Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Сторінка 2

- Які елементи, на Вашу думку, включають лексичні знання?

Лексичні знання включають:

знання про звукову форму лексичної одиниці (ЛО), необхідні для її правильної вимови та розпізнавання і розрізнення на слух;

знання про графічну форму, правила орфографії, необхідні для правильного написання ЛО та розпізнавання і розуміння її при читанні;

знання з граматики, необхідні для утворення словоформ;

знання семантики слів, необхідних для утворення вільних словосполучень;

знання, пов'язані з правилами сполучуваності відповідних слів у мові, що вивчається.

Лексична компетенція розвивається за допомогою:

експозиції слів та сталих виразів, які використовуються в автентичних усних чи письмових текстах;

дедукції (здогадки) або використання словника в ході виконання завдань;

презентації слів у контексті;

презентації слів з використанням наочності;

заучування списків слів з перекладом;

розглядання семантичних та лексичних полів;

тренування у використанні одномовних та двомовних словників, глосаріїв та тезаурусів, інших довідників;

пояснення функцій лексичної структури і наступного його використання (наприклад, деривація, суфіксація, синонімія, антонімія, складені слова, коллокації, ідіоми тощо);

системного вивчення різної дистрибуції лексичних елементів (контрактивна семантика).

Розглядаючи зміст формування лексичної компетенції молодших школярів, не слід забувати про освітню і розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного матеріалу. Адже спеціальними дослідженнями доведено: завдяки кумулятивній (тобто накопичувальній) функції мова на рівні всіх своїх одиниць і насамперед на рівні слова не лише віддзеркалює сучасну культуру, але й накопичує і зберігає досягнення пізнавальної діяльності людства, закріплює й відображує у своїх формах та одиницях минулий і сучасний стан культури, пізнання яких опосередковано мовою.

Зважаючи на це положення, навчання лексичного матеріалу має бути органічно пов'язано з формуванням в учнів здатності успішно навчатись (як у лінгвістичному, так і в соціокультурному плані), а також з формуванням евристичних умінь учнів, важливість яких наголошується експертами Ради Європи з мовної освіти. Йдеться про формування здатності учня застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти (на основі спостереження, здогадки про значення того, за чим спостерігаєш, аналізу, узагальнення, запам'ятовування і т.д.) у специфічній навчальній ситуації.

- Які принципи при роботі з іншомовними лексичним матеріалом ви можете назвати?

Мета і зміст формування лексичної компетенції молодших школярів зумовлюють правомірність застосування наступних принципів при роботі з іншомовним лексичним матеріалом:

принцип диференційованого підходу до навчання лексики;

принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;

принцип посильної філологізації навчального процесу;

принцип комунікативно-ігрової спрямованості навчання;

принцип інтенсивності початкового етапу.

2. Зміст навчання лексики

Зміст навчання лексики можна умовно поділити на два блоки: лексичний матеріал та лексичні навички.

Зміст навчання лексики

Лексичний матеріал

Лексичні навички

активний лексичний мінімум

пасивний лексичний мінімум

потенціальний словник

репродуктивні лексичні навички;

рецептивні лексичні навички;

навички обґрунтованої здогадки;

навички користування різними видами словників.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Вплив емоційності батьків на атмосферу в сім'ї
У тих сім'ях, де мати завжди весела і свою веселість виявляє у присутності дітей, – діти ростуть здоровими, життєрадісними, комунікабельними. І навпаки, у тих сім'ях, де матері відзначаються суворіст ...

Поняття методичної компетентності вчителя
Останнім часом питання методичної компетентності вчителя є досить актуальним. Формування професійної компетентності розпочинається у вищому навчальному закладі, продовжується і розвивається у школі. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net