Методичне забезпечення модуля самостійної роботи

Сторінка 2

Підсумкова тека з теми вивчення має на меті проведення поточного контролю, що має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної програми, а також до виконання конкретних завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Ми пропонуємо розроблену нами підсумкову теку у вигляді тестових завдань. Питання, наведені нижче, охоплюють весь матеріал, що розглядався у лекційному, практичному та самостійному модулях. Щоб мати можливість більш об´єктивно оцінити знання студентів з вивченої теми у пропоноване нами опитування ми включили як відкриті, так і закриті тестові завдання. Належна підготовка до всіх вищезазначених форм організації навчального процесу гарантує відсутність утруднень при складанні поточного контролю.

Підсумкова тека по темі "Формування лексичної компетенції молодших школярів"

1. Продовжіть твердження.

Під лексичною компетенцією розуміють ….

2. Лексичні знання включають:

а) знання про графічну форму та семантику слів;

б) знання про графічну форму, семантику слів та правила їх сполучуваності;

в) знання з граматики, про графічну та звукову форму ЛО, семантики слів та правил їх сполучуваності.

3. Який із прикладів не є прийомом розвитку лексичної компетенції:

а) експозиція слів та сталих виразів;

б) презентація слів у контексті;

в) заучування списків слів з перекладом;

г) тренування у використанні одномовних та двомовних словників;

д) презентація слів з використанням наочності;

е) немає правильної відповіді.

4. Що складає зміст навчання лексики?

а) лексичний матеріал;

б) словники;

в) лексичні навички.

5. Лексичний матеріал включає:

а) активний і пасивний лексичний мінімум;

б) потенціальний словник;

в) реальний та потенціальний словник.

6. Що входить до реального словника?

а) активний лексичний мінімум;

б) пасивний лексичний мінімум;

в) незнайомі ЛО, про значення яких учень може здогадатися.

7. Що складає потенціальний словник?

а) двомовний словник;

б) інтернаціональні слова;

в) похідні слова.

8. Які лексичні навички необхідно сформувати у молодших школярів?

а) репродуктивні та рецептивні лексичні навички;

б) навичку перекладання та говоріння;

в) навички обґрунтованої здогадки та користування різними видами словників.

9. Вживання ЛО активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуацією спілкування і метою комунікації – це:

а) рецептивні лексичні навички;

б) репродуктивні лексичні навички;

в) навички обґрунтованої здогадки.

10. Навички розпізнавання і розуміння ЛО активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні – це:

а) рецептивні лексичні навички;

б) репродуктивні лексичні навички;

в) навички обґрунтованої здогадки.

11. До потенціального словника при читанні та аудіюванні відносяться:

а) рецептивні лексичні навички;

б) репродуктивні лексичні навички;

в) навички обґрунтованої здогадки.

12. Запишіть послідовно етапи формування лексичних навичок.

13. Метою етапу ознайомлення учнів з новими ЛО є:

а) семантизувати та продемонструвати звукову, графічну й граматичну форми нових ЛО;

б) вивчити якомога більше нових слів;

в) навчити учнів уживати нові ЛО на рівні речення.

14. Змістом етапу ознайомлення з новими ЛО є:

а) фонетичне опрацювання нових ЛО;

б) самостійне вживання нових ЛО;

в) перевірка розуміння значення нових ЛО.

15. Змістом етапу автоматизації дій учнів з новими ЛО на рівні фрази є виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ:

а) у підстановці до зразка мовлення;

б) в об´єднанні зразків мовлення в коротких висловлюваннях;

в) в завершенні зразка мовлення.

16. Змістом етапу автоматизації дій учнів з новими ЛО на рівні понадфразової єдності є виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ:

а) в об´єднанні зразків мовлення в мікромонолозі;

б) в розширенні зразка мовлення;

в) в об´єднанні зразків мовлення в мікродіалозі.

17. Назвіть основні групи семантизації ЛО:

а) однослівний та багатослівний переклад;

б) перекладний та безперекладний способи семантизації;

в) мовна та наочна семантизація.

18. Який з видів семантизації не належить до групи перекладних способів?

а) однослівний/багатослівний переклад;

б) тлумачення рідною мовою;

в) дефініція іноземною мовою.

19. Перерахуйте способи безперекладної семантизації.

20. Який вид семантизація використали у даному випадку: go – рухатися будь-яким способом від даної точки?

Страницы: 1 2 3 4Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
Молодший шкільний вік, як відомо, охоплює період життя дитини від 6–7 до 10–11 років. Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра зумовлюється переходом до нового соціального статусу – ш ...

Методи та прийоми роботи на уроках ліплення та декоративно-прикладного мистецтва
Декоративний малюнок як складова частина декоративно-прикладного мистецтва призначений, разом з іншими виразними засобами цього виду образотворчого мистецтва, задовольняти естетичні потреби людей. До ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net