєної лексики:

особистісні зміни та пов′язане з ними погіршення ставлення до навчання, до вивчення ІМ;

недооцінка вчителем мимовільного запам′ятовування, систематичного повторення під час засвоєння мови;

погіршення пам′яті, недостатнє використання заходів щодо активізації запам′ятовування;

обмеженість навчального часу, недооцінка самостійної роботи учнів .

Зазначимо, що у молодшому шкільному віці тільки починає формуватися довільна цілеспрямована увага та розуміння, а також довільне спрямоване запам'ятовування учбового матеріалу. Тому не доцільно засвоювати іноземні слова одним лише шляхом їх багаторазового повторення, бо це може призвести до появи стійкої звички заучувати механічно. Відомо, що ця звичка може стати вагомою перепоною і може бути перенесена і на інші учбові дисципліни, а позбавитися її дуже важко .

Проблема врахування індивідуальних особливостей учнів є однією з центральних проблем при вивченні іноземних мов. Н.Д. Лєвитов вважав, що жоден метод навчання і виховання не може дати потрібних результатів, якщо він застосовується без врахування індивідуальності учня. Ця проблема має велике значення для процесу навчання іноземної мови. Навіть в умовах загальноосвітніх шкіл наповнюваність груп і класів велика, проте учитель має знати індивідуальні особливості усіх учнів. Кожен учень – то своєрідна неповторна індивідуальність. Індивідуальна і мова дитини як вираження її переживань, почуттів, емоцій, стосунків з іншими людьми, моральних устремлінь. Мета вчителя – допомогти учням з різними потенційними задатками оволодіти англійською мовою.

Психолого-фізіологічні труднощі тісно пов´язані із властивостями нервової системи. Як відомо, серед основних властивостей нервової системи виділяють силу та рухливість. А протилежні їм властивості – інертність та слабкість нервової системи. Діти з такими особливостями часто відчувають труднощі у процесі навчальної діяльності, які за відсутності контролю можуть стати причиною неуспішності школяра. В роботі з такими учнями вчителю рекомендується дотримуватись наступних правил:

Страницы: 1 2 3Конструювання педагогічних технологій по темі «Механізми та елементи трансмісії»
Урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим р ...

Сучасні технічні засоби удосконалення гри на духових інструментах
В наш час духове виконавство розвивається дуже швидкими темпами. Але ще скоріше сьогодні зростають вимоги до нього. За таких умов традиційні методи викладання не завжди є достатньо ефективними. На ду ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net