Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики

Сторінка 3

У практиці навчання IМ за кордоном широке застосування знайшов також метод повної фізичної реакції (Total Physical Response (TPR). Як правило, цей метод використовується на початковому ступені навчання ІМ і базується на твердженні, що відсутність стресових ситуацій значно підвищує мотивацію навчання. Основними принципами цього методу є наступні.

1. Розуміння іноземної мови повинно передувати говорінню.

2. Розуміння слід розвивати шляхом виконання наказів.

3. Не слід примушувати говорити. Завдяки наказам та фізичним діям при їх виконанні спонтанно розвивається готовність до говоріння (Asher 1982).

Серед західноєвропейських вчених-методистів немає єдності щодо доцільності застосування TPR як методу навчання IМ. Так, деякі з них стверджують, що ТРR може інтегруватися як складова частина в натуральний метод (Natural Approach), але ні в якому разі не виступати як самостійний метод (Krasher /Terrel 1983). Заперечується й виділення наказів як базових структур для тривалого вивчення мови, оскільки це штучна, з точки зору комунікативної моделі, методично недоцільна форма роботи.

Нова тенденція в навчанні іноземної мови за кордоном — використання педагогіки Пауло Фрайре (Paulo Freire). П. Фрайре — автор так званого психосоціального методу навчання грамоти в Бразилії. Для Фрайре вчитель є в першу чергу політиком і митцем. У своїх роботах він підкреслює, що виховання й освіта тісно пов'язані з політикою: вони можуть служити інструментом для насадження пануючої ідеології або бути засобом визволення. Мистецька суть виховної діяльності полягає у творчій свободі, яку вчитель поділяє зі своїми учнями. Методичні погляди Пауло Фрайре базуються на дослідженнях тематичного універсуму. Йдеться про комплекс ідей, концепцій, надій, сумнівів, цінностей і вимог, які характеризують певну епоху і які знаходять своє конкретне вираження у так званих "генеративних темах" (термін Фрайре).

На початку 70-х років у Західній Європі спостерігалися численні спроби адаптувати педагогіку Фрайре до умов школи та дошкільних установ. Зокрема, цей метод використовувався в дошкільних закладах земель Рейнлянд-Пфальц та Ессен (ФРН). Було розроблено 28 методичних циклів, які відповідали генеративним темам Фрайре. Вибір тематики визначався такими критеріями:

теми повинні виходити від самих дітей;

давати простір для самостійних рішень;

враховувати протилежні інтереси (наприклад, інтереси хлопчиків та дівчаток) або бути розрахованими на дітей, які потребують особливої допомоги (діти емігрантів, діти-інваліди тощо). Як приклад, можна навести такі теми: "Конфлікти в сім'ї, "Смерть", "Нова дитина приходить у клас", "Реклама", "Дитина в лікарні", "Старі люди", "Заблудився в місті", "У мене з'явилася нова сестричка/братик", "Я сам удома".

Двома суттєвими елементами методу Фрайре є кодування та декодування. Суть їх полягає в тому, що учневі пропонується абстрактна ситуація, зображена на малюнку, яку він повинен описати та проаналізувати на свій власний розсуд, використавши в повній мірі творчу уяву, логіку тощо.

Великий інтерес викликає також і драматико-педагогічна організація навчання IМ, яке повністю орієнтоване на дію. Розрізняють різні аспекти драматико-педагогічного навчання IМ: педагогіко-навчально-теоретичний, індивідуально- і соціально-психологічний, психолінгвістичний, літературно- і мовнодидактичний.

Основний девіз цього методу – ми вчимо і вчимося мови головою, серцем, руками і ногами. Головна ідея методу — вчителі іноземної мови можуть багато чого запозичити для своєї практичної діяльності у професійних мистецтвознавців та акторів. У драматургів вони можуть навчитися, як зробити банальний діалог підручника напруженим і цікавим; у режисерів — як створити відповідну атмосферу, як виправляти і демонструвати; у акторів — як вживатися в ситуацію і роль, чітко артикулювати звуки, подавати сигнали за допомогою жестів і міміки. Стержнем драматико-педагогічної організації навчання ІМ є, які під час репетиції в театрі, сценічна імпровізація. Широко використовується такий прийом як живі картинки в застиглих, нерухомих позах (Standbild). У Додатку 2 наведений приклад завдання до діалогічного тексту, в якому картинки спонукають до імпровізації.

Страницы: 1 2 3 4 5Словесні методи навчання
Перейдемо до розгляду кожного з названих вище методів виробничого навчання, починаючи з словесних. Хоча більшість методів виробничого навчання пов'язана з участю матеріальних, зокрема технічних, об'є ...

Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій
Сьогодні як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління. Основне завдання педагога — використати всі можливості й ресурси для підвищення ефективност ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net