Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування методичної компетенції майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики » Особливості змісту лекційного модулю з теми "Поняття лексичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики"

Сторінка 6

Далі здійснюється удосконалення дій учнів з ЛО і як результат – ситуативне вживання засвоєних ЛО при висловлюванні своїх думок в усній формі (говоріння) та письмовій формі (письмо), а також контекстне розуміння ЛО при читанні та аудіюванні.

5. Засоби семантизації та презентації лексичного матеріалу

Розглянемо детальніше види семантизації. Їх можна поділити на дві групи: перекладні та без перекладні.

Способи семантизації

Перекладні способи

Без перекладні способи

Однослівний переклад

Багатослівний переклад

По фразовий переклад

Тлумачення рідною мовою

Дефініція рідною мовою

Наочна семантизація

Мовна семантизація:

контекст

антоніми, синоніми

Дефініція іноземною мовою

Тлумачення значення іноземною мовою

Рисунок 3.2 – Способи семантизації

Перекладні способи розкриття значень іншомовних ЛО включають:

однослівний переклад

bird - птах

salt – сіль;

багатослівний переклад:

go – йти, їхати, летіти, пливти;

по фразовий переклад;

тлумачення рідною мовою:

big – великий – означає величину, розмір;

go – рухатися будь-яким способом від даної точки;

дефініція/визначення

watch – годинник, що носять на руці або в кишені.

- Наведіть свої приклади.

До без перекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО відносяться:

наочна семантизація – демонстрація предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо;

мовна семантизація:

а) за допомогою контексту, ілюстративного речення. Наприклад, The basket weights 5 pounds.

б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими словами іноземної мови – за допомогою антонімів і зрідки синонімів. Наприклад, cold – warm, quick – slow;

дефініція іноземною мовою – опис значення нового слова за допомогою уже відомих слів (a teenager – a person from 13 to 19 years of age);

тлумачення значення ЛО іноземною мовою (sir – a respectful term of address to a man).

- Наведіть свої приклади.

6. Система вправ для формування лексичних навичок

Мета навчання лексичних засобів спілкування полягає в оволодінні учнями навчальним матеріалом для здійснення спілкування і взаємодії в ситуаціях, які моделюються на уроці і які мають бути наближені до умов реальної комунікації. Тому вчитель має забезпечити не тільки мотивацію ознайомлення з новими ЛО, але й мотиви кожного завдання і вправи при організації тренування. Наприклад, мотивом для засвоєння назв свійських тварин служить запрошення відвідати Лондонський зоомагазин та усвідомлення учнями необхідності підготуватися до розмови з продавцем, отримати потрібну інформацію, пов'язану з перспективою їхньої діяльності. Доцільним у цьому плані є ознайомлення дітей з деякими стереотипами поведінки британців - їх ставлення до домашніх тварин, що має розширити коло країнознавчих фонових знань учнів. Отже подача нової лексики має відбуватися в цьому разі за допомогою лінгвокраїнознавчого коментаря, предметної та зображальної наочності.

Під час автоматизації дій учнів з новими ЛО доцільно використовувати рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень сприймає зразок мовлення (ЗМ) і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення, виконуючи наступні види вправ:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського
Українська духова школа сформувалася в результаті плідної творчої діяльності багатьох поколінь музикантів і педагогів. На розвиток професійного духового виконавства в Україні вагомий вплив мали предс ...

Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
В суспільстві і в освіті існують протилежні погляди на талановитість дітей, яка с умовою їх наступних успіхів у творчій діяльності. Так, існує думка, що частка талановитих серед дітей складає 2-3% ві ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net